Reizen (335)

 

 

Atoombommen op Bikini (2)

 

 

Aan de rand van de afgrond

(Door Rolf Weijburg)

   Nog even over die bikini die vlak na de eerste atoomproeven op Bikini-atol in Parijs werd gelanceerd.  In de hele Marshall Islands zul je zo’n ding niet tegenkomen, en al helemaal niet bij de Bikinianen. 
   Marshalese dames zijn nogal preuts, zelden zie je ze voor hun plezier en public de zee in gaan en áls dat al gebeurt, dan helemaal gekleed.
   Wat dat betreft heeft er ooit een totale zeden-ommekeer plaats gevonden in de Marshall Eilanden.
      Vóórdat de missionarissen hun jachtgebied hadden uitgebreid tot aan deze geïsoleerde eilanden, liepen de vrouwen er in de traditionele rieten rokjes en met ontblote borsten. De missionarissen vonden dat ongepast en verplichtten de dames zich in het aanzien Gods “behoorlijk” te kleden. Dat is er nooit meer uitgegaan en tot op de dag van vandaag is er in de Marshalls geen publiekelijke blote borst meer te bekennen.
      Aan de andere kant worden westerlingen in de lokale taal nog altijd ri-belle genoemd: zij die zich kleden …


"BAKER"

 Op Bikini-atol wordt in juli 1946 de tweede atoomproef genomen. Ditmaal een bom  -met codenaam “Baker”-  die onder water tot ontploffing werd gebracht, eveneens net zo zwaar als die op Nagasaki.

 


Vloot

 

De verwoesting was totaal. De schepen die als doel in de lagune lagen afgemeerd, waren nu zwaar beschadigd en deels gezonken. De eerste bom van een maand eerder bleek uiteindelijk naast het doel terecht gekomen en had relatief weinig schade toegebracht maar “Baker” leek een succes. Hoewel … de vrijgekomen radioactieve straling bleek dusdanig zwaar dat de scheepswrakken maandenlang niet voor onderzoek bezocht konden worden.
      Men was opgetogen en onder de indruk van de superkracht waarvan Amerika zich nu kon bedienen, maar er was zeker ook veel kritiek, getuige onder andere een uitspraak van de beroemde Amerikaanse komiek Bob Hope :
"As soon as the war ended, we located the one spot on earth that hadn't been touched by the war and blew it to hell."

Honger

Ironisch genoeg hadden de Verenigde Naties inmiddels besloten om de administratie van het Pacific Trust Territory, waaronder de Marshall Islands vielen, over te dragen aan de US. In de ondertekende overeenkomst verplichtte de US zich om “ de economische vooruitgang en zelfvoorzienendheid  van de eilanden te promoten en de eilandbewoners te beschermen tegen het verlies van hun land en levensbronnen ..”

      Tja, de Bikinianen die hun mooie atol voor deze proeven hadden moeten verlaten en werden geëvacueerd naar Rongerik atol,  konden er niet om lachen. Ze begonnen zo langzamerhand écht honger te lijden. De visvangst viel tegen, er was een drinkwatertekort en de eilanden waren grotendeels ongeschikt voor landbouw. Tot overmaat van ramp verwoestte in mei 1947 een enorme brand bijna alle kokospalmen op het eiland. De Bikinianen stonden aan de rand van de afgrond.

Ujelang

 

In de herfst van dat jaar kwam een groep Amerikaanse onderzoekers na een bezoek aan Rongerik tot de alarmerende conclusie dat de Bikinianen van honger zouden sterven als er niet snel zou worden geëvacueerd.
      Waarnaartoe?
Naar Ujelang Atol.
      Ver weg, in het uiterste westen van de Marshalls, maar wel een atol dat waarschijnlijk veel meer geschikt voor bewoning zou zijn. In november dat jaar vertrok een groepje jonge Bikinianen samen met enkele Amerikanen en Amerikaans materieel naar Ujelang om daar voorbereidingen te treffen voor de komst van de Bikinianen. Er moest onder andere behuizing komen en een gemeenschapsgebouw worden opgezet. Tegen de tijd dat dat was volbracht had de US Administratie echter besloten dat er voorlopig niet meer op Bikini getest kon worden en er een nieuwe testlocatie moest komen.     

Enewetak    

Waar? In Enewetak Atol. Ten noorden van Ujelang.
      Ook de bevolking van Enewetak moest daarom worden geëvacueerd en wat was logischer dan ze naar Ujelang te sturen. De voorzieningen waren daar immers net door de Bikinianen klaargemaakt en de Enewetakianen konden direct verhuizen.
      De Bikinianen moesten nog maar even op Rongerik blijven.

KwajaleinDat zou nog tot maart 1948 duren. Na twee ellendige jaren op Rongerik werden de ondervoede en verzwakte Bikinianen eindelijk naar een tijdelijke nieuwe plek verscheept: een tentenkamp op een grasveld vlak naast de drukke militaire landingsbaan op Kwajalein Atol.

 
Kili Eiland

Rongerik was onleefbaar, maar Kwajalein was niet veel beter. De Bikinianen waren voor voedsel geheel afhankelijk van de Amerikaanse voorraden en een verblijf slechts enkele meters naast een landingsbaan waar diverse keren per dag met veel geraas vliegtuigen landden en opstegen, deed de eilandbewoners -die immers bijna hun leven lang op een paradijslijk en geïsoleerd eiland hadden gewoond waar het ritme van de dag door weinig meer werd bepaald dan zonsopgang, eb, vloed en zonsondergang- weinig goed.
      Er moest snel een nieuwe en permanente huisvesting worden gevonden en na veel afwegingen en discussies werd het onbewoonde Kili-eiland uitverkoren, 400 kilometer ten zuidoosten van Kwajalein en nóg verder weg, 800 kilometer, van hun geliefde Bikini-atol.

 

Weer werden jonge Bikinianen uitgekozen om samen met enkele Amerikanen de nederzetting voor te bereiden. Weer moest er jungle worden gekapt en huizen gebouwd en weer vertrokken de ontheemde Bikinianen , dit keer na een verblijf van enkele maanden op Kwajalein, naar een onbekend nieuw thuis.
      En weer bleek de keuze ongelukkig.

 

 

Rolf Weijburg's
 A
tlas van de 25 kleinste landen in de wereld

KliHIER voor alle afleveringen

 

 

 

 

 

Atoombommen op Bikini

(Door Rolf Weijburg)

For the good of mankind. De mensheid zou er alleen maar baat bij hebben, zo stelden de Amerikanen. De Tweede Wereldoorlog was net voorbij en de Amerikanen wilden een serie atoomproeven houden die voorgoed een eind zouden maken aan alle oorlogen. De wereld zou daarna in vrede verder leven. Zo simpel was het.
      De Amerikanen hadden de ideale plek gevonden om deze atoomproeven te houden, ver verwijderd van grote bevolkingsconcentraties en internationale zee- en vliegroutes: Bikini Atol.

Lagune

Bikini is een atol in het uiterste noorden van de Marshall Islands, met een totale landoppervlakte van nauwelijks 180 km2 het op zes na kleinste land ter wereld. Bikini-atol heeft een lagune van bijna 600 vierkante kilometer en op het omringende rif ligt een twintigtal kleine lage eilanden die tezamen zes km2 meten.

 

Onbeheerd

De Marshall eilanden waren in de negentiende eeuw korte tijd onder Spaans bestuur. De Spanjaarden deden ze over aan de Duitsers die er een aantal grote kopra-ondernemingen exploiteerden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verplaatste Duitsland ter wille van de oorlogvoering  al zijn aandacht én materieel naar Europa en bleven de Marshalls min of meer onbeheerd achter. Japan verscheen ten tonele en na de Eerste Wereldoorlog werden de eilanden door de Volkenbond onder Japans mandaat gesteld.
      Op Bikini hadden de Japanners aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een uitkijkpost gebouwd die in verbinding stond met de belangrijke Japanse basis op Kwajalein-atol. Toen de Amerikanen in februari 1944 na een bloedige slag Kwajalein veroverden en ook naar Bikini opstoomden, hadden de vijf Japanse soldaten op het eiland al zelfmoord gepleegd.
      Direct na de oorlog werden de Micronesische eilanden, waaronder de Marshall eilanden, samengevoegd in een zogenaamd Strategisch Trustgebied onder bestuur van Verenigde Naties.

Bikinians

De bewoners van de Bikini eilanden hadden de oorlog min of meer geruisloos aan zich voorbij zien trekken.
       Totdat de Amerikanen aan het begin van 1946 opnieuw op Bikini verschenen, ditmaal met het vriendelijke doch dringende verzoek aan de eilandbewoners om hun biezen te pakken en plaats te maken voor de grootscheepse proeven die de wereld zouden gaan redden.

Chief Juda

           

De 167 eilandbewoners gingen onder leiding van hun Chief Juda (rechts) in beraad.

Er werd vergaderd en gediscussieerd en hoewel niemand precies wist wat een atoombom eigenlijk was (laat staan radioactiviteit) wisten ze genoeg van de verwoestingen en ellende die de Tweede Wereldoorlog had aangericht om in naam van de wereldvrede, zoals de Amerikanen het stelden, te vertrekken.


     
God zou ze zeker bijstaan en belonen en bovendien beloofden de Amerikanen onbeperkte en onvoorwaardelijke steun. Uiteraard zouden ze binnen afzienbare tijd gewoon weer naar Bikini terug kunnen keren.

Vertrek

En dus vertrokken ze, de Bikinianen.
      For the good of mankind.

 

Op 7 maart 1946 verlieten ze met al hun bezittingen inclusief de gedemonteerde kerk en het gemeenschapshuis én enkele grote outrigger canoes aan boord van een Amerikaans landingsvaartuig het atol op weg naar een nieuwe woonplaats, het onbewoonde ruim tweehonderd kilometer noordoostelijk gelegen Rongerik Atol.
      Het schip was nog niet achter de horizon verdwenen of de eerste hutten op Bikini gingen al in vlammen op.

Operation Crossroads

In de weken die volgden veranderde het paradijselijke atol in een militaire basis van formaat. Barakken, teststations, laboratoria, werkplaatsen, bunkers, droogdokken en stalen torens waarop camera’s (met ongeveer de helft van alle in de VS beschikbare filmrollen)en registratieapparatuur geplaatst zouden worden, een ziekenhuisje, een bar, een restaurant én maar liefst 42000 militairen werden naar Bikini verscheept. In totaal waren 242 schepen nodig om dat allemaal te vervoeren.
      Eén van de belangrijkste vragen waarop de proeven (de hele onderneming was Operation Crossroads gedoopt) antwoord moesten geven was of er een manier was waarop schepen op zee en in havens  gepositioneerd konden worden zodat vijandelijke atoomwapens ze geen of zo min mogelijk schade konden aanrichten. Met andere woorden of er een manier was om je materieel tegen atoomwapens te beschermen. 
      Daarvoor werden 95 afgeschreven oorlogsvaartuigen de lagune van Bikini ingevaren om als doel en testmateriaal voor de proeven te fungeren. Kruisers, onderzeeërs, slagschepen, transportschepen, torpedojagers, kanonneerboten, landingsvaartuigen en zelfs een vliegdekschip meerden af in het turquoise water. Het geheel zou, als het een echte gevechtsklare vloot was geweest, de op vijf na grootste vloot ter wereld hebben gevormd.

Ze zouden uiteindelijk van de lagune een gigantisch scheepskerkhof maken.

Nepvloot

 

Rongerik

De Bikinianen waren inmiddels aangekomen op Rongerik. Met het meegenomen hout en pandanus bladeren werden hutten gebouwd en de kerk en het gemeenschapshuis weer overeind gezet. Het moest allemaal voorzichtig en met beleid gebeuren omdat de Bikinianen ervan overtuigd waren dat Rongerik nooit was bewoond omdat er kwade geesten huishielden. Die moest je beslist niet teveel dwars zitten.
      Rongerik atol was een stuk kleiner en het totale landoppervlak van de eilanden was zelfs slechts een zesde van dat van Bikini waardoor er niet genoeg kon groeien om de bevolking te voeden. Bovendien bleek dat een deel van de gevangen vis giftig was omdat ze zich voedden met voor de mens giftige koraal variëteiten. De door de Amerikanen achtergelaten proviandvoorraden raakten snel op en ook drinkwater bleek een probleem. De gezondheid én de moraal van de ontheemde Bikinianen begonnen flink achteruit te gaan.

     

Able

Werkzaamheden in Bikini-atol vorderden intussen voorspoedig en op 30 juni 1946 was de site klaar voor de eerste van in totaal 23 proeven. De 21 kiloton zware bom (even zwaar als de bom op Nagasaki) met codenaam “Able” zou vanuit een vliegtuig tussen de klaarliggende nep-vloot in de lagune worden gedropt.
      De eilanden waren ontruimd en de soldaten, het personeel en talloze internationale waarnemers waren op schepen meer dan 9 mijl van Bikini ondergebracht. Er waren duidelijke orders gegeven met betrekking tot bescherming van de ogen, de hogere rangen en de waarnemers kregen donker beglaasde stofbrillen op en er was een verplichte “brace”-houding voor tijdens de ontploffing.

Souvenir

Het was een ongekend spektakel, men had het idee getuige te zijn van een historisch evenement, hoewel achteraf werd gemopperd over het feit dat de schepen te ver weg hadden gelegen waardoor er te weinig van de ontploffing te zien was geweest. Achteraf zou blijken dat die afstand lang niet ver genoeg was …

 

Bikini Model
Vier dagen na de ontploffing speelde in Frankrijk de auto ingenieur en modeontwerper Louis Réard handig in op de atoomproeven die inmiddels wereldnieuws waren geworden.
       Hij presenteerde, nee hij lanceerde -om maar even in het jargon te blijven-  een nieuw, gewaagd en revolutionair badpak dat, zo verwachtte hij, niet alleen zou inslaan als een bom, maar de wereld op haar grondvesten zou doen schudden als een atoombom.

Hij noemde het “de Bikini”.

 

 

 

Rolf Weijburg's
 A
tlas van de 25 kleinste landen in de wereld

KliHIER voor alle afleveringen

 

 

 

 

Zomer 2014 

Bach und Bratwurst  

 

 

De laatste DDR-oprisping

Terugblikken is een journalistiek gebruik. Precies dertig jaar geleden namelijk werden er voor het eerst en het laatst democratische verkiezingen gehouden in de DDR (Deutsche Demokratische Republik)
      We houden bij het herdenken en terugblikken van ronde getallen en niet van priemgetallen.

Waarom dat zo is weet ik niet.
      En waarom iedereen het dan op hetzelfde moment doet begrijp ik ook niet.

Hoewel…
     
Ik begrijp het natuurlijk wel.
Het is ingeburgerd gebruik.
     
En ook de journalistiek floreert door gebruik, traditie en gemakzucht.
We denken er met z’n allen niet eens over na, want zo hoort het nu eenmaal.

 

                              

Ik vond deze perskaart. Een kaart voor het bijwonen van één van de merkwaardigste verkiezingen ooit in Europa gehouden.
      De verkiezingen namelijk op 18 maart 1990 voor de Volkskammer van de DDR.
Merkwaardig, omdat vrijwel iedereen ervan overtuigd was dat die DDR spoedig zou verdwijnen. De opkomst was groot: 90%. De Ost-CDU werd met ruim veertig procent van de stemmen de grote winnaar.
     
Als die verkiezingen 40 , 50 of 100 jaar voorbij zijn zal niemand er meer bij stilstaan.
Het maakte namelijk allemaal niets meer uit.
     
Ruim een half jaar later op 3 oktober 1990 werden beide Duitslanden herenigd.

Verwarrend

Het waren verwarrende dagen , die maartdagen in Berlijn.
     
De euforie over de val van de Muur was enigszins weggeëbd en ook zonder perskaart konden mensen vrijelijk van oost naar west v.v. gaan.
De stemming in West-Berlijn was goed.
Er lagen grote mogelijkheden voor expansie. Zowel voor ondernemers, maar ook voor particulieren.
      De mensen voelden zich superieur.

In het Oosten was de stemming minder uitbundig. Zij -de Ossies- waren in feite de losers.
      Zij hadden gefunctioneerd in een communistisch systeem, waar voor individualiteit, creativiteit, inspiratie en dadendrang nauwelijks plaats was.
Zij zouden -was de verwachting van velen- overspoeld worden door de geldingsdrang van de kapitalisten uit het westen.
      Dat is tot op zekere hoogte inderdaad gebeurd.


Berlijn is anno 2020 eigenlijk nog steeds in verwarring.
     
Gelukkig maar.
Berlijn hoort namelijk een stad in permanente verwarring te zijn.

 
 

 

Najaar 2007 

Cultuur, politiek & vertierNeem Weimar. Een mooie stad in Oost-Duitsland. Het is Unesco Werelderfgoed. Het ademt cultuur, architectuur en politiek. Een stad met mooie & bijzondere gebouwen, met kastelen en parken, met tal van musea.
      Maar ook een stad vol vertier. Met café’s , nachtclubs, restaurants, terrassen en straatmuzikanten. Met lommerrijke straten.
De stad van Goethe, van Schiller, Liszt en Nietzsche. De stad waar in 1919 de eerste Duitse Grondwet (Weimarer Reichsverfassung) werd aangenomen.  Naamgever van de Weimarrepubliek van 1919 tot 1933, toen Hitler aan de macht kwam.

RaadhuisJe kunt de stad het best te voet verkennen. Het centrum is niet zo groot. Je komt alles bijna vanzelf tegen.
      Je kunt het best beginnen bij het Stadtmuseum in het noorden van het centrum. Daar zijn diverse (on)-overdekte parkeerplaatsen. Daarnaast is het Congrescentrum. Je komt op het Goetheplein met het markante standbeeld van Goethe en Schiller, je ziet hun woonhuizen, je komt bij het Liszthaus, het Nietzsche Archief, bij het Weimarhaus, de Stadskerk St. Peter en Paul en bij het karakteristieke Raadhuis.
      Even verderop liggen de kastelen Belverdere en Tiefurt en je kunt een ‘uitstapje’ maken naar voormalig concentratiekamp Buchenwald, zo’n acht kilometer buiten de stad.


StadtmuseumPostkantoorBauhaus museumGoethe (links), Schiller & de medemensWeimarhausGoethehuisSchillerhuisMarktEindelijk rust

 

 

Subcategories

Domar: Noord Bangladesh