Algemeen

 

In herinnering: 21 jaar later

 

De zelfmoord van een vriend                                                                                                                                                                                     

HAARLEM 1998 (De reconstructie)

Hij zit rechtop in het bed en neemt alles nog eens door. Voor hem ligt een grote grijze plastic zak. Op zo’n vijftien centimeter van de opening een dik elastiek. Dat sluit straks stevig om zijn nek, want hij heeft geoefend en gemerkt dat de zak beslaat, maar ook dat er frisse lucht naar binnen komt als hij zijn duim tussen hals en elastiek legt. Op het tafeltje naast hem een papieren stofmasker. Dertig Nemtubal-slaappillen, vergruisd. Een doosje Seresta kalmeringspillen en Dramamine, een anti-braakmiddel, dat hij al drie dagen slikt. Er staat een fles single malt Macallen whisky en een glas sodawater.

      Hij haalt nog eens diep adem, gaat zo gemakkelijk mogelijk zitten en plaatst de plastic zak als een soort muts op zijn hoofd. De kalmeringsmiddelen, die hij ook al eerder heeft ingenomen werken. Hij pakt licht trillend het bordje met alle slaapmiddelen, giet ze naar binnen, neemt een flinke slok whisky, spoelt na met het water en laat dat volgen door nog meer sterke drank. Hij zet het maskertje voor zijn mond, raakt in een roes, trekt de zak over zijn hoofd en probeert het koord stevig om zijn hals te doen. Hij valt bijna weg. Zijn lippen, neus en mond worden langzaam blauw. Hij stuipt. Onwillekeurige bewegingen volgen elkaar op.

      Zelfbenoemd suicide-counselor J. staat op vanuit zijn leunstoel en loopt naar het bed. Hij probeert krampachtig de man in bedwang te houden. Maar de kracht ontbreekt hem. Hij valt om en slaat met zijn arm alles van tafel. De fles breekt. De man glijdt van het bed en blijft stuiptrekkingen maken.

Dan wordt het rustig. De man is in coma geraakt. 

      J. wacht ongeveer een half uur. Controleert of de man echt dood is. Daarna ruimt hij alles keurig op. De zak en alle middelen gaan in zijn eigen koffer. Hij legt de man op bed, trekt twee lakens over hem heen en verlaat kamer 211 van het hotel in het Haarlemse Schalkwijk. Het is de nacht van 6 op 7 december 1998.


Het vervolg

      ‘Kent u Hans C.?’ De politieman aan de telefoon vraagt het met een zeker ongeduld in zijn stem.

       ‘Ja’, zeg ik. ’Hoezo?’

       ‘We hebben hem vanochtend dood in een hotelkamer aangetroffen. Hij had vrijwel niets bij zich. Een toilettasje, een portefeuille met een paar munten erin, een rijbewijs, de hotelrekening die hij van tevoren betaald had en een briefje in zijn zak. Een briefje met uw naam en telefoonnummer’.

      Hans, mijn vriend. Mijn God. Hans, de kunsthistoricus, de cellist, vioolbouwer, bijzonder hoogleraar filologie, dan wel artistiek leider van een vermaard orkest. Hans, de gokverslaafde met zijn fluwelen stem, elegante kleding, charme, erudiete en innemende manier van optreden; zijn verhalen en anekdotes.

      Hans, die er altijd in slaagde om rijke dames voor zich te winnen. En ze daarna geld aftroggelde. Veel geld, want het waren altijd grootse projecten, waar hij zich in zijn ongebreidelde fantasie mee bezig hield. Soms kon hij een unieke kunstverzameling kopen of wilde hij investeren in een opvallend nieuwbouwproject; dan weer was het een bijzonder exportplan. Hij leefde van dat geld op goede stand. Soms trok hij tijdelijk bij één van die dames in.

       Het ging meestal redelijk goed, tot hij weer ging gokken. Dan maakte hij in korte tijd alles op en was onvindbaar. Hij belandde in de goot, woonde op straat of in een bos, trok zich terug in een klooster, leefde in een tehuis voor daklozen of ging belangeloos werken bij de Emmaüsgangers. Zijn belangrijkste spullen stopte hij dan altijd in een kluis op Schiphol.

Ik had een sleutel van die kluis. Hij had mij die gegeven, nadat we samen een bijzondere reis naar Indonesië gemaakt hadden.

‘Als er wat met mij gebeurt, weet je waar je moet zijn’, zei hij ooit.

Nu was het zo ver.

‘Kunt u zo spoedig mogelijk hiernaar toe komen’, zegt de politieman nadat ik hem een paar vragen heb gesteld. ‘Dan leg ik het u allemaal uit’.

Twee uur later zit ik op het bureau

      ‘We weten niet veel’, zegt de hoofdagent. ‘Vanochtend is hij op die hotelkamer door een schoonmaakster aangetroffen. Het is een natuurlijke dood. Geconstateerd door de politiearts. Een misdrijf achten wij uitgesloten. Veel weten we niet van hem. Alleen zijn naam. U bent een kennis hè. Geen familie. Jammer, want dat maakt het er niet eenvoudiger op. Weet u waar hij woont? Kent u verwanten? Er moet een begrafenis komen enzo. Kunt u daar voor zorgen? Hij ligt opgebaard hier in Haarlem; mortuarium Zijlweg’.

Ik besluit er direct naar toe te gaan. Ken de weg, want mijn vader lag daar in 1973 ook al opgebaard. Hallelujah!
     
     
‘Meneer heeft zijn onderbroekje nog aan’, zegt de man in het zwart. Hij tilt het zeil op. Daar ligt Hans. Mijn vriend. Vredig en kwetsbaar. Striemen in zijn hals. Grove blauwe en paarse vlekken.
      Hoezo natuurlijke dood?!
‘Dat Is toch niet normaal’, zeg ik en wijs naar die vlekken. De man kijkt mij berustend aan. ‘Daar doe ik geen uitspraak over. Ik ben geen arts’.
      En dan begint ook hij over eventuele familieleden en nog meer praktische zaken, die opgelost moeten worden. ‘Een begrafenis is duur hoor tegenwoordig. Ik hoop dat u zich dat wel realiseert’.

Op weg naar Schiphol bedenk ik dat zowel de hoofdagent als de man in het mortuarium nu niet bepaald fijnzinnig in hun optreden waren. ‘Wij zitten in ons maag met een lijk. Verlos ons daar maar van’. Dat is ongeveer de strekking.
     

Twee koffers

In de grote kluis bevinden zich twee koffers. En er ligt een kaartje met daarop in sierlijke letters mijn naam.
      Er staat ondermeer:

 ‘Met een kort berichtje (helaas) en 'n groet het volgende: mijn zwerfleven, ten volle geleefd, is morgen voldoende uit om begraven te kunnen worden.
      Eindelijk vrij!!
Een koerswijziging is 'n besluit, waarom ikzelf geen kracht genoeg meer had om verder te gaan’.

                                                                                                            

TANGERANG JAVA 1986 (De Opmaat)

Tangerang Java. Een stadje even ten westen van Jakarta. Juni 1986. Hans en ik zijn in de jeugdgevangenis.
      Hij rolt zijn mouw op en laat het nummer zien dat op zijn bovenarm getatoeëerd is: 1554. Hij herkent alles nog, want er is vrijwel niets veranderd.
      Hij zat hier na de tweede wereldoorlog 25 maanden in celletje 6. Twee bij twee meter en niet meer dan anderhalve meter hoog. Een zandvloer. Kale afgebladderde muren. Tralies.

‘Hier’, fluistert Hans, ‘hier heb ik nauwelijks momenten van genade gekend’.

Vrijwel zwijgend gaan we door het complex. Een gebedsruimte, de eetzaal, isoleercellen en een schoolklas waar zo’n 25 jongetjes zitten. Twaalf, dertien jaar oud. Ze zien er slecht uit. Ondervoed. Ruim vallende overalls met vlekken en scheuren. Er hangt misère. Wanhoop, uitzichtloosheid, verstild verlangen. Wij zwijgen, de jongens zwijgen, de onderwijzer zwijgt. ‘Wat moeten jullie hier?’ Ik hoor het ze bijna denken. Voel de onversneden haat.

       ’s Avonds in de bar van hotel Borobudur in het nieuwe centrum van Jakarta komt Hans een beetje los. ’Ik wil het wel vertellen. Maar in vertrouwen. Geen bandrecorder; geen microfoon‘.

      Ik aarzel. We zijn naar Indonesië gegaan om een documentaire over zijn jeugd te maken. Over zijn ervaringen in het weeshuis ; de periode in het Jappenkamp; over zijn invloedrijke pleegfamilie en natuurlijk de gebeurtenissen in celletje zes van die jeugdgevangenis.

      ‘Er zijn grenzen’, zegt hij. ‘Niet alles kan voor een open microfoon verteld worden’.

Dan praat hij. Eerst aarzelend; mij aankijkend en inschattend. Daarna sneller. In trance. Meestal begon het aan het eind van de middag. Even voor het eten uitgedeeld werd. ’Zing Belanda, zing!’ riepen de andere jongens vanuit hun celletjes. Krontjong, altijd Krontjong. Muziekfusion.. Nederlands, Portugees, Indonesisch.
      ‘Hoerenmuziek’, zegt Hans en doet het voor. Hij zingt. Daar in die bar, waar een zeer gemèleerd internationaal gezelschap zich naar hem wendt. Want hij kan prachtig zingen. Zuiver en met emotie. Rollers en een snik in zijn stem. Als hij stopt klinkt er applaus. Hans lijkt het niet te horen. Hij kijkt me weer doordringend aan.

Ik stel me voor hoe dat daar in celletje 6 geklonken moet hebben. Met die lichte stem. Maar terwijl hij doorpraat, is het niet meer nodig me iets voor te stellen. Al bij het eerste lied kwam hij binnen. De oppercipier. Een kleine kalende man met een stokje onder zijn linkerarm. ’Zing Belanda zing’, herhaalde hij zacht.’Zing’.

En Hans zong. Hopend dat het ditmaal mee zou vallen. Maar nooit viel het mee. De cipier begon altijd voorzichtig. Teder bijna. Hij legde zijn stokje neer en trok Hans’ korte broekje uit. Het truitje en de rest. Al zingend werd hij opgetild, waarna de cipier zijn harde pik in zijn kleine anus propte. Het deed pijn. Heel erg. Als hij stopte met zingen werd hij op de grond gezet en kreeg een harde klap in zijn gezicht.
      ’Zing Belanda zing”. En dan zong Hans weer en werd opnieuw verkracht. Daarna mochten twee andere jongens naar zijn cel komen. Ze werden door de cipier aangewezen. Wie die dag het meest zijn best had gedaan kreeg voorrang. Hans moest ze pijpen. Altijd weer pijpen. En als hij het sperma had ingeslikt, moest hij weer zingen.

      Dan kwam de cipier terug. Hij ging op een stoeltje zitten, legde Hans over zijn bovenbenen en ranselde hem af met zijn stok. Altijd weer; iedere dag. Tot slot klonk het dan nog eens: ‘Zing Belanda , zing’.


Het doodsbericht

 

 

     

 

 

       


Eerder geplaatst in december 2007, 2010, 2013 en 2016

 

 

 

 

Democriet & Hypocraat

 
Afgelopen zaterdag publiceerde ik een toets of beter: een spelletje. Prikkelende vragen over onze ''wiebelende'' rechtsstaat.
      U vond het bijvoorbeeld leuk, niet altijd makkelijk, hier en daar onduidelijk, uitdagend of zelfs provocerend.

Voor 21 vragen kon u minimaal 21 en maximaal 105 punten scoren.

Ooit was er een radioprogramma onder de naam Democriet.
     
Een samenvoeging van democraat en hypocriet.
U bent een democriet als uw score onder de 46 punten is. Uw DNA is wat glibberig. Misschien bent u wel intolerant en eigengereid.
     

Als u meer dan 77 punten heeft, verdenk ik u van manipulatie om een gunstige score te behalen.
      U heeft genetische aanleg voor witte boordencriminaliteit. Misschien bent u wel dictatoriaal en egocentrisch.
Kortom een hypocraat.

 

Als u tussen 46 en 77 heeft gescoord zit u redelijk goed. U bent in aanleg een democratisch gezind en sociaal mens en streeft het liefst naar consensus & liefde.
     
U stemt wellicht SP (46-51), Groen Links (52-56), P.v.d.A. (57-63), D’66 of CDA-dissident (64-70), VVD (71-77).
Stemmers op andere partijen -inclusief de nieuwlichters- moeten hieruit maar hun eigen conclusies trekken.
     

U kunt ook denken: '
    
      ''Ach, het is maar een spelletje'' (-46) of

     "Die zak is geen psycholoog en doet maar wat!" (+77)

 

 

De wiebelende rechtsstaat; Een spelletje

 Ik heb een spelletje voor u gemaakt. Eenentwintig vragen. Een toets; een quiz zo u wilt.
     
Als de gesprekken bij de Paasbrunch stilvallen moet u zich eens buigen over wat prikkelende stellingen betreffende onze rechtsstaat.


Spelregels

Als u het volkomen eens bent met de stelling geeft u een 5.

Goeddeels eens: 4

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens: 3 ( Weet niet!)

Eigenlijk niet mee eens: 2

Totaal mee oneens 1

 

Stellingen:

 
1. Democratie en rechtsstaat zijn gelijksoortige grootheden  (Score ....)

 

2.. De scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (Trias Politica) is achterhaalde 18e eeuwse romantiek (Score....)


3. Democratie is geen staatsvorm voor bange mensen (Score....)


4.. Macht staat in de huidige rechtsstaat boven recht en wet (Score....)

 

5. Het kwalificeren van populisten tot fascisten is een vorm van geschiedvervalsing (Score...)

 

6. Waterboarding mag bij terreurverdachten als verhoortechniek worden toegestaan (Score...)

 

7. Rechters in Nederland mogen bij een politiek proces geen lid van een politieke partij zijn (Score...)


8. Mogelijke terreurverdachten moeten zonder ministeriële tussenkomst afgeluisterd kunnen worden (Score...)

 
9.
De erkenning door de VS  en elf Europese landen van de Venezolaanse oppositieleider Guardó als president is in strijd met de democratische beginselen.


10. Een verblijf in de gevangenis bevordert de vorming tot crimineel (Score...)

 

11. Justitie hoeft niet in het openbaar verantwoording af te leggen (Score...)

 

12. Baudet is een koket baasje, flirtend met de rafelranden van vrijheid & democratie (Score...)

 

13. De Grondwet is saai, onduidelijk en ouderwets. (Score...)

 

14. De rechterlijke macht is gesloten, arrogant en wereldvreemd. (Score...)

 

15. De wetten zijn nog net zo blank als 50 jaar geleden (Score...)

 

16. De Islam moet als niet passend in de rechtsstaat verboden worden (Score...)

 

17. Christelijke politieke partijen moeten als niet passend in de rechtsstaat verboden worden (Score...)

 

18. Rechtspraak is openbaar, maar daar is die rechtspraak niet mee gediend (Score...)

 

19. Drugsgebruik moet uit het strafrecht (Score...)

 

20. Nederlandse rechters hebben te weinig kennis van het Europees recht (Score...)


21. Forum voor Democratie is het nieuwe politieke en juridische marktplein van Nederland. (Score...)

 

Maandag zal ik u laten weten of u een democraat bent, criminele aanleg heeft, heetgebakerd bent, gevoel voor verhoudingen bezit en op welke politieke partij u zou moeten stemmen.

Veel plezier!

  (Aangepaste versie; eerder geplaatst met Pasen 2012)

 

 

 

Handleiding voor De Avonden


Guus van Bladel overleed dit jaar op 1 november in Melaka Maleisië. Hij was 85 jaar.
      Tussen 1972  en 1976 woonde hij in Weert samen met Gerard Reve. Hij vertrok in verband met zijn gezondheid naar Singapore en later naar Maleisië.
     Een paar jaar lang ontving ik van hem met enige regelmaat zijn zogehten Kladboeken. 
Persoonlijke notities, korte verhalen, invallen, emoties, dromen, verhandelingen.

En ineens was daar deze handleiding om De Avonden te lezen.   

Waarom schreef Reve eigenlijk dat boek?

En hoe zat het precies met de geheime minnares van zijn vader?

Als u vandaag (22 december) het eerste hoofdstuk leest en daarna iedere dag nog een hoofdstuk, kunt u dit monumentale sieraad uit de Nederlandse literatuur net voor de jaarwisseling weer in de kast zetten.
Als u eventueel samen bent, is het aan te bevelen om het voor te lezen.
      Ieder op zijn of haar beurt 's avonds een hoofdstuk. Het zal uw relatie ten goede komen.
 


Guus van Bladel schrijft:

HANDLEIDING VOOR HET LEZEN VAN ‘DE AVONDEN’.

Op zondag 18 mei 1947 had Gerard van het Reve jr. een manuscript van een dagboek gereed om naar Uitgeverij “De Bezige Bij” in Amsterdam te sturen. Deze uitgever besloot tot publicatie over te gaan en in november 1947 verscheen dan ook bij De Bezige Bij het boek “De Avonden” een winterverhaal, geschreven door Gerard van het Reve jr. onder de auteursnaam Simon van het Reve.

Op verzoek van zijn psychiater was de 23 jarige Reve een soort dagboek gaan bij houden om de inhoud daarvan met die arts te kunnen bespreken. “Ik heb een zieke ziel”, zei hij van zichzelf in hoofdstuk 9. Als peuter, kleuter en leerling op de Lagere School moest “Gerardje”, als zijn vader niet thuis was, bij zijn moeder in bed slapen. “Ik wil nooit meer “Gerardje” genoemd worden, vertelde hij mij.

Reeds in het eerste hoofdstuk van De Avonden wordt de lezer geconfronteerd met twee dromen (een in het begin en een aan het einde) + een anecdote over een hond in Bloemendaal die zodoende onder de aandacht van zijn arts zijn gekomen. De relatie met zijn ouders waarover Gerard op soms pikante wijze verslag doet, wordt in ieder hoofdstuk ter sprake gebracht. Gerard beschreef voor zijn psychiater op sublieme wijze de leegte van zijn leven in het na-oorlogse Amsterdam.

Toen de arts uiteindelijk de aantekeningen mocht lezen die Gerard over een periode van tien dagen had gemaakt, was hij meteen enthousiast over inhoud en taalgebruik. Hij spoorde zijn patient aan deze aantekeningen in boekvorm te publiceren. Verrassend genoeg werden die aantekeningen meteen door de eerste uitgeverij waar ze werden aangeboden, De Bezige Bij in Amsterdam, geaccepteerd en uitgegeven onder de titel “De Avonden”.

Aanvankelijk had Gerard jr. liever niet dat men wist waarom hij De Avonden had geschreven en al helemaal niet dat men wist waarom hij onder behandeling van een psychiater was. In een interview in De Groene Amsterdammer (februari 1948) ter gelegenheid van het uitkomen van de 2e druk bij De Bezige Bij, zei Gerard jr. dat hij alle opmerkingen in de pers over zijn boek De Avonden erg overdreven vond.

Pas na het uitkomen van de tweede versie van de 4e druk in 1959 kwam de verkoop van De Avonden echt goed op gang. In de periode van 20 jr. (1959 en 1979) werden maar liefst 23 drukken door De Bezige Bij uitgegeven.

In het boek worden de lezers niet alleen met de diepere zielen roersels van een jonge patient geconfronteerd, maar ook met de donkere dagen van december in het eerste volledige na-oorlogse jaar: met radioprgramma’s van slechts enige uren per dag (van 7.00 – 24.00 hr.) en gebrekkige nieuwsvoorzieningen door dag- en weekbladen. Roken was een luxe want de sigaretten waren nog steeds op de bon. (1 pakje cigaretten of 2 pakjes shag per week).

Er wordt in De Avonden ook veel aandacht geschonken aan het dagelijkse weer en aan de dagelijkse maaltijden. In Het Parool van 11 april 2006 wordt Gerard’s dood op 8 april o.a. herdacht door de culinaire columnist van Elsevier, Johannes van Dam, die over het eten uit De Avonden vermeldt: “De Avonden is een schitterende bron voor de culinaire historicus”, en hij memoreert een dagelijkse (na-oorlogse) maaltijd uit het boek: “Stokvis met aardappels, geraspte rauwe selderij wortel, andijvie en roze vla met bessensap”.

Allemaal na-oorlogse levens-omstandigheden in een TV-loos tijdperk waarvan de huidige generatie absoluut geen weet heeft. De karakters en situaties hebben in werkelijkheid bestaan en “De Avonden” is daardoor een belangrijk Document-Humain geworden in het Nederlandse taalgebied.

Bij het verschijnen van het boek als een soort familie-roman over een na-oorlogse, (1940-1945) Amsterdamse familie werd “De Avonden” bovendien meteen door deskundigen als een literair meesterwerk herkend en tot verwondering van vriend en vijand bekroond met de belangrijke literaire “Reina-Prinsen Geerlings Prijs”, een litaraire prijs voor jonge auteurs.

 “DE AVONDEN’ LEZEN IN DECEMBER.

Het boek “De Avonden”. is thans het meest verkochte en het best gelezen na-oorlogse, literaire boek van een Nederlands talige auteur. (58 drukken!).

“De Avonden” is een soort kritisch, pseudo-romantisch dagboek geworden dat de laatste tien dagen bevat van de maand december 1946. Begonnen op zondag 22 december eindigt het boek op oudejaarsdag 31 december. Er zijn in ons land mensen,voornamelijk “Revianen” en studenten die alleen, of met de hele familie, of in een literaire groep, juist in de maand december, iedere dag een hoofdstuk van het boek lezen en ze beginnen dan op 22 december. Alle tien hoofdstukken vloeien in het boek in elkaar over en vergemakkelijken het lezen

DE TIEN HOOFDSTUKKEN UIT ‘DE AVONDEN’

I De vroege ochtend van zondag 22 december 1946.Thuis.

II De volgende dag, maandag 23 december. Na kantoortijd.

III Dinsdagmiddag, 24 december om 12.00 uur. Na kantoortijd.

IV Woensdagochten 25 december (1e kerstdag) Toen hij om 8.15 wakker werd.

V Donderdagochtend 26 december (2e kerstdag) om 9 uur toen het licht werd.

VI Vrijdagmiddag 27 december op kantoor.

VII Zaterdagmiddag 28 december. Thuis.

VIII Zondagmorgen 29 december. Toen hij om 8.30 wakker werd.

IX Maandagochtend 30 december. Na kantoortijd.

X Dinsdagmiddag 31 december (oudjaars dag) 2 uur ‘s middags. Na kantoortijd.


KORTE BIOGRAFIE VOORNAAMSTE KARAKTERS “DE AVONDEN”.

Vader

Gerard Johannes Marinus van het Reve sr.,
      Geboren in Enschede op 11 april 1892. Overleden in een verpleegtehuis in Het Gooi op 18 februari 1975.
Journalist, redakteur communistisch blad “De Tribune”. Belangrijk lid van de Communistische Partij Nederland. Ging voor de oorlog al naar Moskou en sprak wat Russisch. Historicus. Auteur: o.a. biografie, geschiedenis- en kinderboeken. Hij publiceerde onder verschillende schuilnamen o.a. Gerard Vanter en Gerard Revers.
      Na de dood van zijn echtgenote Net Doornbosch is vader van het Reve voor de 2e keer gehuwd met Mevr. Jo de Jongh uit Gouda.

Moeder

Net van het Reve-Doornbosch.
      Geboren 15 april 1892 Overleden in Amsterdam op 11 september 1959.
Huisvrouw.

Broer

Prof. dr Karel van het Reve, (Joop in De Avonden).
      Geboren in Amsterdam: 19 mei 1921. Gehuwd met Tinie (Ina in De Avonden). Overleden in Amsterdam op 4 maart 1999.
Journalist, o.a. correspondent van Het Parool in Moskou. Hoogleraar universiteit Leiden.
      Auteur van verschillende boeken. Vertaler van Russische literatuur. Historicus. Winnaar P.C.Hooft Prijs.

Auteur

Gerard van het Reve jr., (Frits in De Avonden)
      Geboren in Amsterdam: 14 december 1923. Overleden op 82 jarige leeftijd in een verpleegtehuis in Zulte (Belgie) op zaterdag 8 april 2006.
Een van de belangrijkste na-oorlogse Nederlandse auteurs; publiceerde meer dan 70 romans en gedichtenbundels onder de auteursnamen Simon van het Reve, Gerard Kornelis van het Reve,. G.K. van het Reve en uiteindelijk Gerard Reve. Hij ontving de belangrijkste Nederlandse literatuurprijzen: de “P.C.Hooftprijs” en de “Literaire prijs der Nederlandse Letteren”.
      Gerard Reve was sinds 1974 Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1993 werd hij bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en in 1998 werd hij benoemd tot Commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw.


DE GROTE ONBEKENDE UIT DE AVONDEN.

Jo de Jongh uit Gouda was vader Gerard’s geheime relatie tijdens “De Avonden” en werd later de stiefmoeder van Karel en Gerard jr.
      Vader Gerard moest onder Wereldoorlog II als communist onderduiken. Hij verbleef op een onderduikadres in de buurt van Gouda. Jo de Jongh, die in het begin van de oorlog tijdens een Duits bombardement haar verloofde verloor, met wie ze op het punt stond te trouwen, was aangesloten bij een ondergrondse groep die in en om Gouda actief was. Zij moest o.a. onderduikers periodiek bezoeken om ze van de nodige bonkaarten te voorzien.

Een van die onderduikers was vader Gerard, die na de oorlog een relatie met haar begon. In “De Avonden” schittert haar persoon door afwezigheid, maar zij is wel degelijk, alhoewel onzichtbaar, aanwezig en een factor in de levens van vader, moeder en zoon.

Gerard jr. en zijn moeder wisten dat vader Gerard bevriend was met “een meisje uit de oorlog” en verdachten hem van een relatie. In het 5e hoofdstuk staat b.v. de volgende dialoog: Frits hoorde hem weer de gang inkomen, de trapdeur voorzichtig openen en zacht sluiten. “Hij is weg”, zei hij. “Laat hij in Utrecht maar zijn plezier hebben”, zei zijn moeder, “het zal mij een zorg zijn”. Bij de twee laatste woorden haperde haar stem.

(Eerste pagina hoofdstuk V).

Vader Gerard zag Jo regelmatig in Utrecht.

Jo werd langzaam van een vriendin een minnares. Na de dood van zijn echtgenote Net, in 1959, werd Jo door vader Gerard officieel in zijn sociale leven opgenomen en zijn ze later gehuwd. Ze hadden een volkstuin in Amsterdam waar ze in de zomer verbleven.

Enige dagen na de begrafenis van vader Gerard sr. (februari 1975) kwam Gerard’s stiefmoeder Jo van het Reve-de Jongh bij Gerard jr. en mij in Weert logeren hetgeen zij later meerdere keren herhaalde. Gerard jr. is altijd aardig en behulpzaam geweest voor zijn stiefmoeder.

Toen ik in 1977 naar Het Verre Oosten verhuisde kwam Jo 13 keer bij mij in Singapore logeren. Ik ben door de jaren zeer goed bevriend geraakt met Jo de Jongh. Zij was een lerares Frans en Duits aan een Middelbare School in Gouda en is later naar Amsterdam verhuisd. Ze studeerde op oudere leeftijd Russisch en hielp stiefzoon Karel toen die voor Het Parool in Moskou vertoefde. Ook Karel en zijn echtgenote Tinie zijn altijd heel aardig voor Jo geweest. Ze is in 1996 in een verpleegtehuis in Amsterdam gestorven.

Tot aan haar dood kreeg ze van de Stichting “40-45” een uitkering. Ze was een van Nederland’s bekende vrouwelijke ondergrondse strijdsters en ze stond eens met wijlen Koningin Wilhelmina op het balkon van het Koninklijk Paleis in Amsterdam.


EDITIO PRINCEPS VAN ‘DE AVONDEN’.

Het eerste boek van de eerste druk, de “Editio Princeps” van De Avonden is door Gerard jr. aan zijn ouders gegeven. In het boek is met zijn kroontjes pen geschreven: “Voor mijn ouders met alle goede wensen. Van de schrijver, de eerste November 1947, te Amsterdam. Gerardvanhetreve”. Bij de dood van vader Gerard, kwam de edition princeps in het bezit van Jo van het Reve-de Jongh. Op een van mijn familiebezoeken in Nederland, in de tweede helft van de tachtiger jaren, vertoefde ik voor een paar dagen bij Jo in Amsterdam. Bij dat bezoek gaf ze mij de edition princeps van “De Avonden” kado.

Dit boek werd het vlaggeschip van mijn Reve-verzameling. In de Haagse Post van 9 december 1989 werd door dit blad onthuld dat ik de hoeder was van de editio princeps van “De Avonden’ in een exclusief intervieuw door Henk Hanssen. Ik kreeg toen van Gerard het verzoek dit boek aan Joop Schafthuysen te verkopen, hetgeen ik niet deed.


VERZAMELING VAN ALLE DRUKKEN VAN “DE AVONDEN”.

Het heeft meer dan tien jaar geduurd om, t/m 1997, alle bestaande drukken van De Avonden aan te kopen. Zelf in Singapore wonend, zou ik zonder hulp van mijn vriend Theo Poelgeest in Haarlem nooit het huidige aantal verschillende uitgaven van De Avonden bij elkaar hebben gekregen. Deze “Avonden” verzameling is een significant onderdeel van de “Augustini Revianum”, de grote Reve verzameling die thans in het bezit is van de Gemeente Weert. Helaas zijn Theo en ik er in tien jaar niet in geslaagd de echte 25ste en de 28ste druk onder ogen te krijgen. Poelgeest is zelfs, om alle drukken bij elkaar te krijgen, op 23 juli 1992 voor het KRO programma “Voor wie niet kijken wil” over onze verzamel woede ondervraagd en hij heeft toen een oproep gedaan voor o.a. de 25ste en de 28ste druk van De Avonden. De drukken van De Avonden na 1997 zijn met behulp van De Bezige Bij in de biblioagrafie opgenomen.

Het is onder mijn aandacht gebracht dat er in Zuid Afrika in de negentiger jaren een uitgave van De Avonden in het Zuid Afrikaans zou zijn uitgekomen. Het is mij niet gelukt een druk in handen te krijgen.Ook is mij verteld dat iemand voor eigen plezier De Avonden in het Japans zou hebben vertaald. Ook hierover is mij helaas niets naders bekend.

 

GERARD REVE LEEST DE AVONDEN.

 

Op 28 november 1991 heeft Gerard Reve op radio 4, voor de VPRO radio zijn boek “De Avonden” gelezen. Het programma begon om 14.00 hr en duurde tot middernacht.

Volgens De Telegraaf was dit een unicum in de Nederlandse radio geschiedenis. De produktie had Wim Noordhoek en de gehele lezing staat op 9 CD’s, vervaardigd door Rubinstein Media/Uitgeverij I.C.

 

DE AVONDEN, EEN GETEKEND STRIPVERSIE VAN “DE AVONDEN”.

“De Avonden” werd door de kunstenaar/tekenaar Dick Matena (1943, Den Haag), als een stripverhaal getekend.

Het eerste deel van deze beeldroman werd in februari 2003 uitgegeven door de Bezige Bij. Er zijn in totaal nog 3 delen verschenen. Deel 2 in juni 2003, deel 3 in november 2003 en deel 4 in maart 2004. Van alle getekende uitgaven verscheen een luxe editie. Bovendien begon Het Parool in oktober 2003 met het publiceren van het beeldverhaal “De Avonden” als feuilleton. Het is uniek dat een roman verschijnt als beeldverhaal. Matena schrijft in het Dagboek van de NRC over zijn vrees dat de gemiddelde striplezer niks doet met De Avonden en dus ook niet met de stripversie. Hij zegt in Het Parool over De Avonden o.a.: “Ik had destijds alleen het eerste hoofdstuk gelezen: gezeur vond ik het. Nadat ik OP WEG NAAR HET EINDE had gelezen, dat ik geweldig vond, ben ik meteen weer aan De Avonden begonnen. En toen was ik verkocht. Gruwelijk vond ik het, aangrijpend, weerzinwekkend en ik heb ook gelachen. Het was een absolute belevenis, het veranderde mijn leven. Ik herkende veel van wat ik in mijn eigen jeugd had meegemaakt”.

 

FILM “DE AVONDEN” .

 In 1989 verscheen de 125 minuten durende film “De Avonden” onder regie van Rudolf van de Berg. Gerard Reve, de auteur van de roman, werkte zelf mee aan het scenario. De belangrijkste rollen werden vertolkt door Tom Hoffman (Fritts Egters), Rijk de Gooyer (vader Gerard) en Viviane de Muynck, de moeder van Frits. De film is ook op video verkrijgbaar.

 

 

 

Alle Photosophieën

 Mijn vriend & collega Peter Flik woont al zo'n twintig jaar in het zuiden van Hongarije.
     
Met enige regelmaat stuurt hij mij bijzondere herinneringen op. Beschouwingen, bedenksels, ingevingen.
Hij zoekt daar een passende foto bij en noemt dat een photosophie.
      Soms werkt het ook andersom. Dan is een foto het uitgangspunt voor een tekst.

 
Hieronder de tot nu toe geplaatste afleveringen:  


1: Folders & witbrood

2: Weggerukt
3: De Tijd & wij
4: Doktersserie
5: Is that all there is
6: Zeuge der Zeit 1989
7: Ikheid
8: Oude man verliest zichzelf
9: IJdel & afgebladderd
10: i'Clouds & i'Streken
11:Onvervalste garagestijl

12: Fatoumata Diawara
13: Over de kool & de geit
14: Nederlanders in Hongarije

15: Gastvrij Oost-Europa
16: Op aarde mislukt
17: Huiver in Constanta
18: Salzburg; Een oude geliefde
19: Dwangarbeid

20: In Oost-Europees gelid

21: Anti-autoritaire opvoeders

22: Een ontbrekende dakpan

23: Vliegkuddes

24: Grubbert. een lange Fries

25: PCC-Cars

26. Groen blaadje erbij
27. Leonard Cohen forever
28: Auto stuk, dan lopen

29: Fariba
30: De orde van het Heilig Hart
31: Een verziekt land

32: Noord-Oost Groningen

33: Met Bob den Uyl in Berchtesgaden

34: De zwijgzame vader, de maan en Venus

35: Zelfportret

36: Soares & Nagel

37: Ode aan E.

38: De multimediale wereld  & omstreken

39: Irkoetsk 1985 
40: Angstaanjagend gehuil
41; DeWinter in je tuin

42; Kraaien in bomen met een ziel

43: Raketwerper met TomTom

44: Cynthia
45: ZSOLT BÉLA
46: Koninklijk ''neuke'' in Nieuw-Zeeland

47: Monschau

48: Kröv an der Mosel

49: Grand Bru Ardennen (deel 1)
50: Grand Bru Ardennen (deel 2)
51: Pasen

52: Bretagne, Breiz
53: Een vindingrijke lening

54: Babies

55: 30 februari 8228

56: Een brief zonder antwoord
57: Oksana & De Vrijheidsbrug

58: Met pijn geschreven
59: Avond
60: Het lot van Moni
61: Ons eigen mausoleum

62: Bouw- en woningtoezicht

63: De vliegende mol 
64: Ruim dertig jaar VPRO
65: Internetradio
66: Treinreis met Johnny van Doorn
67: Een uitzonderlijk man
68: Paardenbloem
69: Gasmeter
70: Onvervulde nachten
71: Goeie benen
72: Altijd in de weer
73: Zelfportret 2
74: Ontwaken
75: Palletjes 16 & 17
76: Tijd; Een verzinsel
77: De verdreven bomen
78: Hitler deugde niet
79: Istvan
80: Tandeloos volk
81: Een gele dubbeldekker
82: Geen stijl
83: Naakt voor het ziekenhuis
84: Afscheid van de ether
85: Overal zigeuners
86: Keelschurft
87: Vrijheid
88: Viooltje & Roos

89: Natuurmensen (1)
90: Natuurmensen (2)
91: Vreemdelingenpolitie
92: Fien
93: God
94: Ambassade (1)
95: Ambassade (2)
96: Duna
97: Laten we het zo doen
98: Het pulp
99: Zigeunerjongen
100: Nooit gevist
101: Sprinkhaan
102: AAh... Juliette Gréco
103: De dood misleid
104: Orbánistan
105: Wielrennen gezond maken
106: Krijg nou wat
107: Praag 2012
108: Herfstbos
109: Natuur opheffen 
110: Telefoonstoring
111: De modderstroom
112: Prevelpredikante
113: Een benauwende ingeving
114: Doel bereikt
115: Jirzi Gutschrawahüderschwung
116: Een lege stoel
117: De dood van het kuiken
118: Altijd in verval
119: Cursus photographie 1; Het detail
120: Cursus photographie 2: Het portret
121: Twitteren
122: Lopende schaamte
123: Broadcastingpartners
124: Bussaco Portugal
125: Make-up karretje
126: Het lot van Moni (2)
127: Verstop een schat
128: Endlösung
129: Hollandse huiselijkheid
130: Ellendige muziek

131: Een grondrecht
132: Nog 50.000 uur te gaan
133: Oersoep
134: Onheil

135: Ongeluksfixing
136: Verdomde schaal
137: Trein-Operette
138: Heel veel spullen
139: Franse melodie
140: Een kopje soep
141: Berlusconi

142: De Clicker 
143: Een pak van mijn hart
144: Doorflutsen
145: Son & schip
146: Ja jôh!
147: Zingzeuren
148: Radio Tirana
149: De Beamer
150: Mies Merkelbach
151: Paaseitjes
152: Een Underwood
153: Kandur
154: Opgraving
155: Ezelworst
156: Enkele reis Mars
157: Geen dood, geen gladiolen
158: Curieuze speeltuintjes
159: Osijek Kroatië
160: Musjes

161; Oradea Roemenië
 
162: Verdomde deksels
163: Voorzaat de Noorman
164: DDR-Smalspoorstation
165: Doorgemagnetronde dames
166: Huwelijkse verwikkelingen
167: Balatonmeer
168: Sigaretten
169: Flipper
170: Parallelle werelden
171: Op zonlicht koken
172: Boom zonder bladeren
173: Brocantes
174: Roemeense verkoopmethodes
175: Het laatste Kroatiëstempel
176: Balkonscenedag
177: Conversaties in het vliegtuig
178: Leuke afwisselende plannen
179: De Kalkoen dus
180: Beeldenduin in Den Helder
181: Kamperen met Frans Bauer
182: Een Radioplan
183: Franciscus
184: Automobieltje
185: Hoezo Emmen?
186: Mao & de Fyra

187: Drones
188: Verhaallijnen
189: Applefan
  
190: Het personeelsuitstapje
191: Verdriet
192: Moeder & Oma

193: Journaal 24
194: Gehaktbal voor oud- SS'er 
195: De Greppelman
196: Reekalf aan de fles
197: Jane Birkin
198: Werkverschaffing

199: Vakantie
200: Winter
201: Kerst
202: Goede voornemens
203: Zigeunerregistratie
204: Senseo enzo
205: Kafka
206: Vertaalapp
207: Ems, een ratje

208: Feestboek
209: Bloedmeel & het ijskonijn
210: Menswording van een hond
211: Landleven
212: Hotels
213: Afstandsbedieningen
214: Den Haag
215: Dahliabolletjes
216: Berkensap
217: Radiostemmen

218: Gips & Rolstoel

219: Boeket 
220: Post! 
221: Bij de konijnen af  
222: Ontheemde fauna 
223: Staatstabakwinkels
224: Het fjordenpaard 

225: De paardencaravan
226: Even flutsen
 
227: Op Hoop van Zegen 
228: Boudewijn Paans
229: Natascha Kamphusch
230: E.U.verspilling 
231: Een nubestaande 
232: NS-Treurnis 
233: Alles verandert 
234: Tranen in Wenen 
235: Een relmuis
236: Zwaailichten 
237: Onverdraaglijk
238: Artan 
239:Het meisje, de hond & het paard
240: Werkbrigades
241: Moedeloosheid
242: Begrafenissen 
243: Industrievarkens 
244: Vrienden 
245: De aansluithel
246: Zeevis in Hongarije 
247: Pekingeend 
248: Slow cooking op T.V.
249: Op Hoop van Zegen (2)
250: Een Wolf & een Oehoe:
251: Niet goed Sneek
252: Barista & Pareidolia
253: Het tweede hoofd
254: Gesuikerde viooltjes
255: Zinloos draad 
256: Continental toerisme
257: De GSM Signaalversterker
258: Louis & Amy
259: Is dat de zee?
260: Ik vertrouw mijn eigen tandenborstel niet meer
261: Haringvreters
262: Journalistieke mores
263: Wat rest
264: In Memoriam Artan Metohu
265: Walbryzch; Een stad in Polen
266: Zwart gevoel
267: Albanië (1)
268: Albanie (2)
269: Aan Tafel
270: Vijf in de klok
271: Afgetapte auto's
272: De Omroep
273: Het zingende ei
274: Een Kerstverhaal
275: De gekantelde maan
276: Zonder titel (1)
277: Zonder titel (2)
278: Zonder titel (3)
279: Zonder titel (4)
280: Zonder titel (5)
281: Bij de radio aangenomen
282: Zonder titel (6)
283: De DUNKY
284: Kansarm, mooi & zigeunerin
285: Zonder titel (7)
286: Zonder titel (8)
287: Een middagje op Malta
288: Zonder titel (9)
289: Een schrikkelkind .
290: Een Servisch kerkhof
291: ARCHIE
292: Kut-TeeVee
293: Zonder titel (10)
294: Spotify
295 : Kinderjaren (1): De Kinderkeuken
296: Kinderjaren (2): De Zelfmoord
297: Digitaal behangen
298; Planetarium
299: Kinderjaren (3): Audiosophie
300: Man Alleen
301: NetFlik
302: Bij de dood van Bernard van Beurden
303: Een bouwpakketje
304: Terug naar de postduif
305: Het einde der tijden
306: Mannetjes
307: Bij de dood van Walter Slosse
308: Achterhaalde onzin
309: Pindakaas & De Dood
310: Waarom deze foto?
311: Uitspraken & pleeborstels
312: Licht boven het zwarte gat
313: Pareidolia
314: Een lach en een traan
315: De Columbo-truc
316: Een kat in de T.V.-kast
317: GIRAFFEGRRMBIBBLE857GEKKEHENKIE
318: De Kwebbelvijver
319: Uw eigen QR-Code
320: De dag legt zich neer
321: Verkiespijn
322: Aanraders; 40UpRadio & Argus
 
323: Abu Omar te Aleppo Syrië 
324: Twee vluchtelingen is al teveel  
325: Radioherinneringen 1; Zelfmoord te Almelo 
326: Radioherinneringen 2; De val 
327: Radioherinneringen 3; Auschwitz 
328: Een ei & een dode das 
329: Hennepplanten 
330: IK & HIJ 
331: Radioherinneringen 4; Irkoetsk 
332: Toerdefrans 
333: Paarden & huwelijksperikelen 
334: Dronken aardewerk
335: Een Berg 
336: The Football 
337: Een Quiz voor u 
338: HEMATITUS 
339: Gelegenheidsrecht
340: EVENTUALLY 
341: Hoppa de Subway in 
342: Larry & de Bagels 
343: Onheil slaat toe 
344: Woorden van mail zonder gist 
345: Reorganisatie (1); DOOD
346: Reorganisatie (2): Chaos & Gedoe 
347: Reorganisatie (3): Huiskamer Ceausescu 
348: Reorganisatie (4); Seksmassage in Irkoetsk  
349: Omdat het niet zo gaat 
350: Gijs
351: Man aan de deur 
352: Vergeten? Vergeet het maar
353: Verdrinken in de tijd 
354: Claude Lanzmann 
355: Stoomlocomotieven & stormlantaarns
356: De Hond en het Circus
357: Katten gooien & baby's pesten
358: De kattelieke kurk
359: De I-Watch Special
360: Ik bedoel maar....
361: Gaat u maar weer!
362: De Tijdcapsule
363: Op zoek naar salpeterzout
364: De tand des tijds voorbij
365: Zwambad
366: NETFLIX. Pijlers & aanbevelingen
367: Inloggen over grenzen heen
368: De Paardenbloem
369: Burgemeester P, de jongere
370: Lange mensen in de tuin
:
371: Gelul & gezwets
372: Achteraf
373: Douche 1
374: Douche 2 
375: Feestboek 
376: Feestboek (Vervolg) 
377: Zomaar uit het niks
 
378: Fascinating Historical Photo's 
379: DWDD
380: Twee kauwen op mijn schouder
381: Consumiezeren
 
382: Consuminderen virus
383: Monsters
 
384: Wondkapjes:
385: Flitsende gedachtes
386: Niet werkende kapjes verplichten
387: Jan Tittel (1)
388: Jan Tittel (2)
389: Jan Tittel (3)
390:De Vallei; Een bijzonder radioprogramma
391: Drie generaties