Democriet & Hypocraat

 
Afgelopen zaterdag publiceerde ik een toets of beter: een spelletje. Prikkelende vragen over onze ''wiebelende'' rechtsstaat.
      U vond het bijvoorbeeld leuk, niet altijd makkelijk, hier en daar onduidelijk, uitdagend of zelfs provocerend.

Voor 21 vragen kon u minimaal 21 en maximaal 105 punten scoren.

Ooit was er een radioprogramma onder de naam Democriet.
     
Een samenvoeging van democraat en hypocriet.
U bent een democriet als uw score onder de 46 punten is. Uw DNA is wat glibberig. Misschien bent u wel intolerant en eigengereid.
     

Als u meer dan 77 punten heeft, verdenk ik u van manipulatie om een gunstige score te behalen.
      U heeft genetische aanleg voor witte boordencriminaliteit. Misschien bent u wel dictatoriaal en egocentrisch.
Kortom een hypocraat.

 

Als u tussen 46 en 77 heeft gescoord zit u redelijk goed. U bent in aanleg een democratisch gezind en sociaal mens en streeft het liefst naar consensus & liefde.
     
U stemt wellicht SP (46-51), Groen Links (52-56), P.v.d.A. (57-63), D’66 of CDA-dissident (64-70), VVD (71-77).
Stemmers op andere partijen -inclusief de nieuwlichters- moeten hieruit maar hun eigen conclusies trekken.
     

U kunt ook denken: '
    
      ''Ach, het is maar een spelletje'' (-46) of

     "Die zak is geen psycholoog en doet maar wat!" (+77)