Media

 

Drie vragen

(Opruiming 18c)


Ik vond een oude VPRO-Gids. Datum: 2 t/m 8 mei 1987.
     
In dit nummer staat een hilarische bijdrage van Peter Flik.
Hij geeft radioles en knoopt daar direct maar een wedstrijd aan vast.
     
U krijgt van mij de lessen plus foto’s van door Flik gesuggereerde medewerkers, die de inzenders gaan helpen om een reis naar New York te winnen.

Vandaag: deel 3 & 4


Neem nou de lakmoesproef

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 91: Radioles Inleiding; De grote uitdaging

Media 92: Radioles 1 & 2 ; Waarom wil ik dit?

Media 93: Radioles 3 & 4; Neem nou de lakmoesproef

Media 94: Radioles 5 & 6; Ik ben een banaan

Media 95: Radioles 7 & 8; De hypothese Flik

Media 96: Radioles slot; Uw mentoren

 

 

 

 

 

 

Nooit luisteren

(Opruiming 18b)

 

Ik vond een oude VPRO-Gids. Datum: 2 t/m 8 mei 1987.
       
In dit nummer staat een hilarische bijdrage van Peter Flik.
Hij geeft radioles en knoopt daar direct maar een wedstrijd aan vast.

U krijgt van mij de lessen plus foto’s van door Flik gesuggereerde medewerkers, die de inzenders gaan helpen om een reis naar New York te winnen.
     
Vandaag: deel 1 & 2

 

Waarom wil ik dit?

 

     

 

     

 

         

 

 

Media 91: Radioles Inleiding; De grote uitdaging

Media 92: Radioles 1 & 2 ; Waarom wil ik dit?

Media 93: Radioles 3 & 4; Neem nou de lakmoesproef

Media 94: Radioles 5 & 6; Ik ben een banaan

Media 95: Radioles 7 & 8; De hypothese Flik

Media 96: Radioles slot; Uw mentoren

 

 

 

 

Radioles, een kursus


(Opruiming 18a)


Ik vond een oude VPRO-Gids. Datum: 2 t/m 8 mei 1987.
     
In dit nummer staat een hilarische bijdrage van Peter Flik.
Hij geeft radioles en knoopt daar direct maar een wedstrijd aan vast.

De komende dagen krijgt u van mij de lessen plus foto’s van door Flik gesuggereerde medewerkers, die de inzenders gaan helpen om een reis naar New York te winnen.

Vandaag: de Inleiding.

 

De grote uitdaging

 

                 

 

                   

 

 

Media 91: Radioles Inleiding; De grote uitdaging

Media 92: Radioles 1 & 2 ; Waarom wil ik dit?

Media 93: Radioles 3 & 4; Neem nou de lakmoesproef

Media 94: Radioles 5 & 6; Ik ben een banaan)

Media 95: Radioles 7 & 8; De hypothese Flik

Media 96: Radioles slot; Uw mentoren

 

 

 

 

Jacques, een stagiare

 Ik vond een aantal oude mappen, die in één doos zaten. Mappen met gegevens van stagiaires. Het waren er 56. 
Bij vrijwel al die mensen heb ik nog beeld. Ik was bijna altijd eindredacteur van programma’s en dan vielen die stagiaires direct of indirect onder mij.

      Er was zeer veel belangstelling voor stageplaatsen bij de VPRO. We hadden het maar voor het uitkiezen.
Natuurlijk studenten van de diverse journalistieke opleidingen (HBO & Universitair) , maar er was ook interesse uit allerlei andere studierichtingen.
       De meeste stagiaires kwamen voor drie maanden, maar er waren ook zogeheten snuffelstages, die vaak niet langer dan een week duurden.
Er zaten vaak goede studenten tussen. Mensen die ik nog regelmatig in kranten tegen kom, op de radio hoor of op de televisie zie.
        Maar de meesten zijn uit zicht verdwenen. 

Niet altijd liep zo’n stage goed af.
     
Er zaten soms studenten tussen zonder enige aanleg voor dit vak.
Over zo’n geval schreef ik -het was 1986- eens een stukje in de VPRO-Gids.

En voor de jongeren onder ons:
     
Het Gebouw was een radioprogramma van de VPRO, dat van oktober 1984 tot oktober 1993 iedere vrijdag van ‘s ochtends zeven tot ‘s middags half vijf werd uitgezonden. En een telex-boodschap was een zeer ouderwets soort E-mail.

 

 

 

 

 

Den Uyl in kwaad daglicht

 

Joop den Uyl was een groot staatsman. Integer, sociaal, bevlogen, belezen. Af en toe een beetje morsig. Een zeer karakteristieke man.
      Ik heb hem diverse keren lang geïnterviewd en hem bezig gezien op P.v.d.A.-congressen, tijdens de Molukse kapingen en gedurende de Lockheed-affaire.
      Daarom had ik ernstige twijfels over het waarheidsgehalte van het krantenfragment hieronder:

 

                                       

 

Het komt uit Het Kompas, een plaatselijk huis-aan-huis blad dat bij mij op de Hoeksche Waard verspreid wordt in een oplage van ruim 40.000 exemplaren.
     
Het gaat over plannen van Louis van der Biezen uit Oud-Beijerland , die een afdeling van de Socialistische Partij wil oprichten.
Het stukje is geschreven door een zekere Conno Bochoven. Iemand die niet weet hoe je Den Uyl schrijft en vergeet door te vragen op de  opmerkelijke bewering van Van der Biezen.
      Zelfs voor een huis-aan-huis blad is dit zeer onbeholpen journalistiek.


Den Uyl, die jonge aankomende politici de mond zou snoeren en censuur zou opleggen. Ik kon het niet geloven.


Ik benaderde dus zelf maar Louis van der Biezen en schreef:


Dag meneer Van der Biezen


Uit een interview met Het Kompas blijkt dat u ooit in een politiek klasje zat onder leiding van Joop den Uyl.

U zegt dat u daaruit bent gestapt omdat u niet mocht zeggen en schrijven wat u wilde.

Kunt u mij misschien een paar dingen uitleggen:

... Wat was dat voor klasje?

... Wanneer speelde zich dat af?

... Wat precies mocht u niet zeggen of schrijven?

... In welk verband mocht u bepaalde dingen niet zeggen?

... Mocht u bepaalde dingen niet publiceren in bladen of kranten?


Ik wil uw eventuele antwoord plaatsen op mijn weblog.


Vriendelijk groetend

Ronald van den Boogaard

 

Ik kreeg snel antwoord en werd bevestigd in mijn vermoedens dat er hier iets niet klopte.

Louis schreef: (SPHW is Socialistische Partij Hoeksche Waard)


Geachte heer Van den Boogaard,

Voor de goede orde: het artikel is niet door mij geschreven, maar door een journalist die op een handige manier het inleidende praatje heeft gecombineerd met de inlichtingen die ik namens de SPHW aan hem heb verstrekt. Het was niet de bedoeling dat het zoveel over mij ging, maar ik wilde aandacht vragen voor de SP-afdeling Hoeksche Waard, die wij proberen op te richten. Ikzelf was alleen maar van belang om mij te identificeren als een rechtmatig vertegenwoordiger van de SP.

Het klasje was een kadercursus om veelbelovende jongeren voor te bereiden op allerlei kaderfuncties. Dat speelde zich af in mijn studietijd, dus tussen 60 en 55 jaar geleden. Erg veel kan ik mij daarvan ook niet herinneren. Er werd mij na afloop aangeboden door bestuursleden (niet Joop den Uyl zelf) redactionele bijdragen te leveren voor het kaderblad Paraat (niet te verwarren met het blad van de wetenschappelijke kern Socialisme en Democratie). Het werd me duidelijk gemaakt dat de artikelen in overeenstemming zouden moeten zijn met de opvattingen van het hoofdbestuur. Dat aanbod heb ik afgeslagen.

Daarna ben ik evengoed nog lang lid van de Partij van de Arbeid gebleven. Toen ik als leraar aan de toenmalige Rijks-HBS in Oud-Beijerland werkte (in de laatste jaren dat deze als zodanig bestond was ik afdelingsvoorzitter). Omdat ik ook nog een pacifist ben en daarvan geen geheim maakte, kwam ik in conflict met het partijkader dat meende te moeten voorschrijven dat pacifisten zich maar moesten neerleggen bij het partijstandpunt zonder ooit actie te voeren voor het pacifisme. Ik heb toen mijn lidmaatschap opgezegd. Dat speelde dus veel later.

Ik heb me nooit laten voorschrijven wat ik wel of niet mocht zeggen of schrijven.

Dit commentaar is niet namens de SP geschreven, maar uitsluitend door mij op persoonlijke titel.

Met vriendelijke groet,

Louis (A.F.L.) van der Biezen

 

Meer onbeholpen journalistiek 

 
1. José Rozenbroek
2. Marina de Vries
3. Diederik van Hoogstraten
4. Jeroen Overbeek