WERELDNET: GEKNECHT & GEMANGELD

 

NIEUW RADIOPLAN 1  

Laat mij u een inkijkje geven in het omroepgekkenhuis Hilversum.

In januari 1997 kwam er ‘s ochtends van acht tot negen een uur vrij op Radio 5. Een mooi uitzendtijdstip op een slecht beluisterde zender. Radio 5 was namelijk niet op de F.M. maar alleen op de A.M. (middengolf) te ontvangen.
      De zendercoördinator vroeg aan de VPRO of zij iets ’kon’ met dit uur, waarna mijn vriend en collega Ton van der Graaf en ik werden gevraagd iets te bedenken.

Op de gezamenlijke terugtocht in de file van Hilversum naar onze woonplekken op de Zuid-Hollandse eilanden wisten we het. We hadden beiden veel gereisd en altijd Nederlanders ontmoet die in het buitenland woonden. Mensen met VERHALEN.
      Verhalen over voorvallen en gebeurtenissen in die landen, die bij ons nooit de krant of andere media haalden. Persoonlijke verhalen ook. Verhalen vol van verbazing , bewondering en idealisme, maar ook van afkeer, spot en afgunst.
      Als wij die mensen nu eens zouden benaderen en er iedere dag gelijktijdig vier in de uitzending zouden halen. Ze konden dan hun nieuws en verhalen kwijt en vergelijkingen trekken met de ervaringen van andere deelnemers.

Het was een duur programma vanwege de telefoonkosten, die in 1997 nog heel hoog waren. (Vooral satellietverbindingen). Wij benaderden daarom andere omroepen. De Wereldomroep en de NPS stapten in; een eerste correspondentennet werd samengesteld en op 6 januari 1997 ging de eerste uitzending de lucht in.
      Presentatoren waren voor de VPRO Ton van der Graaf en ik, voor de Wereldomroep Bertus Hendriks en Karin van den Boogaert (niet mijn dochter) en Yvonne Scholten (NPS).

De formule was simpel maar doeltreffend. (Tien jaar later stond het model voor het televisieprogramma Metropolis). Het net breidde zich voortdurend uit. Er kwamen steeds meer luisteraars, die Wereldnet een goed alternatief vonden voor het Radio 1 journaal, waarin voortdurend herhalingen te beluisteren waren.


WERELDOMROEP WEG

VARA, Teleac en Humanistische Omroep bleken hierna bereid om de plaats van de Wereldomroep in te nemen. Nieuwe presentatoren moesten worden ingewerkt en de medewerkers (in 2.000 al zo’n 140) moesten op de hoogte worden gesteld. Een nieuwe studio moest worden gevonden, want de uitzendingen gingen eruit bij de Wereldomroep.

 

NIEUW RADIOPLAN 2  

In 2001 werd geheel volgens Hilversumse tradities een nieuw plan voor Radio 5 bedacht.
      Het station werd in april omgedoopt tot 747 AM: in de ochtenduren werd het Radio 1 Journaal ook op deze zender gezet en Wereldnet verhuisde naar de middag: Van 12.00 tot 12.45 uur. Een kwartier korter dus. Zo verdween het alternatief en kregen we om volstrekt onduidelijke redenen op twee zenders tegelijk dezelfde herhalingen.


WERELDOMROEP TERUG  

In oktober 2002 stapte de Wereldomroep weer in. Er waren nieuwe leidinggevenden aan het bewind gekomen, die zowaar in de gaten hadden dat Wereldnet uitgerekend een programma voor hun omroep was. Weer werkten we nieuwe presentatoren in. Opnieuw werden de medewerkers op de hoogte gesteld.


In september 2003 hielden Human en Teleac/NOT het weer voor gezien.


NIEUW RADIOPLAN 3  

 

September 2005 verscheen Llink in de ether. Deze nieuwe omroep wilde graag meedoen. Dat kwam ons wel goed uit, maar ik vond het merkwaardig dat een frisse nieuwe omroep mee ging doen met een reeds bestaand programma.

In 2006 kwam er weer eens een geheel nieuw plan voor de Nederlandse Radio.
      Radio 747AM, dat eerst radio 5 heette werd opnieuw Radio 5. Alleen geen documentaires meer, geen lange interviews, geen achtergronden en duidingen, maar populaire praatjes met eenvoudige muziek.
      Voor Wereldnet was daar geen plaats meer.

Maar… er werd een oplossing gevonden. Het programma kon in oktober naar Radio 1. Natuurlijk weer verkort. Een half uur van 05.30 tot 06.00 uur. Onderdeel van de nachtprogrammering.

Er was één voorwaarde: het moest gebracht worden door de nachtpresentatoren van dienst.


NIEUW RADIOPLAN 4   

 

De echte liefhebbers volgden het programma daarna vooral via Internet. 
      
      Dit jaar ging op 25 augustus het nieuwste Radio 1 plan in. Een andere zendercoördinator niet waar.
      Kortere programma’s, kortere gesprekken, meer infotainment, meer muziek; kortom ongeveer zoals radio 2 en inmiddels ook radio 5.

De VPRO (elitair en moeilijk!) werd van de Ochtenden gehaald en naar de middag verplaatst. Iedere werkdag van half drie tot vier uur. Een oude naam werd van stal gehaald: Villa VPRO met daarin dagelijks een gemillimeterd Wereldnet. Twee correspondenten nog maar, die in totaal elf minuten krijgen.


Hoe het verder ging: