De ‘dit moge duidelijk zijn’-zegger.

 

Misschien is het gisteren weer gebeurd, maar ik heb ‘op de Belg’ naar Parijs-Roubaix gekeken. Daar zeggen ze het in ieder geval nooit: ‘dit moge duidelijk zijn‘.
      Voorzover ik weet, is Mart Smeets er zo’n 25 jaar geleden mee begonnen.
Er werd een stelling geponeerd of er werd iets geconstateerd, een analyse gegeven of gewoon een waarheid verkondigd en om dat te onderstrepen volgde: ’dit moge duidelijk zijn‘
      Een uiterst merkwaardige zinnetje. Het verraadt iets deftigs en voornaams. Hoor mij eens een waarheid verkondigen zeg!
      Als je iets vertelt dat duidelijk is, hoef je dat niet extra te benadrukken. En als je dat dan toch doet, kun je volstaan met: duidelijk. of: ’dat lijkt me duidelijk’.
      Er was een lange periode dat vrijwel alle sportverslaggevers het ook zeiden. Nooit hoorde ik: ‘Bos gaat deze verkiezingen niet meer winnen. Dat moge duidelijk zijn‘. Of: ‘Harry Mulisch heeft ook dit keer niet de Nobelprijs gewonnen. Dat moge duidelijk zijn‘.

 

Hoewel!
      Wat vindt u van de volgende:

      Het moge duidelijk zijn uit de inhoud van dit boekje, dat de zorg voor sikkelcelpatiënten meer omvat dan het enkel toedienen van pijnstillers tijdens een crisis.

Of:
      Het moge duidelijk zijn dat Honda zich met deze auto niet alleen richt op een zakelijk rijder, maar juist ook op het jonge gezin.

Of:
      Wat duidelijk moge zijn, dat hij hier geen gezicht verloren heeft.

Ik dacht dat het voorbij was. Maar nee. Tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-Roemenië hoorde ik het:
      ‘Dit is een hele slechte wedstrijd. Dat moge duidelijk zijn‘.
En ook tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen kwam het voorbij.
      ‘Michael Phelps gaat opnieuw een wereldrecord zwemmen. Dat moge duidelijk zijn‘.

Waarom deze verslaggevers dit doen blijft voor mij een raadsel.
      Dat moge allejezus duidelijk zijn.

 

Volgende keer de ’nou’-zegger.