Audio (146)

 

Stop de militaire Junta


In 1978 werd actie geschreven als aktie. In het VPRO-radioprogramma Embargo, dat op vrijdag aan het eind van de middag werd uitgezonden, werd iedere week een zogeheten aktiespot uitgezonden. Drie keer.
      Een linksige, alternatieve soms radicale beweging ging iets ondernemen en kreeg een minuut zendtijd om dat aan te kondigen. De VPRO toonde daarmee zijn engagement. De groeperingen stonden in de rij om aan de beurt te komen.

      Op het digitaal radioarchief van de VPRO staat een aantal van die spotjes. En zelf heb ik er ook nog een paar, omdat ik een aantal cassettebandjes heb bewaard van oude uitzendingen.

      Het zijn opmerkelijke spotjes. Niet zozeer vanwege de manier waarop Philippe Scheltema ze met veel toeters en bellen maakte, maar omdat ze een intrigerend tijdsbeeld vormen van wat de alternatieve scene 35 jaar geleden bezig hield. Sommige spotjes zijn gedateerd, maar anderen zijn nog verrassend actueel.

Sommige spotjes hebben zelfs een heel klein beetje geholpen.

      Neem  DEZE AKTIESPOT voor Chili.

Het land zuchtte in 1978 onder een militaire dictatuur onder leiding van generaal Augusto Pinochet. Hij was op 11 september 1973 met een militaire machtsgreep aan het bewind gekomen. Salvador Allende, de zittende president van Unidad Popular werd daarbij vermoord.
      Nobelprijswinnaar Pablo Neruda overleed kort daarop. Volgens een officiele lezing aan prostaatkanker, maar er zijn bronnen, die beweren dat ook hij vermoord is. Hij zou een giftige injectie hebben gekregen. Een maand geleden is zijn stoffelijk overschot opgegraven om dat te onderzoeken.

      Onder grote druk van internationale machten & krachten en interne oppositionele bewegingen kwam er in 1990 een eind aan de junta en werd Chili weer een democratie. Dat was het trouwens voor 1973 ook heel lang geweest.


In mijn archief vond ik deze poster , die ik eens gekregen heb van een lid van het Chili Komitee Nederland. Moeder & twee kinderen voor de Chileense vlag.

(Foto: Hannes Wallrafen).

 

Aktiespots 1: Lekker Dier
Aktiespots 2: Amelisweerd
Aktiespots 3: 't Kan Anders
Aktiespots 4; Het Russell Tribunaal

 

Van Hans Tentije


Chili

De begrafenis van Pablo Neruda
heb ik gezien, gisteren, op de televisie
kitschbloemen waren met overweldigende pracht regelrecht
vanaf Macchu Picchui op z'n kist neergedaald, als oranjebloesem
en honderden mensen zongen in 't spaans de Internationale
't was of hij die zelf geschreven had

ergens in Santiago lag een kapotgeschoten man op straat
onder wat kranten
waarin misschien 't leugenachtige nieuws over de dood
van Allende nog naritselde

even later kwam er een admiraal van de militaire junta in beeld
om te vertellen dat de linkse terreur was afgelopen
dat de armen 't nu eindelijk beter zouden krijgen

wat kon ik anders doen, godverdomme
dan hem een langzaam slopende kopervergiftiging toewensen
anders niks
maar tegelijkertijd schoten me, slordig maar ontroerend genoeg, deze
regels van jou, Neruda, te binnen

 ''Ik wil de dood samen met de armen
wie tijd ontbrak hem nader te bezien
geranseld als ze zijn door wie de hemel
verkaveld hadden en fraai ingedeeld"

 

 

 

Hé joh, ze houden je d’r onder


Vanmiddag als de rijen bij de P.v.d.A. weer gesloten zijn, gaat een aantal mensen De Internationale zingen. Er zijn ledenraadsleden, die extra geoefend hebben want de tekst is bij lang niet iedereen bekend.

      Ooit was er een alternatieve tekst, die veel bekender was. ‘Hé joh, ze houden je d’r onder’ gezongen door Jaap van de Merwe.
      Die tekst was in Nederland uitermate bekend, want het was de slottune van het VARA-radioprogramma ’Een opvallend vrolijke gevarieerde visite’.

      Een programma (eind jaren zestig; begin jaren zeventig van de vorige eeuw), waarin luisteraars verzoekplaten konden laten draaien en bovendien in de uitzending mochten praten met presentator Kees van Maasdam.

      Het werd iedere dinsdag tussen de middag uitgezonden op Hilversum III, zoals dat toen nog heette. Het programma was zeer populair en werd vaak aangezet bij bedrijven en was te horen in kantines, op bouwplaatsen en in garages. Een soort ''rooie'' Arbeidsvitaminen. En altijd aan het eind was er die opruiende stem van Jaap van de Merwe, waar werkgevers nogal eens de pest over in kregen.
      Misschien waren ze wel bang dat het oproer echt nog eens zou gaan kraaien.


Luister HIER naar ‘Hé joh, ze houden je d’r onder’.

 

Hé joh, ze houden je d’r onder
Hé joh, ze houden je tekort
Te gek en ‘t is dan ook geen wonder
Dat dat niet meer genomen wordt
Nemen wij die maffe troep te grazen
Wij met z’n allen, doe mee, sta op!

Je kunt de zaak nooit op gaan blazen
Allenig met je dolle kop

Nu is ’t uit, niet meer dralen
Zet je schrap, nog één ruk
En de internationale brengt alle mensen geluk
(bis)

Van hogerhand valt niks te hopen
Van god van vorst of hoge piet
Als wij de kooi niet gingen slopen
Dan gebeurde het gewoonweg niet
Altijd zijn wij gewiekst bestolen
En zijn ons oren aangenaaid
Het wordt tijd dat nou eens onverholen
De rollen worden omgedraaid

Nu is ’t uit, niet meer dralen
Zet je schrap, nog één ruk
En de internationale brengt alle mensen geluk
(bis)

De staat dient om ons klein te houden
De wet is net een hoge hoed
De rechter tovert uit zijn mouwen
Wat de rijkdom het best voldoet
Trek ze af die zevige gezichten
Elk mens is even goed als slecht
Die rechten eist heeft ook z’n plichten
En wie zijn plicht doet die heeft recht

Nu is ‘t uit, niet meer dralen
Zet je schrap, nog één ruk
En de internationale brengt alle mensen geluk
(bis)

 

 

 

 

Schendingen mensenrechten in West-Duitsland


In 1978 werd actie geschreven als aktie.
      In het VPRO-radioprogramma Embargo, dat op vrijdag aan het eind van de middag werd uitgezonden, werd iedere week een zogeheten aktiespot uitgezonden. Drie keer.
      Een linksige, alternatieve soms radicale beweging ging iets ondernemen en kreeg een minuut zendtijd om dat aan te kondigen. De VPRO toonde daarmee zijn engagement. De groeperingen stonden in de rij om aan de beurt te komen.


Op het digitaal radioarchief van de VPRO staat een aantal van die spotjes. En zelf heb ik er ook nog een paar, omdat ik een aantal cassettebandjes heb bewaard van oude uitzendingen.

      Het zijn opmerkelijke spotjes. Niet zozeer vanwege de manier waarop Philippe Scheltema ze met veel toeters en bellen maakte, maar omdat ze een intrigerend tijdsbeeld vormen van wat de alternatieve scene 35 jaar geleden bezig hield.

Sommige spotjes zijn gedateerd, maar anderen zijn nog verrassend actueel.

      LUISTER eens naar deze spot waarin geld gevraagd wordt om het derde Russell Tribunaal mogelijk te maken. Dat zou gaan over schendingen van mensenrechten in West-Duitsland.
      Later dat jaar begon het Tribunaal in Frankfurt en het werd in 1979 afgerond. West-Duitsland was in die jaren in de ban van extreem-radicaal links, dat zich met name manifesteerde in bomaanslagen en moorden van de Rote Armee Fraktion.
      Alles wat ook maar een beetje links in die tijd was of in verband kon worden gebracht met communistische sympathieën werd scherp in de gaten gehouden of vervolgd. Veel mensen kregen een Berufsverbot.

      Zie ook ZoekPoëzie 3: Ursula Krechel.


Het spotje is in feite nog zeer actueel.
      Vorige maand werd in Brussel het vijfde Russell Tribunaal afgerond. Dat ging over de positie van de Palestijnen.
      Israël werd uiteindelijk weggezet als een apartheidsstaat en het Internationale Strafhof werd opgeroepen om Israëlische misdaden te onderzoeken.

 

Interventie in Vietnam

Het eerste Russell tribunaal werd in 1967 in twee sesssies gehouden in Stockholm en Kopenhagen. Dat ging over de Amerikaanse militaire interventie in Vietnam.
      Initiatiefnemer was Bertrand Russell, die gesteund werd door Jean-Paul Sartre.

Deze foto ging toen de hele wereld over en zorgde voor een schokeffect.

      Het negenjarige Vietnamese jongetje DoVan Ngoc is slachtoffer van napalm. Hij is naakt en toont zijn verwondingen ten overstaan van Tribunaal-leden.

      Het tweede Russell Tribunaal ging over dictaturen in Latijns Amerika , over grove schendingen van mensenrechten, over martelingen en moord.
      Het vierde Tribunaal vond plaats in Rotterdam en handelde over de positie van indianen in Midden- en Zuid-Amerika.

 

 

Aktiespots 1: Lekker Dier
Aktiespots 2: Amelisweerd
Aktiespots 3: 't Kan Anders

Aktiespots 4; Het Russell Tribunaal

 

 

 

 

Vrienden van de aarde

In 1978 werd actie geschreven als aktie. In het VPRO-radioprogramma Embargo, dat op vrijdag aan het eind van de middag werd uitgezonden werd iedere week een aktiespot uitgezonden. Meestal een keer of drie/vier tegen of na het nieuws. 
      Een linksige, alternatieve soms radikale beweging ging iets ondernemen en kreeg een minuut zendtijd om dat aan te kondigen. De VPRO toonde daarmee zijn engagement. De groeperingen stonden in de rij om aan de beurt te komen.

      Op het digitaal radioarchief van de VPRO staat een aantal van die spotjes. En zelf heb ik er ook nog een paar, omdat ik een aantal cassettebandjes heb bewaard van oude uitzendingen.

      Het zijn opmerkelijke spotjes. Niet zozeer vanwege de manier waarop Philippe Scheltema ze met veel toeters en bellen maakte, maar omdat ze een intrigerend tijdsbeeld vormen van wat de alternatieve scene 35 jaar geleden bezig hield. Sommige spotjes zijn gedateerd, maar anderen zijn nog verrassend actueel.

      LUISTER eens naar dit spotje van ‘t Kan anders’. Een nieuw tijdschrift dat antwoord probeerde te geven op de levensvraagstukken uit die tijd.

Tegenover roofbouw, verspilling en kernenergie stond VRIENDEN VAN DE AARDE

Tegenover terreur en de vernietigende bewapeningswedloop stond AFZIEN VAN GEWELD.

Tegenover vastgeroeste rolpatronen met betrekking tot bijv. zwarten, zigeuners en flikkers stond WIJ MENSEN.

      Het blad bleef bestaan tot 2012. Het verschijnt nu onder de naam VredesMagazine een gezamenlijke uitgave van de volgende vredesbewegingen: Vredesbeweging Pais, Humanistisch Vredesberaad, Stop de Wapenwedloop, Haags Vredesplatform, VD AMOK (AntiMilitaristisch Onderzoeks Kollektief) en Wilpf (Woman’s International League for Peace and Freedom)

 

Aktiespots 1: Lekker Dier
Aktiespots 2: Amelisweerd 

 

 

 

 

 

Bosbezettingen & ontruimingen


In 1978 werd actie geschreven als aktie. In het VPRO-radioprogramma Embargo, dat op vrijdag aan het eind van de middag werd uitgezonden op Hilversum II werd iedere week een aktiespot uitgezonden. Drie keer.
      Een linksige, alternatieve soms radikale beweging ging iets ondernemen en kreeg een minuut zendtijd om dat aan te kondigen. De VPRO toonde daarmee zijn engagement. De groeperingen stonden in de rij om aan de beurt te komen.

      Het zijn opmerkelijke spotjes. Niet vanwege de manier waarop ze met veel toeters en bellen gemaakt zijn, maar omdat ze een intrigerend tijdsbeeld vormen van wat de alternatieve scene 35 jaar geleden bezig hield. Sommige spotjes zijn gedateerd, maar anderen zijn nog verrassend actueel.

      Luister HIER  maar eens naar dit spotje van De Vrienden van Amelisweerd. Al vanaf 1972 voerde deze groep actie tegen de aanleg van Rijksweg 27 ten oosten van Utrecht. Dwars door het enige bos in die omgeving, de Amelisweerd.

     

 

De weg kwam er uiteindelijk wel, maar werd niet -zoals Rijkswaterstaat wilde- dwars door het bos aangelegd , maar aan de rand. Toch werden er 672 eeuwenoude bomen in een paar uur met bulldozers tegen de grond gewerkt en werden zogeheten bosbezetters met harde hand door de Mobiele Eenheid verdreven.

      Anno 2013 is er opnieuw gedoe over deze weg. Minister Schultz lanceerde een plan om de weg te verbreden tot twee maal zeven rijstroken. Eind september vorig jaar werd de beslissing hierover uitgesteld. Dit in verband met te realiseren bezuinigingen.

      Maar opnieuw zijn er protesten en dreigt er actie als die plannen worden doorgezet,. En de argumenten lijken erg veel op die van dertig jaar geleden. Luister vooral naar DIT GESPREK dat ik in 1982 voor de VPRO-Radio hield met voorzitter Jan Korff de Gidts, voorzitter van Vrienden van Amelisweerd.

Verkeersdeskundigen uit Delft hadden toen uitgerekend dat aanpassing van de bestaande rondweg Utrecht veel goedkoper zou zijn en een volwaardig alternatief zou vormen.

      Nu wordt met vrijwel dezelfde argumenten gepleit voor aanpassing van de A 27. Zonder verbreding.

 


Aktiespots 1: Lekker Dier 

 

 

 

Subcategorieën