Media (451)

 Troonredes & leesplezier


Nederland telt ongeveer 250.000 analfabeten; mensen dus die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Er zijn voorts 1.3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. In totaal is dit 9.4% van de bevolking.

      Zo’n 25 jaar geleden was dit 7%. Men hanteerde toen het begrip functioneel analfabeten.

We zijn er in een kwart eeuw dus eerder achter- dan vooruit op gegaan. Dit ondanks cursussen die op tal van plekken in dit land gegeven worden.

      In de jaren 1984-‘88 gaf het steunpunt Volwasseneneducatie in Den Haag een kwartaalblad uit voor medewerkers van alfabetiseringscursussen. Het blad heette SCHRIFT en had een vaste columnist: Ronnie Glas. Dat was ik.

      Ik heb een aantal nummers teruggevonden. Eerlijk gezegd ben ik bijna dertig jaar later niet ontevreden over de kwaliteit van die columns. Ze zijn volgens mij opvallend genoeg ook niet of nauwelijks gedateerd. Oordeel zelf. Ik zal er de komende tijd een aantal publiceren.

      Uit nummer H van oktober 1986. Ondermeer De TROONREDE van 27 jaar geleden.
 

Spinsels M: Dyslexie & schroevedraaiers

Spinsels N: Kankeren op niveau

 

 

 

Kankeren op niveau

Nederland telt ongeveer 250.000 analfabeten; mensen dus die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Er zijn voorts 1.3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. In totaal is dit 9.4% van de bevolking.

      Zo’n 25 jaar geleden was dit 7%. Men hanteerde toen het begrip functioneel analfabeten.

We zijn er in een kwart eeuw dus eerder achter- dan vooruit op gegaan. Dit ondanks cursussen die op tal van plekken in dit land gegeven worden.

      In de jaren 1984-‘88 gaf het steunpunt Volwasseneneducatie in Den Haag een kwartaalblad uit voor medewerkers van alfabetiseringscursussen. Het blad heette SCHRIFT en had een vaste columnist: Ronnie Glas. Dat was ik.

      Ik heb een aantal nummers teruggevonden. Eerlijk gezegd ben ik bijna dertig jaar later niet ontevreden over de kwaliteit van die columns. Ze zijn volgens mij opvallend genoeg ook niet of nauwelijks gedateerd. Oordeel zelf. Ik zal er de komende tijd een aantal publiceren.

Uit nummer N van oktober 1988.

 

 

Spinsels M: Dyslexie & schroevedraaiers

 

 

 

Dyslexie & schroevedraaiers

 

Nederland telt ongeveer 250.000 analfabeten; mensen dus die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Er zijn voorts 1.3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. In totaal is dit 9.4% van de bevolking.
     
Zo’n 25 jaar geleden was dit 7%. Men hanteerde toen het begrip functioneel analfabeten.

We zijn er in een kwart eeuw dus eerder achter- dan vooruit op gegaan. Dit ondanks cursussen die op tal van plekken in dit land gegeven worden.
     
In de jaren 1984-‘88 gaf het steunpunt Volwasseneneducatie in Den Haag een kwartaalblad uit voor medewerkers van alfabetiseringscursussen. Het blad heette SCHRIFT en had een vaste columnist: Ronnie Glas. Dat was ik.
      
Ik heb een aantal nummers teruggevonden. Eerlijk gezegd ben ik bijna dertig jaar later niet zo ontevreden over de kwaliteit van die columns. Ze zijn volgens mij opvallend genoeg ook niet of nauwelijks gedateerd. Oordeel zelf. Ik zal er de komende tijd een aantal publiceren.

Uit nummer M van mei 1988.

 

 

 

Boven het maaiveld

Als je in Nederland boven het maaiveld uitsteekt, zul je dat weten. Het stelselmatig afbraakbeleid van achtereenvolgende regeringen geselt & gijzelt de publieke omroep.

      Als je niet fuseert word je afgestraft. Zo werkt arrogantie van de macht. In dit geval van omroepbaasjes, die verworden zijn tot zetbaasjes.

De VPRO verloor 61 full-time arbeidsplaatsen. Eénentachtig mensen is ontslag aangezegd.

      Maar we gaan door.

Uiteindelijk zegeviert kwaliteit.

 

 

 

Een idyllisch feest in een stoomgemaal

Mijn oud-VPRO college Kees Slager (met baard) bereikte de mooie leeftijd van 75 jaar. Dat was aanleiding om een groot aantal mensen uit te nodigen voor een herinneringsfeest. Dat gebeurde op zijn geboorte-eiland Tholen, waar hij op een wonderbaarlijk mooie plek woont in een oud stoomgemaal aan de Oosterschelde.

      Het was druk, er waren ondermeer Zeeuwse versnaperingen en er volgden toespraken. Bovendien werd de jarige toegezongen op de wijs van de Internationale.

      Kees werkte lang voor de VPRO, waar hij bedenker en grondlegger was van bekende programma’s als OVT en Het Spoor Terug. Programma’s waarin verhalen van ’gewone mensen’ gehoord worden. Oral History dus. Kees heeft er vele honderden bandjes mee vol laten lopen. Die verhalen waren ook de basis voor mooie boeken als Landarbeiders, de Hongerwinter, Vissersverhalen, Zeven Zeeuwse vrouwen en de Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.

      Maar het meest bekend is zijn standaardwerk over De Ramp van 1953, verschenen in 1992 met een aanvulling in 2003.

      Kees was voor zijn periode bij de VPRO actief voor Het Vrije Volk en de VARA. Hij zat in de Eerste Kamer voor de Socialistische Partij. Ook voor die partij schreef hij geschiedenis met Het Geheim van Oss.

 

 

 

Subcategories