Aardrijkskunde

 

GEO-TRIVIA (14)


Gezocht: Quadripoints op de wereld

Gevonden: O.A. Vierstatenpunt Utah, Colorado, Arizona, New Mexico

 

Quadripoints & nog meer curiosa

Vorige week schreef ik een stukje over mijn reis naar het Vierlandenpunt (Quadripoint) in zuidelijk Afrika tussen Zimbabwe, Botswana, Namibië en Zambia. (Reizen 74: Dromen op de Zambezi River).
      Daar heb ik diverse reacties op gekregen. Mensen bijvoorbeeld, die betwijfelen of het punt wel bestaat (die twijfel is terecht; dat blijkt ook wel uit mijn stukje).
      Er zijn mensen, die weten dat er in het verleden wel degelijk andere vierlandenpunten hebben bestaan.
Ik ben er verder op gewezen dat er bijvoorbeeld in de V.S. een echt vierstatenpunt is en dat mijn definitie van quadripoint niet juist is.
      Dat hoeft namelijk niet perse om vier landen te gaan. Het gaat om vier grenzen die bij elkaar komen.

Jungholz Oostenrijk

  

 

Bi-nationaal

Rolf Weijburg (Aardrijkskunde 22 ) wees mij op die quadripoints.
In zijn atlas Inviting the World at Home besteedt hij uitvoerig aandacht aan een zogeheten bi-nationaal quadripoint: Jungholz.
      Een skioord in Oostenrijk dat vrijwel geheel omringd wordt door Duitsland.
Het heeft slechts één aanknopingspunt met Oostenrijk, Mount Sorgschrofen een berg van 1636 meter hoogte.
      Als je met de auto in Oostenrijk bent en je wilt naar Jungholz moet je dus altijd eerst door Duitsland.


Vierstatenpunt

 

Rina de Regt weet dat er in de Verenigde Staten een zeer bijzonder quadripoint is.
      Een vierstatenpunt.

De staten Utah, Colorado, Arizona en New Mexico komen op een bijzondere manier op één punt bij elkaar.

      Vier rechthoekige grenzen, die bewijzen dat de grenzen hier met potlood & lineaal getrokken zijn.

 

 

 Het punt ligt in de woestijn maar is toch een toeristische trekpleister.

 

 

Neutraal Moresnet

 

 

Taartpunt

Diverse reageerders wezen mij erop dat er bij Vaals ooit een heus vierlandenpunt heeft bestaan. Eerlijk gezegd wist ik dat wel.
      Het gaat om het huidige drielandenpunt Nederland (oranje), België ( geel) en Duitsland (lichtgroen).
Bijna honderd jaar -van 1816 tot 1914- bevond zich daar een neutraal gebied in de vorm van een taartpunt: Moresnet (blauw).
      Dat was ontstaan na de val van Napoleon, toen er geen overeenstemming kon worden bereikt over de grens tussen Duitsland (Pruisen) en Nederland.

Het Wybertje

 Een enigszins vergelijkbare situatie heeft zich voorgedaan in de Arabische wereld.

 

(Aardrijkskunde 8 : Het verdwenen Wybertje).

 

Daar was een echt vierlandenpunt tussen Irak, Saudie Arabië , Koeweit en de neutrale Wyber Zone, die bestaan heeft van 1922 tot 1981.

       Op kaarten bleef dit Wybertje overigens nog tot de eerste Golfoorlog in 1991 bestaan.

 

Baarle Nassau/Baarle Hertog

   

 

 

 

 

 

Er zijn twee enclavegebieden, waar zich ook quadripoints bevinden.

 

 

Dat zijn Baarle Nassau/ Baarle Hertog. (Eén punt)

 

 

 

 

 

 

Daar liggen in Nederland (Oranje) 22 Belgische enclaves (Groen), één Nederlandse enclave en zeven Nederlandse sub-enclaves (Nederland in België in Nederland).

 

 

Cooch Behar-enclaves

  

Bizar

Helemaal bizar is het in het grensgebied tussen Bangladesh en India. 
     
Daar liggen de Cooch Behar enclaves. (Reizen 30).

Twee quadripoints

In India (roze) zijn 71 Bangladeshi (groen) enclaves met daar binnen drie sub-enclaves (India in Bangladesh in India) .
     
In Bangladesh (blauw) zijn 102 Indiase enclaves (roze en oranje)) met 21 sub-enclaves (groen in roze) en één sub-sub enclave (oranje onder groen in roze naast Chilihati; India in Bangladesh in India in Bangladesh).

      Ga voor nog meer quadripoints hier naar toe.

 

 

 

 

Dromen op de Zambezi River 


Er bestaat op de wereld maar één Vierlandenpunt.  Volgens mij dan.
     
Dat is in zuidelijk Afrika, waar de landen  Namibië, Botswana, Zimbabwe en Zambia in de riveir Zambezi bij elkaar komen.

Bestaat het echt of  niet?
     
In 1995 ging ik ernaar toe.

 

Ga voor het verhaal naar Reizen 74: Dromen op de Zambezi River 

 

Autoverzekeringen in moeilijke landen


Ik wil volgend voorjaar met de auto naar een aantal Oost-Europese landen en vraag mij af waar de groene verzekeringskaart geldig is en waar niet.
      Montenegro bijvoorbeeld, het land van de Zwarte Bergen. Sinds 3 juni 2006 onafhankelijk.

Kijk eens hieronder naar de bij de Groene kaart aangesloten landen. Daar staan vier landen op, die beginnen met een M.
      Dat zijn Malta (M), Marokko (MA), Moldavië (MD) en Macedonië (MK).
Dus niet Montenegro. Merkwaardig! Temeer omdat ze daar inmiddels wel de Euro als munteenheid hebben.

 

 

Montenegro & Servië

Informatie leert dat je daar echter wel degelijk verzekerd bent. Montenegro valt voorlopig nog -als het om autoverzekeringen gaat- onder Servië (SRB).
      Een politiek interessant gegeven, want Servië was tegen de afscheiding en liet zijn burgers hierover ook geen referendum houden.
Het is overigens maar beter om in dit land geen aanrijding te krijgen want de praktijk zou wel eens lastiger kunnen uitpakken dan de voorgeschreven richtlijnen.
      Vooral als je daar zelf schade oploopt wordt het ingewikkeld.

(Ooit heb ik een aanrijding gehad in Roemenië. (Reizen 36 Tirgu Mures).
      Daar moest direct verrekend worden en wilden ze niets met wat voor verzekering dan ook te maken hebben.. 


Kosovo Kosova

Een ander land dat zich van Servië afscheidde is Kosovo (Kosova).
      Dat heeft sinds 17 februari 2008 een onafhankelijke status, hoewel het door lang niet alle landen (Rusland bijvoorbeeld) erkend wordt.
Kosovo staat niet op het lijstje en je moet -als je naar dat land met je eigen auto wil- een aanvullende verzekering afsluiten.


Wat valt zoal nog verder op aan dit intrigerende lijstje afkortingen.

Van A (Oostenrijk) tot en met Slo (Slovenië) staan er landen op zonder kader er omheen.
     
Wat is het kenmerk van deze landen?
Het zijn de 27 landen van de Europese Unie. Maar in totaal gaat het om 29 landen.

Waarom IJsland (IS) en Noorwegen (N) erbij staan is mij niet duidelijk.

Zwitserland (CH) krijgt met een streepjescode een status aparte en dan volgt er een aantal ingekaderde exoten.
      Naast de M-landen zijn dat: Albanië (AL), Andorra (AND), Bosnië & Herzegovina (BIH), Wit-Rusland (BY), Kroatië (HR), Israël (IL), Rusland (RUS), Tunesië (TN), Turkije (TR) en Oekraïne (UA).

Iran (IR) is doorgestreept en inderdaad is de groene kaart daar tegenwoordig niet meer geldig.

 

Cyprus & de Spaanse Sahara

Nu zijn er nog een paar zeer omstreden gebieden, waar je maar beter geen aanrijding kan krijgen.
      Cyprus (CY) valt er onder, maar de verzekering geldt niet voor het door Turkije bezette noordelijk deel.
Marokko is lid en op de site
www.cobx.org staat ook de door Marokko bezette Spaanse Sahara ingetekend. Ik zou er overigens geen gif op willen innemen, dat het goed komt als je daar een ongeluk krijgt.
      De door Israël bezette gebieden Westbank, Gaza en Golan vallen er weer niet onder.
Maar het lijkt mij niet verstandig om daar met een Nederlandse auto te gaan rijden.


Transdnjestrië & Kaliningrad

Hetzelfde geldt voor de door niemand erkende afgescheiden republiek Transdnjestrië in het oosten van Moldavië .
      Volgens de Groene kaart valt dit echter weer wel onder de dekking. Maar ik weet zeker dat het helemaal verkeerd is als je daar wat krijgt.
Je kunt dan maar het beste een zak zwart geld meenemen.
      Voor Rusland, Wit-Rusland en de enclave Kaliningrad gaat dat natuurlijk ook op.
     

 

SPOOKSTAD WORDT PELGRIMSOORD

Als je in Lancashire in het noorden van Engeland de boemeltrein neemt van Liverpool richting Preston moet je bij Ormskirk uitstappen. Vandaar is het nog een kwartiertje lopen naar Argleton. Steeds meer mensen doen dat want Argleton is een hype.
      Maar ja. Niemand komt aan want Argleton bestaat niet. Het komt alleen maar voor op Google-mappen.
      Hoe dat zo gekomen is, is niet geheel duidelijk, maar Argleton scoort op Internet inmiddels meer dan 250.000 hits. Omdat Google aangekondigd heeft om de naam te verwijderen is er zelfs een actiegroep ontstaan voor het behoud van de naam.

De kwestie werd voorzover ik heb kunnen nagaan het eerst beschreven in september 2008 door blogger Mike Nolan, een medewerker van de nabij gelegen Edge Hill University. Zijn collega Roy Bayfield maakte in februari vorig jaar een wandeling naar het spookgebied en legde dat in een humoristisch stuk met veel foto’s vast.
De lokale media gingen erover schrijven en in november vorig jaar verschenen verhalen over Argleton in de landelijke en zelfs internationale media. Ook de BBC besteedde er uitvoerig aandacht aan.


Internationale aandacht


Dialect of anagram?

Er werd veel gespeculeerd over de herkomst van de naam. De meest eenvoudige verklaring is de nabijheid van het stadje Aughton. Dat zou in het plaatselijk dialect worden uitgesproken als Ar-gh-ton. Een medewerker van Google zou dat verbasterd hebben tot Argleton.
      Andere mensen menen dat er opzet in het spel is. Een grapje. De naam zou een anagram zijn voor not real G (Google). Not large is een ander anagram.
     
Prof. Danny Dorling , president van de Society of Cartographers ziet er overigens de humor niet van in en houdt het op een onschuldig foutje.Dat foutje zou dan gemaakt moeten zijn door het Nederlandse bedrijf Tele Atlas , dat de leverancier is van de Google mappen.
     Dit bedrijf heeft diverse malen verklaard niet te weten waar de fout gemaakt is en zou hebben aangekondigd dat de naam Argleton verwijderd zal worden.
      Dat is overigens nog niet gebeurd.


Tot plezier van allerlei ondernemers en zakenlieden in de buurt, die wel blij zijn met dit nieuwe pelgrimsoord dat het komend voorjaar veel bezoekers verwacht.

 

 

 

ETSEN & ATLASSEN

Eind vorig jaar verscheen bij uitgeverij Atlas een zeer bijzondere atlas. Postkaartjes uit de hele wereld verzameld door etser en tekenaar Rolf Weijburg. Vanaf 1977 werkte hij aan zijn project dat als titel heeft ’Inviting  the World at Home’. 
     
De kunstenaar verzond identieke kaartjes naar bekende en vooral onbekende mensen in   alle uithoeken van de wereld of hij gaf die kaartjes mee aan reizigers. Hij wilde uit alle onafhankelijke landen, alle enclaves en exclaves, koloniën en overzeese gebiedsdelen die kaartjes terugontvangen. Tweeendertig jaar later heeft hij ruim 400 kaartjes opgenomen in deze nieuwe atlas.
     Kaartjes uit Tajikistan bijvoorbeeld. Uit Tristan da Cunha. Aitutaki, Zil Eloigne, Sesel, Tokelau, Jan Mayen, Baarle Hertog of Belize.
     Een bijna complete inventarisatie van alle postale links naar Nederland.


L‘Afrique Périphérique

 


Een rondje Afrika 

Rolf Weijburg trok al eerde mijn aandacht met de atlas L‘Afrique Périphérique. Een rondje Afrika. Hij reisde vanaf 1986 tot 2000 naar vrijwel alle bewoonde eilanden en eilandgroepen om het Afrikaanse continent. De Middellandse zee, de noordelijke en zuidelijke Atlantische Oceaan en de noordelijke en zuidelijke Indische Oceaan. Hij maakte op al die plekken kleurenetsen, die natuurlijk in de atlas zijn opgenomen,.Verder verzamelde hij allerlei andere spullen en die staan er ook in: foto’s, postzegels, tickets, treinkaartjes, visumstempels, plattegronden, kaarten en bankbiljetten.

Waarom hij dat doet. Zijn verklaring:

‘Het was een virus, dat me telkens weer naar Afrika terugdwong en me, als ik niet aan die dwang toegaf, vervulde van heimwee. Heimwee naar de geur van zweet, bier en vleermuizenstront, de geur van warme zon op natte aarde, van brochettes op een knappend houtskoolvuur, de geur van stof. Heimwee naar de geluiden van krekels en schorre claxons, van lachende mensen en bestemming-schreeuwende taxi-jongens, van vroege bezems over aangestampt zand en eindeloos herhaalde muziekritmes. Heimwee naar kleurig geklede mensen onder schaduwrijke reuzenbomen, naar flikkerende olielampjes op nachtelijke markten of bollende stofwolken boven geelgrijze landschappen’.

Radio

In februari 2002 sprak ik voor de VPRO-radio een uur met Rolf Weijburg over die atlas.

Ga hier naar toe om het te beluisteren.


Reizen

Rolf Weijburg reisde voor deze atlas naar:

De zuidelijke Indische oceaan:


Het onafhankelijke eiland Madagascar met daarvoor Nosi Bohara

900 kilometer verderop naar het oosten het onafhankelijke Mauritius (Reizen 18 en Reizen 19) en zestig uur varen daar vandaan het eiland Rodriques.

Daar in de buurt het Franse eiland La Réunion.

De onafhankelijke eilandstaat Comoren waar zijn bezocht de eilanden Ngazidja, Mwali en Ndzouari.

Hoger in de Indische Oceaan:

Op de Seychellen naar Mahé , Praslin en Ladigue.

Langs de kust van Oost Afrika

De Mozambikaanse eilanden Ilha de Mozambique (Reizen 7 en Reizen 29) en Ibo en de Tanzaniaanse eilanden Zanzibar en Lamu.

In de Golf van Aden

De Jemenitische eilanden Socotra (Nieuwe woorden 45) en Perim.

In de Rode Zee

Het Massawa-eiland (Reizen 9) aan de kust van Eritrea en de Eritrese Dahlak-eilanen Uma es Seil, Dhu Rijrij, Seil Bette en Dur Gaam..

 

In de Middellandse Zee

Het onafhankelijke Malta en daar in de buurt het eilandje Gozo.

De Italiaanse eilanden Pantelleria, Lampedusa en Linoso

Het Tunesische eiland Kerkennah.

In de Noord-Atlantische Oceaan

De Portugese Madeira eilanden Funchal en Porto Santo

De Canarische eilanden Lanzarote, Gracioso, Fuenteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma en El Hierro.

De Kaap Verdische eilanden Praia, Santiago, Mindelo en Sao Vicente.

Langs de West-Afrikaanse kust

Het Senegalese eilandje Gorée (Algemeen 51)  en voor de kust van Guinee Bissau Bubaque en Nolama.

Voor de kust van Equatoriaal Guinee Malabo, Bioko en Rio Muni

De onafhankelijke eilandengroep São Tomé en Príncipe

In de zuidelijke Atlantische Oceaan


Ascension , Sint Helena en Tristan da Cunha. (Audio 72)