Godsdienstkaarten

Het heeft lang geduurd voordat er in atlassen godsdienstkaarten verschenen. Dat is opmerkelijk, want veel conflicten in de wereld werden en worden veroorzaakt door godsdiensttegenstellingen.
      In de vele jaargangen Bosatlassen kan ik pas in 1939 de eerste godsdienstkaart (hieronder) ontdekken.


GEOPOLITIEK  

Na de tweede wereldoorlog verschenen in steeds meer atlassen geopolitieke kaarten. Kijk eens naar bovenstaande godsdienstkaart uit de opmerkelijke politieke atlas van Michael Kidron en Ronald Segal.
      Deze atlas die in 1981 werd uitgegeven bij Bert Bakker werd geprezen en verguisd. Waarom het Marxisme-Leninisme volgens deze auteurs een godsdienst is leggen ze als volgt uit:

Verder merken de auteurs op, dat het ML zijn eigen schismatische orthodoxieën kent (de Moskou- en Pekinglijn), zijn volkse van de leer afwijkende ’protestantisme’ (het Titoïsme in Joegoeslavië ), zijn ’door een banvloek getroffen ketterij’ (het Trotskisme) en ’zijn fundamentele sekten’ (het revolutionair Marxisme).

Polen bijvoorbeeld is in de visie van de auteurs officieël een Marxistische staat, hoewel het een bijna geheel Roomskatholieke bevolking heeft. Afghanistan dat dan bezet is door de Sovjet-Unie is in die zin ook een Marxistisch-Leninistische staat, hoewel er vrijwel alleen Islamieten wonen.