Aardrijkskunde

 

Begeerd door zes landen

 

Kent u de Spratly-eilanden?

      Waarschijnlijk niet. Waarom zou u?

Ze zijn onbewoond en liggen in de Zuid-Chinese zee. 

      Zo’n honderd eilandjes. In geen enkele Westerse atlas wordt duidelijk bij wie ze horen.
Ze zijn namelijk betwist.
      Betwist door maar liefst zes landen: China. Taiwan, Vietnam, Maleisië , de Filippijnen en Brunei.
      Er zitten militairen op sommige eilanden, die bezet zijn door al die landen.
Onder de zeespiegel bevindt zich namelijk olie & gas. Zeer veel olie & gas.

      Bovendien is het een zeer visrijk gebied.

Uw bloghouder als matroos

 Ik ben er dertig jaar geleden vlak langs gevaren. Er tussen door zelfs. Dat komt zo.

 In juli 1981 monsterde ik in Singapore voor een programma van de VPRO-Radio aan op de Nedlloyd Madras, een containerschip dat naar Yokohama in Japan zou gaan.       (Audio 59 : Wereldreis deel 8). 

Ik was volgens mijn monsterboekje matroos maar werd niet geacht om ook maar iets aan boord te doen.
      Daar waren zeelieden voor uit Indonesië en de Filippijnen.

 De reis duurde twaalf dagen en werd tussentijds verlegd omdat er een tyfoon over de Zuid-Chinese zee trok. 

      In plaats van naar Yokohama gingen we naar Kobe.
Dat was op zich niet zo verschrikkelijk belangrijk, maar daardoor gingen we langs veel meer van die eilandjes dan eigenlijk de bedoeling was.
      De tweede stuurman vond het razend interessant. 

      Hij was één van de weinige officieren met een bredere belangstelling dan wijven, voetbal, vreten & zuipen.
Ik zat bij het avondeten steevast naast hem.
      Dat diner (Hollandse kost ja!) was altijd een heel ritueel.
De hofmeester bediende als eerste de kapitein.
      En dan ging het verder volgens de hiërarchie. Eerste stuurman, eerste werktuigkundige (machinist) etc.
Ik was de laatste. Weliswaar een soort gast, maar niet zo’n belangrijke.
      De tweede stuurman woonde in Singapore en kende het gebied goed.                      

      Veel beter bijvoorbeeld dan de kapitein die in Zuid-Afrika woonde en grote waardering had voor het Apartheidsregime.
Hij -de stuurman- voorspelde dertig jaar geleden al, dat het nog wel eens tot grote conflicten zou kunnen leiden daar op die Spratly-eilanden.

Rotspuntjes boven water

Je zag er overigens niet zo veel van. Af en toe een rotspuntje boven water. 

Bij vloed verdwenen er zelfs eilanden onder de zeespiegel.
      De stuurman wees ze aan op het radarscherm. Ze zijn klein & onbeduidend.
Bij elkaar is het landoppervlak niet meer dan vijf vierkante kilometer.
      Maar ze zijn dus economisch & strategisch van enorm belang.
Er hebben zich de afgelopen dertig jaar inderdaad regelmatig incidenten voorgedaan, maar die hebben het Nederlandse nieuws niet gehaald. 

      Eén keer slechts voor zover ik heb kunnen nagaan.
Er vloog toen in de Zuid-Chinese zee een tanker in brand en dat was aanleiding om ook iets over die eilanden te vertellen.
Het NOS-Journaal besteedde er aandacht aan:

http://www.youtube.com/watch?v=inaFk2hulUE
(Waarom die jongen zo onbeholpen leest, begrijp ik ook niet.)

 

 

 

De kleinste Bosatlas

Relatiegeschenk 

Sovjet-Unie 

 

Een dropje als neutrale zone

De Wyber-zone ontstond op 5 mei 1922 toen de Engelsen, die het mandaat over Irak voerden een overeenkomst sloten met ‘de vader van Saudie Arabië ’ Ibn Saud wiens naam overigens volledig luidt: Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman ibn Saud Al Faysal.
      Het destijds gesloten contract van Koramsjar bepaalde de landsgrenzen tussen Saudie Arabië en Irak. Men besloot een neutrale zone in te stellen, waar niet gebouwd mocht worden en waar zich geen militairen mochten bevinden. De nomaden in dat gebied konden vrijelijk de zone in- en uittrekken.

ImageIn 1981 besloten beide landen de neutrale zone op te heffen en de grens gewoon diagonaal recht door te trekken. Men vergat dit echter door te geven aan de Verenigde Naties en daardoor bleef het Wybertje voorkomen op alle landkaarten.
      Tot die Golfoorlog dus.

Min of meer stilzwijgend werd het akkoord van 1981 daarna gelegaliseerd .
      Het Wybertje verdween, hoewel de grens nog steeds niet gedefinieerd is. Jammer eigenlijk, want in zekere zin heeft daar bijna zeventig jaar lang een soort vierlandenpunt bestaan.

Ik zal u overigens niet aanraden om er nu naartoe te gaan.
      Beetje onrustig daar.

 

 

 

 Randstad Metrokaart

STIMULERINGSFONDS 

De kaart is waarschijnlijk meer dan vijftien jaar oud.
      Het ontwerp is van Lucas Verweij, destijds in dienst van Buro Schie, gevestigd in de Randstadwijk Rotterdam.
      Hij maakte er -gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur- een heel project van. Stadsplattegronden, een kaart met nachttreinen en kaartjes met groeten uit Randstad.

 GROETEN UIT RANDSTAD

163 CULTUREN

EEN BEETJE HEIMWEE

Toch blijven het leuke kaarten om naar te kijken. 
      Ze roepen een beetje heimwee op naar een tijd toen de verbeelding af en toe nog aan de macht was.

 

 

 

Januari-isothermen 

 Koudste stad van de wereld

 Waarom toch?  

Waarom wonen er mensen in Werchojansk Siberië ?

Hebben ze vervoer?

Hoe kleden ze zich?

Hoeveel moet je stoken om te overleven?

Zijn er winkels? Hotels? Scholen?

Kortom: Hoe ziet het leven eruit op 15 januari 2009?

Jakoeten en bannelingen 

Het stadje -het kleinste van Rusland- ligt in de autonome republiek Jakoetië aan de rivier de Jana; bijna 700 kilometer boven Jakoetsk. Net even boven de Poolcirkel.
      Er woont een klein aantal ’autochtonen’. Dat zijn Jakoeten. Jagers en Pelshandelaren.
      Daarnaast bestaat de bevolking uit nazaten van bannelingen.
In 1892 werd hier een temperatuur van -67.8 graden C. geregistreerd.
      Omdat er in de zomer wel eens temperaturen hoger dan twintig graden voorkomen is er dus een verschil in temperatuur mogelijk van bijna 100 graden.

Heel erg veel over het leven daar heb ik eerlijk gezegd niet kunnen vinden. Het meest recent is een uitvoerig artikel van Johannes Voswinkel in Die Zeit van augustus 2006.
      Hij was er in de zomer, maar vraagt aan sommige inwoners ook hoe het daar in de winter is.

In oktober als de rivier een halve meter bevroren is snijden de mensen brokken uit het ijs. Die worden op koele plekken in het huis gelegd en vormen zo de watervoorraad.
      De politie patrouilleert door het dorp om dronken mensen -dat zijn er veel- op te pakken.
      ‘Iemand die bij 50 graden onder nul op straat ligt, geldt als lijk’, schrijft Voswinkel.

IJsvrij  

De kinderen van de basisschool krijgen ijsvrij bij 49 graden onder nul. Oudere kinderen krijgen dat pas bij -57 graden.
      Bij dat soort temperaturen ontstaat het verschijnsel Sterrenfluisteren.
De adem die uitgeblazen wordt verdwijnt direct in een soort kristalwolk.

Je kunt er vanuit Jakoetsk naartoe met een vliegtuigje naar het plaatsje Batagaj.
      Of dat in de winter ook kan, weet ik niet. Als dat wel mogelijk is, moet je met een auto naar Werchojansk. Twee uur rijden in de zomer.
Maar ja. In de winter?
      Diesel bevriest al snel en ook benzine houdt het niet bij dit soort temperaturen.
Kerosine waaruit veel water is onttrokken bevriest overigens pas bij -60 graden.

Een artikel uit 1994 in de New York Times van Michael Specter leert dat de mensen in Werchojansk in de winter vooral thuis blijven. Men stookt op hout. Ieder gezin verstookt volgens hem per winter de inhoud van zeven vrachtauto’s.

Ook hij interviewt inwoners.

Zelfmoord  

Dat vond Pavel T.Shvetsov overigens niet. Hij pleegde in 1801 zelfmoord en liet een briefje achter, dat te bewonderen is in het plaatselijke museumpje.

Ga hier naar toe voor het actuele weerbericht in Werchojansk Siberië .
      De naam wordt overigens ook geschreven als Verchojansk, Verkhoyansk, Verhojansk etc.