Dahala Khagrabari


Een enclave is een stuk grond dat hoort bij een bepaald land maar geheel omgeven wordt door een ander land. Er zijn behoorlijk veel
enclaves in de wereld. Verder zijn er enkele sub enclaves. Bijvoorbeeld één in Baarle Nassau.

(Nederland in België in Nederland).

Het meest opmerkelijke stukje grond ligt in het Noorden van Bangladesh. Dahala Khagrabari. Een sub-sub enclave. De enige in de wereld. India in Bangladesh in India in Bangladesh.

Ik ben er geweest. Samen met Henk Weltevreden, die er dit stukje over schreef.