Reportages (178)

 


Plassen, weides, bossen en binnendijken

Ik heb nog wel een aangenaam rustige wandeling voor u. Langs en rond het Dijkwater op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. 

       Het is 4.5 kilometer, maar je kunt er ook je eigen route van maken.
Je kunt eerst even naar de Gluurmuur gaan. Dan krijg je dit soort beelden.
      Dan volg je de rode bolletjes. Bij het begin van de route kan je parkeren. 

Gluurmuur


     

De Gouwe

Het Dijkwater is het restant van zeegeul De Gouwe, die ooit een open verbinding was tussen de voormalige eilanden Schouwen en Duiveland.
      Het is nog steeds zout water.
Na de ramp van 1953 werd het water afgesloten met een nieuwe dijk in de Grevelingen.

Het is een mooi gevarieerd stiltegebied met bos, weides, kreken en meren. Soms is het water tot tien meter diep.
 
   

Er zitten veel vogels en de plantengroei is uitbundig.
      Dood hout wordt niet opgeruimd en dat trekt insecten aan, die weer uitnodigend zijn voor vogels.
     

Nijlganzen

(Foto gemaakt in najaar)


Binnendijk

Er zijn Meidoornhagen, rietkragen en bloemrijk grasland.
      Runderen van boeren uit de omgeving houden de begroeiing kort.

 

Soms loop je over wart smallere paden, soms over de oude binnendijk.
      Soms langs geknotte wilgen. Dan weer in het open veld.  


Dijkwaterkreek
 

Meidoorn


Dijkwater met strand

 

  

Oeverrand & uitzicht


Eindpunt

Ik ben dol op eindpunten. Tot hier en bekijk het verder maar,
      Een mooi eindpunt bevindt zich in het zuidoosten van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.
Daar ligt aan het Krammer/Volkerak de Galathese haven met het aangename terras van café-restaurant Sluishaven.
      Jammer natuurlijk dat het nu gesloten is.  

Dijk boven

Langs het water loopt boven op de dijk een fiets- en wandelpad.

Dijk beneden

Beneden aan de dijk kun je over een breed pad coronavrij en -vriendelijk wandelen. Je hebt overal weidse uitzichten en zelfs in deze tijd is het druk op het water met binnenvaartschepen, Zeilboten en andere pleziervaartuigen heb ik er dit keer niet gezien.

Schepen

Als je bij het café begint kun je lopen naar de sluis bij de haven van Oude Tonge. Een kilometer of zeven. Je kunt natuurlijk eerder stoppen. Bijvoorbeeld eerst boven lopen en op de terugweg beneden.

Bonte lammetjes

Langs de dijk staan mooie bomen, in het veld dartelen lammetjes. Bont, zwart en ‘’gewoon’’.  
      Kleine bosjes langs het water maken het allemaal nog aangenamer.


Landinwaarts


Oever


Bollen

Als je naar de Galathese haven rijdt -bijvoorbeeld via Achthuizen en Langstraat- of via Ooltgensplaat lijkt het af en toe of je in de bollenstreek bent.      Sinds een jaar of vijf/zes is een aantal boeren hierop overgeschakeld.
      Het trekt nog geen Jappen aan. Nog niet.
 

Middeleeuws rivierenlandschap

Ik woon in een landbouwgebied. Boeren in mijn omgeving zijn er in het algemeen op tegen dat landbouwgrond wordt aangekocht om er nieuwe natuur van te maken. En toch gebeurt dat op vrij grote schaal.
      Het aantal boeren in Nederland neemt namelijk gestaag af en die grond komt vrij om er leuke dingen mee te doen. Voor het uitbreken van de laatste economische crisis was er geld om nieuwe natuur te maken.

Strijensas

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de oeverlanden Hollandsch Diep bij het plaatsje Strijensas op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. Een groot landbouwgebied is daar binnen een jaar of tien veranderd in een middeleeuws rivierenlandschap. 
      Er zijn geulen gegraven en de zomerkade is op een paar plaatsen doorbroken. Het water van het Hollandsch Diep kan zo in- en uitstromen, waardoor slikken & zandplaten vaak onder water staan. Maar bij lage rivierstanden vallen ze weer droog.

Op deze manier zijn er plassen, meren en kreken ontstaan. Oude of omgevallen bomen worden niet geruimd. Dat trekt insecten aan die op hun beurt weer vogels uitnodigen om daar te gaan nestelen. Schotse Hooglanders lopen rond om de boel kort te houden. Je kunt er op diverse plekken in. Als je wat dieper het gebied ingaat kom je vrijwel niemand meer tegen.

Schotse hooglanders

 

Bevers

      

Er zitten inmiddels behoorlijk veel bevers in  dit gebied. 
      Als je ze niet ziet ,word je wel geconfronteerd met hun acties. 

 

 

 

Een kunstpicknickplaats

Dit is een zogeheten kunstpicknickplaats. Locatie: In het westen van het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. Een ontwerp van de kunstenaars Hanneke Piederiet en Gerard Bogaerds.
      Je mag hier -in tegenstelling tot Belgie, Frankrijk en nog een paar andere landen- in deze coronatijden gewoon plaatsnemen. En meestal uit de wind, want die komt hier heel vaak uit het zuidwesten.

Locatie

    


Weids

Er staan meer van dat soort dingen op de Waard. En deze bevindt zich aan een autovrij tussendoorpad, waar het aangenaam fietsen en wandelen is. Je hebt weidse uitzichten en loopt nu ondermeer tussen het koolzaad..


Piershilse Gat

Er gaat een bruggetje over het Piershilse Gat.
      Een mooie kreek met natuurvriendelijke oevers, waar veel planten groeien, die vogels, insecten en vissen aantrekken.
Planten, die bovendien een zuiverende werking hebben.


Sluisjesweg

Mijn route begint hier bij de Sluisjesweg en eindigt bij de Gebrokendijk.
      Je kunt hier terugkeren, maar verder wandelen over die dijk is natuuurlijk ook een optie. 
Ala je rechts afslaat kom je bij het dorpje Piershil.

Gebrokendijk

 

 

Het Moricaanse Bos

En toen kwam ik zomaar terecht in het Moricaanse Bos. Een gebied ten zuiden van het plaatsje Strijen op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard.


Het is een jong kleinschalig bos, waar je rustig kunt wandelen en afstand kunt bewaren tot de medemens.


Paden zijn er aan weerszijden van een mooi watertje.  Verhard en onverhard.

                     OverigO

Tijdens die wandeling vroeg ik mij voortdurend af waar die naam Moricaanse Bos vandaan kwam. Op Internet kon ik het niet vinden.
      Dus benaderde ik de voorlichting van Staatsbosbeheer. Die schakelde boswachter Tara Schelling in.
Van haar kreeg ik dit antwoord:

Deze naam heeft mijn oud-collega ooit bedacht omdat het bos aan de Moricaanse weg grenst. Waar de naam van de weg vandaag komt zou ik helaas niet weten…

Dus: Als iemand het wel weet .......

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overigens kan je geen lid worden van Staatsbosbeheer!

 

Subcategories