Reportages (162)

 

Een moderne mini-mondaine uitstraling

Cadzand-Bad is de meest westelijke badplaats van Nederland. Het ligt vlakbij België aan de Noordzeekust van Zeeuws-Vlaanderen.
      Het vibreert. Er wordt uitgebreid, gerenoveerd, gebouwd en geplaveid.
Cadzand-Bad krijgt een moderne mini-mondaine uitstraling.
      Nu in eind oktober loopt het aantal toeristen, waaronder veel Belgen en nog meer Duitsers, terug.  


Strandopgang


Breed strand met golfbrekers


Nooit alleen


Het is rustig op het strand. Maar onbespied ben je nooit.

Eén kraan


Twee kranen


Alom kranen


Dorpskern


R.K. Strandkerk


Open van Palmzondag tot en met de laatste zondag in september

 

 Een beschermd dorpsgezicht


Het kleinste dorp van Ameland is Ballum. Zo’n 350 inwoners. Een mooi intiem plaatsje met één lange straat en een paar zijstraatjes. Beschermd dorpsgezicht.
      Anders dan in andere dorpen op het eiland staan hier vooral boerderijen. Er is een hotel en een paar restaurants met terras.  Een ''nostalgisch'' museum is er en aan het eind van de Camminghastraat is het gemeentehuis van Ameland.
      Ook Ballum kent een vrijstaande toren, die ooit als baken diende voor de scheepvaart.


Toren


De toren staat direct aan de straat. Gebouwd in het begin van de achttiende eeuw.
      In 1870 werd hij verhoogd, zodat de scheepvaart zich erop kon richten. Daarnaast de voormalige hervormde kerk.


Hotel NobelEr zijn designkamers en suites. Het hotel heeft ook twee suites in de aanbieding in de voormalige hervormde kerk.
      Op hotelkamers staan op Ameland de Nobeltjes vaak al klaar. Een lokale likeur.
Als je dat in de koffie doet -met slagroom- heb je een Amelander Koffie. Maar je kunt het ook drinken als -koud- aperitiefje. 


Commandeurshuis annex boerderij (1779)


‘’Nostalgisch’’ museum


Gemeentehuis

 

 

 

 

Een Waddenzee in verandering

Dit is de Waddenzee onder het plaatsje Buren op Ameland. Werelderfgoed.
      Een zee, die voortdurend in beweging en verandering is. Vooral door de getijdendynamiek.
Er zijn geulen, zandplaten en kwelders, slikken, schorren en zeegrasvelden. Stromingen en vaargeulen.
      Er zitten miljoenen trekvogels en zo’n 10.000 verschillende planten en dieren. De vergezichten zijn divers en velerlei.  


Platte zee

Aan de overkant het vasteland van Friesland. In het midden twee stipjes.

Vissers


Het zijn twee mannen , die visnetten aan het legen zijn.

Emmertje
   

Eén emmertje zit al vol met schar en schol

Dijkversterking


De dijk bij Ameland wordt sinds midden 2015 versterkt en verhoogd.
      Er komt ondermeer een nieuwe bekleding met breuksteen. Alles moet volgend jaar klaar zijn.

Fietspad

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw  fietspad.

De dam


Dit is een kaart uit de eerste Bosatlas. We zien een dam tussen het vasteland bij Holwerd en Nes op Ameland. Die dam werd aangelegd in 1871. 
      Dat gebeurde op initiatief van een zekere jonkheer Teding van Berkhout, die daarvoor de N.V. Maatschappij tot Landaanwinning der Friesche Wadden had opgericht. De dam was niet bedoeld als een wegverbinding, maar moest door aanslibbingswerken nieuwe landbouwgrond opleveren. 
      De dam stak maar een halve meter uit boven het hoogste waterpeil en was daarom uiterst kwetsbaar. Tien jaar later bleek dat al, toen een deel van de dam bij een storm wegsloeg. Het jaar daarop volgde een ander deel en toen was er geen geld meer om de dijk te reconstrueren. 
      Restanten zijn nog steeds zichtbaar en wadlopers maken daar bijvoorbeeld gebruik van.

Later zijn er nog plannen geweest voor een vaste oeververbinding. De Staten van Friesland namen in 1937 met grote meerderheid zo’n plan aan, maar het is er gelukkig nooit van gekomen.
      Hoe zag die dam er uit?
Een paar jaar geleden was ik op het Duitse waddeneiland Spiekeroog. Dat is 45 minuten varen met een ouderwetse veerboot vanuit het plaatsje Neuharlingersiel in Oost-Friesland.

Tot halverwege het eiland ligt deze kilometerslange dam in de Waddenzee.  
      Misschien was het wel zoiets.

 

 


Een toren als baken


Grootste dorp

 

 

      Als je de veerboot naar Ameland neemt kom je aan in Nes.  Met zo’n 1200 inwoners het grootste dorp van het eiland.
     

      Veruit het drukste ook met een relatief groot winkelbestand en een relatief nog groter aantal cafés en restaurants. In de zomermaanden is het hier vol met toeristen. Nu aan het begin van de herfst valt het nog wel mee.

      Een deel van het plaatsje is beschermd dorpsgezicht.
Het centrum is autovrij. Overal zie je geparkeerde fietsen.

 

 

TorenEr staat in Nes nog een aantal commandeurswoningen. Veelal uit de zeventiende en achttiende eeuw.  
      De oude kern van het dorp is gegroepeerd rond de vrijstaande klokketoren uit 1723. Bij die toren hoort geen kerk. Het was een baken voor de scheepvaart.
      Veel huisjes en andere gebouwen zijn in het verleden gerestaureerd; nu is de toren aan de beurt.


CentrumMannen


De autochtone bevolking heeft een wat curieuze verhouding met al die toeristen, waaronder veel Duitsers. Ze zorgen voor inkomsten, maar veroorzaken ook hinder of zelfs overlast.
      Ze worden welwillend getolereerd en gadegeslagen. Maar ik heb niet de indruk gekregen dat er veel empathie is.


HorecaVolgens een folder van de VVV zijn er in Nes zo’n 20 cafés en restaurants.  Op een bevolking van 1200 mensen natuurlijk waanzinnig veel.
      Alles moet hier dus vooral in een paar zomermaanden verdiend worden.


Rijksmonumenten


Nes telt 50 Rijksmonumenten.
      Veelal woningen.


De Vistil


De gevel vermeldt dat De Vistil stamt uit 1680.

Schippershuizen  

 


Scheepswrakken en groene stranden

Eén van de mooiste en meest uitgebreide stranden van Nederland ligt op Ameland. Globaal tussen Ballum en Hollum. Het strand is heel breed, omdat er zo’n dertig jaar geleden een eiland is ‘’aangespoeld’. Dat is de zandplaat Het Bornrif. En die heeft ervoor gezorgd dat er vruchtbare klei op de oevers is aangeslibd, waardoor er weer plantengroei is ontstaan.
      Er zitten hier natuurlijk ook veel wad- en broedvogels, er zijn binnenmeertjes en nieuwe zandplaten waar weer duinvorming plaatsvindt. Het is kortom een belangrijk natuurreservaat.
      De zwarte stippen op de kaart zijn scheepswrakken. Door al die drukte hier aan de Noordzeekust ligt een aantal daarvan inmiddels onder het zand.


PaviljoenJe kunt bij dit paviljoen beginnen. Dat ligt boven het plaatsje Ballum.
      Er is een parkeerplaats voor auto’s hoewel de meeste recreanten hier gaan fietsen. Paden genoeg.


Uitzicht


Bezoek

Het is rustig op dit strand. Sommige mensen wagen zich ver de platen op. Maar dat wordt niet bepaald aangeraden.

 

 

 


Het Groene Strand


Er groeien hier zoutwaterplanten als lamsoor en zeekraal.
      Maar er is ondergronds ook toevoer van zoet water uit de duinen, waardoor de plantengroei veel gevarieerder wordt.
Met noemt dit gebied Het Groene Strand. Konijnen en muizen zitten er ook al.
      In de verte ontstaan op de zandplaten nieuwe duinen.


WandelpadLangs het Groene Strand gaat een wandelpad


 

Subcategorieën