Beelden (930)

 

DE DOUCHE  (1)

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Gnuffelbans

Koerie koerie

Dwerrelkeep

Banidan

Lanshok

Kwemmievoor

Dulhep

Gurrigurrie

Pieferkans

Memmelvrees

Dunzithebbal

Eersschut

Akkeloot

Kommienaardus

Aliehoorbons

EN GA ZO MAAR DOOR!

Komt allemaal door die rotdouche

Koude vloer

Kleren die zomaar in de douchebak vallen

Shampoo vergeten als je al nat bent

EN DAN DIE WOORDEN 

Komen bij de hete straal op in het hoofd

Niet bestaande woorden

Niet te volgen gedachtesprongen

Is dit de dichterbij komende toekomst?

Dat niemand je nog kan volgen

Niet echt krankzinnig maar wel onbruikbaar

Hebben meer mensen dit?

Maar praat niemand erover

Volgende keer meer.


Klik HIER voor alle Photosophieën 

 

 

ACHTERAF

     (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

      Achteraf. Ja dan zie je vaak meer.

      Vooraf is het gissen.

      Hoe wereldoorlogen beginnen was hier in dit dorp goed te zien!

      Ieder jaar verscheen er een kerststal.

Met Maria, Josef, herders, wijzen uit het Oosten, en het kindeke Jezus.

Dit jaar bleef de stal LEEG.

Hoe, waarom?

Begin december waren er burgemeestersverkiezingen. De oude burgemeester, die er al twintig jaar was en zelden iets voor het dorp deed, laat staan iets controleerde of handhaafde, verloor.

Een wat jongere kandidaat won. Zelfs met een programma van aanpak.

Sinds die tijden ontstonden er kampen. Met leugens, achterklap en verdachtmakingen.

De loodgieter die voor de oude burgemeester had gestemd wilde niet meer voor de aanhangers van de nieuwe werken.

En de vrouw van de loodgieter bezat de figuren voor de kerststal en weigerde die af te staan voor de kerststal…

De kiem voor oorlog was gezet.

Wat kan volgen?

Collaborateurs, spionnen, meelopers, wapens, verzetsactiviteiten, krantjes, bedreigingen, doden, gewonden, vredesmarsen.

Oorlog dus.

 
Klik HIER voor alle Photosophieën

 

 

NEE TOCH, DAT NIET

    (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

     De vraag: was vroeger alles beter.

     Het antwoord: Ja, veel dingen wel.

     Laten we het hebben over de NS.

     Ik ontving een krantenbericht dat in de toekomst veel treinen zullen worden voorzien van reclame.

Al jaren worden we geteisterd door gelul in die mobiele telefoons, zogenaamde stiltecoupes die a. niemand kan vinden en b. waar toch velen zich niet aan houden. Tot nu toe zijn we in vliegtuigen van dat gezwets verlost omdat de veiligheid zogenaamd bedreigd wordt. Prima leugen!

Maar nu dus weer reclame in de trein….

Er waren jaren dat men stickers op je brievenbus kon plakken met het woord NEE. Dan werd je van die overdaad verlost. Maar de reclamewereld zit ook niet stil en dringen je privéwereld op andere manieren massaal binnen. Verzet is gecompliceerd of onmogelijk. Ja het graf is een uitweg, maar dat is ook zo wat.

Onlangs werd er bij NS een proef genomen met een trein die zonder bestuurder ging rijden; geen machinist. Goed verlopen, maar toch iets vergeten: LAAT TREINEN RIJDEN MET EEN MACHINIST, MAAR ZONDER PASSAGIERS. Dat lucht pas op!

Kijk ook eens naar:

https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/36825/intercity-heerlen-schiphol-nummer-3-in-landelijke-top-100-te-drukke-treinen/

 

Klik HIER voor alle Photosophieën


 

Stad aan Zee


Station exterieur

 

Station interieur

 

Zeedijk

 

Centrum

 

Jachthaven

 

Zeehaven

 

Zeehelden

Ooit stond hier een vuurtoren, maar nu is er het Herdenkingsmonument voor de Zeelieden.
     
De ene man staart vol zelfvertrouwen naar de zee, de ander heeft zich afgewend en herdenkt het verlies van zijn makkers.
      Monument gemaakt in 1951 door Willy Kreitz.

 

 

 

Kelkjes, Koningslinden & Kreken

Het gehucht Zuidzijde op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche waard bestaat uit twee dijken, die haaks op elkaar staan. De Zuidzijdsedijk en de Noorddijk. Op die hoek bevindt zich café-restaurant De Drie Linden. Een jaar of vijftien geleden was het alleen nog maar een café annex slijterij.  Ik heb daar menig fles jenever gehaald als de ''gewone'' winkels al dicht waren..
      Aan het begin van de Zuidzijdsedijk richting het dorp Piershil stond tot eind negentiende eeuw een ander café: De Roode Leeuw. Dat was ook een slijterij. De herenboeren uit de omgeving kochten daar hun fles jenever en gingen dan vaak op een bankje iets verderop zitten. Onder een eeuwenoude Koningslinde.

    

Ze keken dan uit over de akkers en de kronkelende Dromkreek, die ooit een getijdenkreek was. Ze pakten de keurig in krantenpapier gewikkelde fles jenever uit en haalden kleine kelkjes tevoorschijn. En daar op dat bankje moest de fles helemaal leeggedronken worden. De Koningslinde kreeg de bijnaam Jeneverboom.     
      De Koningslinde ging dood. Jarenlang gebeurde er niets. Tot 2011. Toen namen een paar mensen het initiatief om een nieuwe boom te planten.  En zo kon het gebeuren dat u op dit blog de “Nieuwe Jeneverboom’’ kunt aanschouwen. Ook een Koningslinde. Er staat een nieuw bankje naast.   


De nieuwe Jeneverboom

 


De Dromkreek

 

Ik werd door Hoeksche-Waarder Ron Schelling geattendeerd op de volgende site:

https://piershil.com/zwartsluisje/1878-de-roode-leeuw/

Het huis op de voorgrond, waar de man poseert met de melkbus op zijn hoofd, werd destijds bewoond door de familie Schut.
      Op de achtergrond is ‘De Roode Leeuw’ te zien. Foto gemaakt in 1878.

 

 

Subcategorieën