Van Warns naar Mirns


                                 Met Jacques P. Thijsse in de hand
                                   Stappen we langs de Zuiderzee
                                       En bij 'het Roode Klif' beland
                                     Lopen de schapen met ons mee

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 120

Vindsels 121 t/m 150