Beelden (912)

 

CARMIGGELT ZEI HET AL

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

      

Simon Carmiggelt. Dat was dus een schrijver uit de vorige eeuw. Ook onder de naam Kronkel. In het Parool. Ik las hem graag en vooral die ene keer. Hoe houd je een huwelijk in orde was het onderwerp. Heel eenvoudig, maar wel secuur toegepast. Je bent zeg maar een half jaar bij elkaar en de afwas moet worden gedaan. Je doet het, maar je laat wel een heel servies vallen. In duizenden stukjes. Hierna hoef je je hele leven NOOIT meer af te wassen, nooit meer. Die klus is geklaard.
      Dan nog één volgende stap. Zij deed de administratie. Grijp in en maak haar geschreven betaalopdrachten in de war. Dan wordt er niets betaald en volgen de aanmaningen. Vanaf dat moment doe jij de admi. Zij komt er niet meer aan te pas. Heel haar leven niet. Met deze twee toch vrij eenvoudige tips neem je een hoop onrust weg.

Ik kan niet koken, dit imago heb ik zelf in werking gesteld door iets goed te laten aanbranden. Ik kan iets dat stuk gaat NIET repareren. Of de kwaal wordt steeds erger, of je kan het apparaat net zo goed meteen weggooien. Iemand met vakkennis lost het dan wel op.
      Tot zover de inzichten van Carmiggelt.

Kom je door je zo te profileren jezelf wel eens tegen? Het antwoord is JA. En daarvan geef ik nu een treffend voorbeeld. Ik ben nu ongeveer tien dagen alleen. Zij is naar Nederland voor familieaangelegenheden. Dit keer geen crematie, begrafenis, ziektes. Verjaardagen, daar gaat het nu om.
      Dus ik kook voor mijzelf, en nog redelijk ook. Soms haal ik echt een zeven of acht. Maar, en nu komt het: mijn imago kom ik nu zelf tegen. Er werken hier twee mensen uit het dorp. Schoonmaken, tuinonderhoud, reparaties, katteninjecties, van die dingen. Ik begin het koken rond het middaguur en om half zeven zit ik aan een smakelijke maaltijd. En tijdens die maaltijd komen zij ALLEBEI binnen en zetten twee maaltijden neer…

Ik bedoel maar.

 


Klik 
HIER voor alle Photosophieën

 

 

 

 

Leprozenvensters in de kerk

Het dorpje heet op zijn Fries Jistrum en ligt in het oosten van de provincie. Jistrum heeft een kerkje en op dat kerkje is een bordje bevestigd.
      Op dat bordje staat dat zich in de kerk leprozenvensters bevinden.


Wat zijn leprozenvensters; ook wel hagioscopen?
     
Ik probeerde me er wat bij voor te stellen, maar kwam eerlijk gezegd niet ver.
Maar natuurlijk zijn er sites met informatie over de kerk: een dertiende-eeuwse Romano-Gotische kerk, die tussen 1947 en 1950 drastisch gerestaureerd werd. En bij de restauratie werden twee van die vensters gevonden.
     
Ze waren aangebracht om leprozen (melaatsen) uit de kerk te houden, maar toch in de gelegenheid te stellen om het altaar te zien om zo toch de dienst te kunnen bijwonen. Zij waren in gezelschap van misdadigers en ander ''uitschot'', dat ook de kerk niet in mocht.


Leprozenvenster

Vrouwen en kinderen mochten er wel in, maar hadden een eigen ingang net als de mannen en de wat oudere jongens.  


Jistrum


 

 

OP HET TWEEDE GEZICHT

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Zo bij een eerste ontmoeting: een vrouw die je vaak ziet in de supermarkt of op een station. Niet opvallend; iemand die is zoals er zoveel van zijn.
      Maar dan ga je haar kennen en ook haar man. En dan komt dat tweede gezicht en ontrollen zich mooie vergezichten. Zij kunnen alles repareren, vervangen, veranderen,  ALLES.
      Het broodrooster gooit het brood er niet op tijd uit: zwarte boterhammen, verstopte afvoerputjes, kromme leidingen, sneeuw op zolder, scheve deurophangingen, botte zagen, lekkende thermosflessen, wespenplagen, verkoudheden die niet over gaan en belangrijke boeken waaruit een bladzijde weg is. Het kan niet zo vreemd: zij weten een oplossing of wending.

Inmiddels zijn ze werkwoorden geworden! Zij heten Mieke en Herman. Is er een stortbak kapot dan roepen wij: Dit moet gehermaniseerd worden. Gaat een verkoudheid niet weg: We moeten dit vermiekeren.
     
Maar nu dit.
Zij heeft een speciaal horloge. I-watch of zoiets. Dat horloge meet haar hartslag, telt haar stappen, neemt haar temp op en doet nog zo wat van die dingen. En zelfs als zij slaapt doet dit horloge zijn waarnemingen. In de ochtend na het opstaan kan zij haar slaapgedrag bekijken. Mieke toch….


Klik HIER voor alle Photosophieën

 

Pilaren & een Grietenij

       Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
     

      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
     

      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

      Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.

 


Buitenpost Friesland


Dit is de Voorstraat in Buitenpost, een dorpje in het noordoosten van Friesland; hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen.
      De foto is volgens een man die hier al veertig jaar woont gemaakt rond 1925. Er is veel veranderd in de straat.
Veel is afgebroken; veel is gerestaureerd.


Pilaren


De man heeft aanvankelijk moeite om de oude situatie in te schatten, maar herkent dan snel het huis met de pilaren midden links. Het hekje is er nog.
      Het huis rechtsvoor is afgebroken.
De huizen daarnaast staan er nog.


Grietenij


Buitenpost was ooit een zogeheten grietenij. Dat was een voorloper van de gemeente. Vanaf eind zestiende eeuw tot 1851 waren er in Friesland 30 grietenijen.
      Op de foto het grietenijhuis.
Een grietenij stond onder leiding van een grietman. Aanvankelijk een soort openbaar aanklager; later meer een burgemeester.


Monumentale panden

De Voorstraat telt een aantal panden, dat tot rijksmonument is verheven.  Apotheek


Apotheek
 It Krúswâld


Kruiskerk


Het kerkje van de protestantse gemeente ligt enigszins achteraf.


Modern


Het is niet allemaal oud en nostalgisch in de Voorstraat.
      Op diverse plekken zijn gebouwen afgebroken. Er kwamen nieuwe activiteiten.

 
Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

De witte beuken van Visdonk

 

Schreeuw je om aandacht?


Dan krijg je aandacht!

 

 

Subcategorieën