Beelden (934)

 

DE DOUCHE (2)

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Nou ja als u de vorige bijdrage niet hebt gelezen, in het kort dan:

Douchen zet mijn hoofd op hol; vreemde fantasieën, niet te volgen redeneringen, ongeduld en meer van dat.

Nu dit dus:

Eerst warmer die straal, nee niet zo heet, nee ook weer niet te koud.

En wat doet die hond hier, weg!

En wat heb ik te maken met glabberveen…

Dit wordt dus niks, afdrogen maar en morgen weer…

De volgende morgen:

Mijn vrouw stuurt graag brieven, met de hand geschreven.

Dyslectisch her en der, maar daar lachen we om. Het grote dictee van de Nederlandse taal, dat zetten we af. Weg met die eigenwijze Freriks. Oh!. Is die al weg!

Zij schrijft dus graag.

Iets heter!

Wie schrijft er nog met de hand brieven in de eeuw van de SMSjes, APPjes ed.?

Brieven waren tot voor kort belangrijke bronnen voor historici, schrijvers en theatermakers bijvoorbeeld. Men kon er eindeloos uit putten.

Het antwoord: steeds minder mensen doen dat. Ze schrijven op hun apparaatjes korte en nog kortere mededelingen. Doei en nog zo wat.

Daar moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. Daarom het volgende plan, snel en doeltreffend. Schrijf met de hand een brief op papier. Scan dit document op je computer, of laptop.

Een wizzkid, misschien wel drie, heeft een bedrijf opgezet waar documenten via het internet naar kunnen worden opgestuurd. JA DAAR IS EEN SPECIALE  APP VOOR….Die app vraagt allerlei gegevens van je om anoniem gedoe te voorkomen. Ook een kostenopgave van het te verzenden document. Je scan dus verzenden en betalen. Dit bedrijf van de wizzkid drukt je scan af en zet het op de post.

Gouden idee denk je nog onder die douche. Later afgedroogd denk je: NIET ZO SLECHT.

 

 Klik HIER voor alle Photosophieën
 

 

DE DOUCHE  (1)

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Gnuffelbans

Koerie koerie

Dwerrelkeep

Banidan

Lanshok

Kwemmievoor

Dulhep

Gurrigurrie

Pieferkans

Memmelvrees

Dunzithebbal

Eersschut

Akkeloot

Kommienaardus

Aliehoorbons

EN GA ZO MAAR DOOR!

Komt allemaal door die rotdouche

Koude vloer

Kleren die zomaar in de douchebak vallen

Shampoo vergeten als je al nat bent

EN DAN DIE WOORDEN 

Komen bij de hete straal op in het hoofd

Niet bestaande woorden

Niet te volgen gedachtesprongen

Is dit de dichterbij komende toekomst?

Dat niemand je nog kan volgen

Niet echt krankzinnig maar wel onbruikbaar

Hebben meer mensen dit?

Maar praat niemand erover

Volgende keer meer.


Klik HIER voor alle Photosophieën 

 

 

ACHTERAF

     (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

      Achteraf. Ja dan zie je vaak meer.

      Vooraf is het gissen.

      Hoe wereldoorlogen beginnen was hier in dit dorp goed te zien!

      Ieder jaar verscheen er een kerststal.

Met Maria, Josef, herders, wijzen uit het Oosten, en het kindeke Jezus.

Dit jaar bleef de stal LEEG.

Hoe, waarom?

Begin december waren er burgemeestersverkiezingen. De oude burgemeester, die er al twintig jaar was en zelden iets voor het dorp deed, laat staan iets controleerde of handhaafde, verloor.

Een wat jongere kandidaat won. Zelfs met een programma van aanpak.

Sinds die tijden ontstonden er kampen. Met leugens, achterklap en verdachtmakingen.

De loodgieter die voor de oude burgemeester had gestemd wilde niet meer voor de aanhangers van de nieuwe werken.

En de vrouw van de loodgieter bezat de figuren voor de kerststal en weigerde die af te staan voor de kerststal…

De kiem voor oorlog was gezet.

Wat kan volgen?

Collaborateurs, spionnen, meelopers, wapens, verzetsactiviteiten, krantjes, bedreigingen, doden, gewonden, vredesmarsen.

Oorlog dus.

 
Klik HIER voor alle Photosophieën

 

 

NEE TOCH, DAT NIET

    (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

     De vraag: was vroeger alles beter.

     Het antwoord: Ja, veel dingen wel.

     Laten we het hebben over de NS.

     Ik ontving een krantenbericht dat in de toekomst veel treinen zullen worden voorzien van reclame.

Al jaren worden we geteisterd door gelul in die mobiele telefoons, zogenaamde stiltecoupes die a. niemand kan vinden en b. waar toch velen zich niet aan houden. Tot nu toe zijn we in vliegtuigen van dat gezwets verlost omdat de veiligheid zogenaamd bedreigd wordt. Prima leugen!

Maar nu dus weer reclame in de trein….

Er waren jaren dat men stickers op je brievenbus kon plakken met het woord NEE. Dan werd je van die overdaad verlost. Maar de reclamewereld zit ook niet stil en dringen je privéwereld op andere manieren massaal binnen. Verzet is gecompliceerd of onmogelijk. Ja het graf is een uitweg, maar dat is ook zo wat.

Onlangs werd er bij NS een proef genomen met een trein die zonder bestuurder ging rijden; geen machinist. Goed verlopen, maar toch iets vergeten: LAAT TREINEN RIJDEN MET EEN MACHINIST, MAAR ZONDER PASSAGIERS. Dat lucht pas op!

Kijk ook eens naar:

https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/36825/intercity-heerlen-schiphol-nummer-3-in-landelijke-top-100-te-drukke-treinen/

 

Klik HIER voor alle Photosophieën


 

Stad aan Zee


Station exterieur

 

Station interieur

 

Zeedijk

 

Centrum

 

Jachthaven

 

Zeehaven

 

Zeehelden

Ooit stond hier een vuurtoren, maar nu is er het Herdenkingsmonument voor de Zeelieden.
     
De ene man staart vol zelfvertrouwen naar de zee, de ander heeft zich afgewend en herdenkt het verlies van zijn makkers.
      Monument gemaakt in 1951 door Willy Kreitz.

 

 

Subcategorieën