Beelden (916)

 

De Volkerakdam en zijn sluizenDit zijn de Volkeraksluizen, het grootste en drukste binnenvaartsluizencomplex van Europa. En nu we toch alom aan het herdenken zijn: Vijftig jaar geleden werd het geopend.
      Het ligt in de Volkerakdam, die er niet alleen is om het water te keren, maar ook de verbinding vormt tussen West-Brabant en Zuid-Holland/Zeeland.   

In 1969 woonde ik in Roosendaal. De A17 naar Moerdijk was niet veel meer dan een provinciale weg en de Moerdijkbrug was smal en kon al dat verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen nauwelijks verwerken. Toen al stonden er regelmatig files. Een nieuw fenomeen. Onbekend ook, want er werd toen nog niets op de radio omgeroepen.
      Maar het was knap vervelend, want ik moest in die tijd vaak naar Amsterdam. Voordat de dam officieel geopend werd, kon je er illegaal al meer dan een jaar overheen rijden en zo filevrij richting Rotterdam gaan want de Haringvlietbrug was al in 1964 open gegaan.
      Ik heb dat zeer regelmatig gedaan, ook over onverharde wegen. Tot ze gingen controleren. Ze stonden dan lachend aan het eind van de Volkerakweg vlak voor de -toen nog- T-splitsing naar de Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. Je kreeg daar zeer forse boetes. Bovendien moest je daarna weer behoorlijk omrijden via die Moerdijkbrug.


Volkerakweg en -brug (achtergrond)

Het complex in de Volkerakdam telt drie sluizen voor de beroepsvaart (ieder 330 meter lang en 24 meter breed) en een kleinere voor de plezierjachten. Vorig jaar gingen er 150.000 vrachtschepen en 35.000 recreatieboten door heen. Er werd 220 miljoen ton lading vervoerd.


Open sluis

 

Dichte sluis


Plezierjachtensluis

 

 

 

De Steen van Munch

 

De Boom van Munch

 

 

De Schreeuw van Munch

 

 

 

HOUTEN STREPEN IN HET ZAND

 

 

 

 

Een strijd van ongetemde ongelijkheid

Zo!. Het net is er omheen.

De kersenboompjes zijn nog laag.
     Maar de bloesem was vol en er verschijnen eerdaags veel kersen.

Maar ja. Die vogels. Zijn er dol op.
      Merels, lijsters. Vlaamse gaaien, eksters.

Geen elektronische apparaten of vogelkanonnen.
     
Dan maar dat vogelbeknet eromheen.

Tot ze daar een gat in maken of er gewoon onderdoor kruipen.

 

De strijd van de mens tegen de vogel is een strijd van ongetemde ongelijkheid.

 


 

Het Oude Land van Strijen

Het Oude Land van Strijen ligt ten oosten van de A29 op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. Onder Rotterdam.
      Het is een interessant en aangenaam gebied met akkers en weidegronden, met kreken en vaarten, met ganzen en weidevogels.
En een enkele zwaan


Weidevogels

Het is in verband met broedvogels lang niet overal toegankelijk, maar er zijn wel degelijk paden waar je in alle rust kunt wandelen en -als je er verstand van hebt- weidevogels kunt tellen en doorgeven aan bijvoorbeeld Vogelbescherming Nederland.
      Toen ik er was -9 mei- kwamen er die dag de volgende meldingen: grote lijster, havik, bruine kiekendief, fitis, rietzanger, groenling, zwarte ruiter, blauwborst, kievit, groenpootruiter, lepelaar, regenwulp, tureluur, rietgors, grutto, tjiftjaf en Cetti’s zanger.  

Maar het gebied is vooral bekend vanwege zijn vele soorten ganzen in de winter.
      Het gaat dan niet alleen om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen -die zie je in de hele Hoeksche Waard- maar vooral om dwergganzen, roodhalsganzen en kleine netganzen.


Gemaal

Bij de Hoekseweg is een zijweggetje met een parkeerplaatsje.
      Je kunt dan naar een oud gerestaureerd gemaal wandelen waar achter een vogelobservatiepunt is.
Er zitten nu ook nog wat ganzen, die niet meer naar Afrika trekken.


Observatiepunt

 

 

Subcategorieën