Beelden (919)

 

Van Sint Jan naar Karrestraat


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.


Vlijmen, Land van HeusdenDit is de Voorstraat in Vlijmen Noord-Brabant. Dat staat althans op deze tekening, die rond 1900 gemaakt is. In werkelijkheid is het de Julianastraat. De Voorstraat ligt iets verderop buiten het centrum.
      Links op de foto de R.K. St. Jan Geboortekerk. Daarnaast het zusterklooster met een meisjesschool. In het midden met het torentje het gemeentehuis.De situatie is inmiddels behoorlijk veranderd.
      Kerk en gemeentehuis staan er nog, maar het klooster en de school zijn gesloopt.


Ruilverkaveling

Het misverstand rond de Voorstraat is hardnekkig, want ook hier staat het fout vermeld. En dit deel van de straat heeft ook nooit zo geheten, want dat krijg ik bevestigd van een man, die hier tientallen jaren lang de post bezorgd heeft.
      Rechts het gemeentehuis.
Het pand in het midden is ook al gesloopt. Daarin was het kantoor van de Ruilverkaveling gevestigd.


Gemeentehuis
 

Vlijmen heeft ruim 14.000 inwoners. Tot 1997 was het een zelfstandige gemeente.
      Vanaf die tijd is het onderdeel van de gemeente Heusden. Het markante gemeentehuis doet nog steeds dienst.
Vlijmen is -op Drunen na- de grootste plaats van de gemeente.


Voorstraat

De Voorstraat ligt in het verlengde van de Julianastraat. Het is een smal straatje met vrijstaande huizen en huizen onder 1 kap.
      De kerk is vrijwel altijd te zien.


Centrum

 

Het centrale plein achter Juliana- en Voorstraat is het koopcentrum met onder meer een supermarkt, een Action, reisbureau, Sushitent en Grieks afhaalcentrum.
       De auto’s worden midden op het plein geparkeerd.
Beetje rommeltje daar.

 

 

  Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

 

Van Grotestraat naar Industrieweg


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.


Heesbeen, Land van Heusden

De mensen staan op de hoek van de Grotestraat en de Voorstraat in Heesbeen, een gehucht dat valt onder de gemeente Heusden in Noord-Brabant.
      De foto is genaakt rond 1920, toen inwoners van het dorp het initiatief namen om de weg te asfalteren. 
Om de foto wat op te fleuren is een jonge vrouw bereid gevonden om ook te poseren.
      En... weet iemand hier; vierde van links is Gijsbert Bax.  


Kruising anno 2019
.

Voorgrond: Grotestraat. Links de Voorstraat


LandelijkHeesbeen is klein. Het heeft zo’n 170 inwoners. De Grotestraat is onmiskenbaar het centrum. De Voorstraat ligt zeer landelijk.
      Er staat een dorpshuis en verder een paar boerderijen en wat vrijstaande huizen. Overal is ruim uitzicht.
In vrijwel niets komt de Voorstraat van Heesbeen overeen met de inleiding.


Dorpshuis Den Hoek


Tuin


Heusdensebrug

Vrijwel overal in Heesbeen zie je de brug over de Bergsche Maas.


Rupsen


Je ziet vanuit Heesbeen ook de contouren van de vesting Heusden. Je kunt ernaar toe lopen over een weg die omlijst wordt door mooie eiken.
      Wel uitijken voor de processierups.


Vesting

 

 Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

 

Een sabbatical year

 (Door Peter Flik,te Hongarije)

Ja zeg, houdt het dan nooit op. Ben al weken bezig oude rommel weg te gooien, een soort fotoarchief te reorganiseren. Twintig dozen bekijken en dan komt er per post nog een doos… Uit de nalatenschap van de helaas veel te vroeg overleden radio-collega Walter Slosse. De jaren tachtig gaan weer eens goed open.

Hoe zit dit?

Na ongeveer twintig jaar bij de radio te hebben gewerkt vond men dat het tijd werd voor een sabbatical year. Had er nooit van gehoord, maar het was duidelijk. Ik moest er uit voor een tijdje. Men mocht in die periode ALLES aanpakken, als het maar niet met radio van doen had. Cursussen volgen, stages lopen, piano leren spelen. Kortom whatever.
      De gedachte was dat men dan na die tijd weer opgefrist aan de slag kon. Ik zag er eigenlijk nogal tegen op. Wat in godsnaam?
      Gelukkig kon ik de periode terugbrengen tot drie maanden. Ik wilde schrijven en kreeg een positieve respons van de VPRO-gids op mijn voorstel om eens bij radio- en tv-stations in Europa langs te gaan met een door mij opgesteld script. Om uit te vinden waar de grenzen lagen in die diverse landen. Het script was zo gemaakt (via foto’s) dat er geen taalmoeilijkheden konden ontstaan. Ongeveer twintig op een toneel gemaakte platen. Meestal achter een piano met op de lessenaar een foto waarop de pianist reageert. Valse noten bij het portret van Stalin, vieze hondjes en zoals hier #MeToo avant la letttre.

 

De reacties waren overal afwijzend. Speciaal in Irkoetsk. Er was een hele delegatie uit Moskou aangekomen om mij te ontvangen. Ik was begonnen met de dame die enigszins ontkleed iets van me wilde of ik van haar.
      Niemand wilde de volgende pagina’s bekijken en één van de karpatenkoppen begon een uitgebreide uiteenzetting over de werking van waterkrachtcentrales…..Of daarover wel eens iets was op de Nederlandse televisie.

 

 

De kleuretsen van Rolf Weijburg

 

                                                                  

Bijdrages


 

 Ik ga u toepraten naar een expositie van Rolf Weijburg in Galerie Witt, Groenmarkt 125 Dordrecht.
      Vaste lezers weten dat Rolf met grote regelmaat bijdrages op mijn blog verzorgt. Hij is een Utrechts kunstenaar. Etser en maker van atlassen.

Al tientallen jaren lang werkt hij aan zijn Atlas van de 25 kleinste landen ter wereld.
       Hij bezoekt al die landen.

Op mijn blog verschijnen vrijwel wekelijks voorpublicaties met schetsen, foto’s, gebeurtenissen, gesprekken met mensen, zomaar wat invallen en soms al een ets.

 

 

 Opening

De opening afgelopen weekeinde verliep ongedwongen.

De expositie is nog tot en met 27 oktober geopend van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag kunt u al vanaf twaalf uur inlopen.
      Er hangt een grote variëteit aan werk verspreid over ruim 30 jaar, een periode waarin Rolf zeer veel reisde. Volgens de lijst van The Most Traveled People bezocht hij 286 bestemmingen, waaronder 118 onafhankelijke VN-landen. 
      (Ik sta trouwens zelf ook op die lijst met 257 bestemmingen en 83 VN-landen)


Het zijn kleuretsen, die via een klassiek ambachtelijk procedé tot stand komen.
      In deze film ''De Kunst van het reizen'' vertelt Rolf Weijburg over zijn manier van reizen en hij legt op een boeiende manier uit hoe die etsen tot stand komen.

“Home: Valletta, Malta (Kleurets Rolf Weijburg, 2003; 50x60 cm) 

 

 

 

UITEINDELIJK VRESELIJK STOM

(Door Peter Flik te Hongarije)

              

Net als op de foto ziet het raadhuis van Oradea in Roemenië er indrukwekkend uit. Maar dat is de buitenkant. Ik heb daar een afspraak met iemand die alles zou weten over de geschiedenis van de Joden in deze stad. En eenmaal binnen in dat gebouw blijkt het een soort doolhof te zijn van gangen, trappen, zuilengalerijen, nepdeuren. Er zijn geen verwijzingen, iedere Roemeen schijnt te weten hoe je daar moet lopen en wachten, maar een buitenlander komt daar niet uit en zit zomaar zonder het te weten in een kelder.
      Ik besluit terug naar de ingang te gaan, maar die ingang is ook al onvindbaar. In wanhoop bel ik de man van de Joodse geschiedenis op en leg de situatie uit. Hij vraagt waar ik in het gebouw ben, maar dat kan ik nu juist niet vertellen. Hij zegt dat ik hulp moet zoeken, ga maar een willekeurige kamer in en vraag iemand jou naar mij te brengen. Ik zoek met nogal wat achterdocht een kamer.
      Ik woon bijna vijftien jaar in Hongarije en heb ervaren dat bijna niemand Duits of Engels spreekt. Ook opgeleide artsen en verpleegsters niet. Zou dat hier in Roemenië niet net zo zijn. De verrassing was groot. Het eerste meisje dat ik aansprak, sprak een soort Engels dat in Cambridge niet zou misstaan. Zij leidde mij behendig via gangenstelsels en paternosterliften naar de juiste kamer. Ik vroeg haar of ik haar aan het einde van de middag nog eens zou kunnen ontmoeten in een schitterend café in de binnenstad. Ze wilde graag en zou enkele vriendinnen meenemen. Die ontmoeting laat in de middag zal ik niet gauw vergeten. Ze was met drie vriendinnen gekomen. Alle vier spraken vloeiend Engels. En wat bleek? De talen werden op de scholen niet via de achterhaalde grammatica methode gegeven maar via het conversatiesysteem. De Roemeense televisie zond buitenlandse films uit in de oorspronkelijke taal met ondertitels. Deze zeer eenvoudige maatregelen hadden ervoor gezorgd dat men door het hele land perfekt met Engels uit de voeten kan.

      Eenmaal thuis in Hongarije begint er een zekere kwaadheid over me te komen. Kinderen in het dorp waar ik woon hebben vaak zes jaar Engels of Duits achter de rug, maar kunnen nog geen enkele zin spreken in die talen of verstaan. De Hongaarse televisie ondertitelt nooit maar zendt buitenlandse films nagesynchroniseerd uit. Hongaren horen nooit de buitenlandse talen. Ik voer een gesprek met een paar dorpelingen. Ik stel aan de orde dat het toch heel raar is, of misschien wel stom, dat driehonderd kilometer ten oosten van Budapest Roemenen wonen die beter taalonderwijs hebben gehad en waarom dat hier in Hongarije niet kan. Of het zinvol zou zijn om de Hongaarse minister van onderwijs daarop eens aan te spreken.
      Unaniem halen ze hun schouders op; die mensen die hier in de regering zitten interesseert dat helemaal niet. Het enige waaraan ze denken hoe ze hun zakken kunnen vullen. Alles blijft hier in dit land bij het oude, en dat is al jaren zo. Proost.

 

Subcategorieën