Beelden (907)

 

OP HET TWEEDE GEZICHT

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Zo bij een eerste ontmoeting: een vrouw die je vaak ziet in de supermarkt of op een station. Niet opvallend; iemand die is zoals er zoveel van zijn.
      Maar dan ga je haar kennen en ook haar man. En dan komt dat tweede gezicht en ontrollen zich mooie vergezichten. Zij kunnen alles repareren, vervangen, veranderen,  ALLES.
      Het broodrooster gooit het brood er niet op tijd uit: zwarte boterhammen, verstopte afvoerputjes, kromme leidingen, sneeuw op zolder, scheve deurophangingen, botte zagen, lekkende thermosflessen, wespenplagen, verkoudheden die niet over gaan en belangrijke boeken waaruit een bladzijde weg is. Het kan niet zo vreemd: zij weten een oplossing of wending.

Inmiddels zijn ze werkwoorden geworden! Zij heten Mieke en Herman. Is er een stortbak kapot dan roepen wij: Dit moet gehermaniseerd worden. Gaat een verkoudheid niet weg: We moeten dit vermiekeren.
     
Maar nu dit.
Zij heeft een speciaal horloge. I-watch of zoiets. Dat horloge meet haar hartslag, telt haar stappen, neemt haar temp op en doet nog zo wat van die dingen. En zelfs als zij slaapt doet dit horloge zijn waarnemingen. In de ochtend na het opstaan kan zij haar slaapgedrag bekijken. Mieke toch….


Klik HIER voor alle Photosophieën

 

Pilaren & een Grietenij

       Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
     

      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
     

      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

      Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.

 


Buitenpost Friesland


Dit is de Voorstraat in Buitenpost, een dorpje in het noordoosten van Friesland; hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen.
      De foto is volgens een man die hier al veertig jaar woont gemaakt rond 1925. Er is veel veranderd in de straat.
Veel is afgebroken; veel is gerestaureerd.


Pilaren


De man heeft aanvankelijk moeite om de oude situatie in te schatten, maar herkent dan snel het huis met de pilaren midden links. Het hekje is er nog.
      Het huis rechtsvoor is afgebroken.
De huizen daarnaast staan er nog.


Grietenij


Buitenpost was ooit een zogeheten grietenij. Dat was een voorloper van de gemeente. Vanaf eind zestiende eeuw tot 1851 waren er in Friesland 30 grietenijen.
      Op de foto het grietenijhuis.
Een grietenij stond onder leiding van een grietman. Aanvankelijk een soort openbaar aanklager; later meer een burgemeester.


Monumentale panden

De Voorstraat telt een aantal panden, dat tot rijksmonument is verheven.  Apotheek


Apotheek
 It Krúswâld


Kruiskerk


Het kerkje van de protestantse gemeente ligt enigszins achteraf.


Modern


Het is niet allemaal oud en nostalgisch in de Voorstraat.
      Op diverse plekken zijn gebouwen afgebroken. Er kwamen nieuwe activiteiten.

 
Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

De witte beuken van Visdonk

 

Schreeuw je om aandacht?


Dan krijg je aandacht!

 

 

 

Van kerkje naar dorpshuis

 

Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.


Scharnegoutum Friesland

Dit is volgens de oude ansichtkaart de Voorstraat in Scharnegoutum, een dorpje in Friesland even boven Sneek. Het gebouw met het torentje is de voormalige gereformeerde kerk.
       Op recente mappen kon ik die straat echter niet vinden, dus nam ik maar contact op met de plaatselijke Mediagroep.
Van Geart Bos kwam dit antwoord:

Helaas moet ik u mededelen dat er in Scharnegoutum nooit een Voorstraat heeft bestaan. Het zal waarschijnlijk de gemakzucht van de fotograaf/uitgever geweest zijn welke dit bedacht heeft. De betreffende foto is van de Legedyk/Plattedyk in ons dorp zo rond 1930.  

Freonlike groetnis, Namens de mediagroep                 
Geart Bos. Skearnegoutum

Er volgde een tweede reactie van Geart:

Naar aanleiding van uw vraag over de voorstraat in ons dorp ben ik nog eens aan het zoeken gegaan en wat blijkt, een voorstraat heeft inderdaad nooit bestaan in Scharnegoutum, echter wel een "Foarbuorren" Voorbuurt dus. En dan gaat het inderdaad om de panden rechts op de foto. Hier achter is de Achterbuorren welke nog steeds bestaat. Dus geen voorstraat, de betreffende weg was de Boazumerdyk / Legedyk / Plattedyk en heel vroeger rond 1500 de Strickwerter dyk. De situatie is inmiddels knap anders. De kerk is nu een woonhuis, dat overigens te koop staat.
      De toren is eraf gehaald.
Het huis ernaast bestaat nog steeds. De sloot is gedempt.  


Voormalig kerkje

De Legedyk is een vrij brede straat waar hier en daar aardige panden staan. Een inwoner bevestigt dat er nooit een Voorstraat bestaan heeft.
      Hij vermoedt dat het in de eerste helft van de vorige eeuw  spraakgebruik was.


Pastorie


De voormalige pastorie is nu een B&B.


DorpshuisEen stukje verderop is It Swettehûs, het dorpshuis.  


Het eind


Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste 

DE KATTELIEKE KURK

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)


De kattelieke kurk. Daar drijft alles op. De mijters, de monstransen, de basilieken, de schietgebedjes, het heilig verguldsel, de biecht, de kruisen, wees gegroetjes, kazuifels, misdienaren, her en der he-too akkefietjes.  DE HELE RIMRAM dus.

Hoe komt U hier op, die vraag voel ik al aankomen. Dat zit zo. Mijn vrouw houdt van kattelieke spulletjes. Verlichte Maria’s op een sokkeltje, eenzame monniken ook weer op een sokkeltje, foto’s van de maagd. Ze is niet katteliek, maar toch.
En zo kwam het dat iemand haar dit jaar een kruis gaf, waaraan Jezus hing. Hij staat hier op tafel en ik kreeg er krampachtige gevoelens bij. Alles aan dit relikwie is vreemd.

Punt één: Dat kruis is voor de souvenirverkoop leuker gemaakt. Punt twee: Jezus is verzilverd. Punt drie: wat we zien is een gruwelijk martelwerktuig. Wie zet zoiets toch op tafel. Of op een kerk.


Klik HIER voor alle Photosophieën

 


Subcategorieën