Reportages (168)

 

De Doodendraad langs de grens

Onze boze medemens wil grenzen sluiten en hekken plaatsen. Onze boze medemens vindt namelijk dat er ongewenste medemensen zijn, die er bij ons niet in mogen. De boze medemens zou eens naar Koewacht moeten gaan. Dat is een grensdorp in Zeeuws-Vlaanderen. Deels Nederlands, deels Vlaams.
      Dat was al in de eerste Wereldoorlog zo.
Omdat wij neutraal waren en de Belgen ernstig onder het oorlogsgeweld te lijden hadden, vluchtten veel Belgen in die tijd naar Nederland.
      De boze Duitsers besloten in 1915 om hier een eind aan te maken. Ze legden langs de hele grens een hek van kippengaas aan. Toen dit niet afdoende bleek verstevigden ze het hek met prikkeldraad. Maar de Belgen knipten dat gewoon door en toen namen de boze Duitsers een zeer ingrijpende maatregel.


De Doodendraad

   

Ze zetten het hek onder stroom. Met 2.000 volt. Mensen die hiermee in aanraking kwamen waren op slag dood. Toen dat bekend werd hield het de vluchters tegen, maar spelende kindertjes wisten dit natuurlijk niet.
      De boze Duitser nam dat op de koop toe.
Naar schatting 1.000 mensen (veel kinderen) kwamen om het leven. Het hek kreeg de naam Doodendraad.


Klaproos

   

Op de grens in het centrum van het dorp bij de Kerkstraat zijn tegels aangebracht, die herinneren aan dit hek.
      De klaproos was het symbool van de eerste Wereldoorlog.  

   

Koewacht ligt niet alleen in twee landen, maar ook in drie gemeentes.
      Het Nederlandse deel valt onder Terneuzen, het Belgische onder Stekene of Moerbeke.


Elektriciteitspalen

   

Toen België zich in 1830 van Nederland afscheidde werd besloten dat Koewacht in tweeën werd gedeeld. En die situatie is anno 2017 nog steeds zo. Op diverse plekken zie je ineens een gietijzeren grenspaal, maar verder is het niet steeds duidelijk of je in Nederland of in België bent.
      Hoewel!  

Nederland heeft zijn elektriciteit vrijwel overal ondergronds, maar de Belgen zijn nog niet zover.  
      Als je dus elektriciteitspalen ziet, weet je dat je in België bent.   

Kerken

   

Het is behoorlijk Rooms in Koewacht. Vrij lang hebben de Nederlanders in België moeten kerken.
      Dat gebeurde in de Sint-Philippus en Jacobuskerk.  

   

In de eerste Wereldoorlog werd het dus moeilijk om in België naar de kerk te gaan. Aanvankelijk lieten de Duitsers nog een opening door het hek, maar daar werd een eind aan gemaakt.
      In het Nederlandse deel werd een noodkerk neergezet, die in 1922 vervangen werd door de H.H. Philippus en Jacobuskerk.

Gemeentehuizen

   

In de Nieuwstraat staan maar liefst drie voormalige gemeentehuizen.
      Hierboven het oudste, dat ooit een café annex raadhuis was.

Raadhuis uit 1907

             


Villa Mathilde.

   

De Villa was gemeentehuis tot 1970, toen Koewacht bij de gemeente Axel werd gevoegd.

 

 

 

Bos & en Heide; geen Bedriegertjes

Ik woonde bijna een halve eeuw geleden een paar jaar in Roosendaal. Een middelgrote plaats in West-Brabant vlakbij de grens met België. Het gebeurde een keer dat een familie mij de weg vroeg naar De Bedriegertjes. ‘’Tja’’, zei ik, ‘’die zijn hier niet maar in Rozendaal. Met één O en een Z. Een dorp in de buurt van Arnhem. Dat is behoorlijk ver van hier’’.
     
Na enig nadenken vroeg de vader wat er dan zoal in Roosendaal te doen was.
Ik keek eens naar het gezelschap; een man, een vrouw en twee kinderen van een jaar of acht, negen, tien.


Rozenven

  

‘’Hier vlakbij’’, zei ik. ‘’is Visdonk. Een bos waar je kunt wandelen en waar ook speeltoestellen voor kinderen zijn. En daar is een theehuisje voor limonade en ijsjes. Er is ook een mooi vennetje, het Rozenven. Het is wel spannend om daar een beetje omheen te struinen’’.
      De familie was mij dankbaar en verontschuldigde zich nog even voor ‘’de stomme fout’’.

Afgelopen zondagochtend ben ik er weer eens geweest.
  

Het gebied ligt direct ten zuiden van Roosendaal. Er is bos, maar ook heide, er zijn weides, houtwallen en bomenlanen. Het wordt goed beheerd door natuurmonumenten. Wandelroutes zijn er genoeg.
       Je kunt de auto kwijt op een grote parkeerplaats (boven op de kaart).
Vandaar ga je naar het T-Huis (Koffiekopje), waar overigens ook een paar parkeerplaatsen zijn.
      Je volgt de stippen op de kaart (in het bos een gemarkeerde route;geel-groen). Je kunt de route eenvoudig inkorten.

Pad

  

Je bereikt het vennetje en daar kun je via een smal pad omheen lopen. Soms wordt het te nat en dan heeft men een plankier aangelegd.

Plankier

  

 
Oevers
  

Het zicht op het ven blijft afwisselend en aan de oevers gebeurt ook van alles.

Variatie
  

Er groeit hier een grote diversiteit aan planten. Het bos varieert. Loof- en dennenbomen, struiken en boomstronken die niet opgeruimd worden waardoor er ook veel vogels en insecten zitten.  


T-Huis

  

Je eindigt bij het T-huis waar het op zondagochtend altijd behoorlijk druk is.
      Je zult weten dat je vlakbij België zit, want er wordt veel Tripel en Trappist gedronken.
Er dan zijn er ook vaste gezelschappen die daar kruidenbittertjes drinken. Ze krijgen er nootjes bij.


Welkomstbord

  

 

 

 

Vincent van Gogh & het bloemencorso

   

Molenstraat

Zundert is een dorp ten zuidwesten van Breda. Een kleine 8.000 inwoners.
      Het is om een paar dingen bekend. Natuurlijk als de geboorteplaats van Vincent van Gogh.
      Maar ook om zijn bloemencorso op de eerste zondag van september, het grootste dahliacorso ter wereld.
      Tot in de wijde omgeving zitten boomkwekers en het trappistenbier onder de naam Zundert is een vermaard lokaal product hier in de grensstreek.


Raadhuis

    

Het centrum bestaat uit de Molenstraat en de Markt. Daar is het raadhuis met recht ertegenover het Vincent van Goghcentrum.
      Het raadhuis werd in 1966 totaal gerenoveerd op voorwaarde dat de voorgevel van het oude gebouw uit 1830 hetzelfde zou blijven.


Van Goghhuis

   

Het Van Goghhuis is een kunstinstelling met wisselende exposities. Een documentatiecentrum over de schilder, maar er hangt geen werk van hem.  
      Het huis links is de geboorteplaats van Vincent van Gogh.


Geboorteplek

  

Op deze plek stond de pastorie van de Nederlands Hervormd kerk, waar vader Theo van Gogh dominee was.
      Hier werd Vincent geboren op 30 maart 1853. De pastorie werd in 1903 afgebroken en maakte plaats voor dit huis.


Plaquette

      

 

Bloemenmeisje

    

Dit beeldje staat op de Markt vlakbij het raadhuis. Het is ’t Bloemencorsomeisje gemaakt door H.Groenhuis. Onthuld in 1979.
      Het meisje zit op een versierde fiets.
Even verderop is het Vincent van Goghplein met de van Goghkerk.
      Hier staat het beroemde beeld van de Wit-Rus Ossip Zadkine; Vincent met zijn broer Theo.


Beeld

  

Op de sokkel staat de volgende tekst: ‘’door mijn tussenkomst zijt gij deelachtig geworden aan de schepping van zekere doelen, die zelfs bij een ineenstorting hun rust blijven behouden’’.


Beeld van de andere kant

  


Van Goghkerk

  

In dit kerkje werd Vincent gedoopt. Hier luisterde hij iedere zondag naar de preek van zijn vader.
     
Op het kerkhof is het graf van zijn broertje -ook Vincent-, die precies een jaar eerder dood geboren werd.


R.K.kerk

  

Veel protestantisme is er niet meer in Zundert.
      Het is hier rooms met dit opschrift op de St. Trudokerk.


Van Gogh's moestuin

  

Mwah!


Horeca

  

Mogelijkheden genoeg om wat te eten en te drinken in Zundert. We zijn hier immers diep in Brabant.

    

 

 

 

Historisch stadje met wallen en vesten

  

Het stadje Tholen, ’hoofdstad’ van het Zeeuwse eiland Tholen, heeft een intiem en historisch centrum.
      Al 25 jaar geleden uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht.


Markt

  

De Venkelstraat en de Markt vormen de kern met veel kleine winkeltjes, horeca en monumentale panden.
      Kerken, veel kerken. Twee molens. Smalle straatjes. 
Rond het centrum zijn wallen en vesten. Aan de zuidzijde een haven waaraan mooie nieuwe panden zijn gebouwd.

Haven

  


Werkzaamheden

  

Tholen bestaat 650 jaar. Dat wordt woensdag 7 en zaterdagavond 17 december gevierd.
      Tot op het laatste moment is hard gewerkt om het centrum voor die gelegenheid op te knappen.
Ga HIER naar toe voor het feestprogramma


Oud Stadhuis

  

Eén van de meest markante gebouwen is het oude stadhuis. Tot 1971 was Tholen een zelfstandige gemeente. Nu vormen het eiland Tholen en schiereiland St-Philipsland één gemeente.
      Het stadhuis werd in de vijftiende eeuw gebouwd en men is er in Tholen trots op dat in dat gebouw het oudste carillonklokje van Nederland hangt.


Grote Kerk

  

Een ander markant bouwsel is de Grote Kerk ook wel Onze Lieve Vrouwekerk uit het begin van de vijftiende eeuw.
      Maar er zijn nog meer kerken in Tholen, want het is behoorlijk gelovig daar. Sterke hervormde en gereformeerde gemeenschappen met weer kleinere afsplitsingen. En dan is er ook nog een R.K. kerk.
      Op de foto hieronder zien we drie kerktorenspitsen.

Drie spitsen

  


Horeca

  

Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden om wat te eten of te drinken in Tholen want het stadje trekt in het seizoen behoorlijk veel toeristen.
      Terrassen genoeg en dan is er ook nog deze curieuze mogelijkheid.


Palingloods

  

 

Molen De Hoop

  

 

Kastanjes

  

Ooit stonden hier vier kastanjes op de Markt. Maar er is er één gesneuveld door de kastanjebloedingsziekte.
      De andere bomen zijn ook aangetast, maar er zijn maatregelen genomen om te voorkomen, dat die bomen ook voortijdig doodgaan.
Of dat zal helpen is nog onduidelijk.


Zijstraatje

  

 

Markt (2)

   

 

 

Een markant Dorpsplein

  

Nisse is één van de mooiste dorpen van Zeeland. Beschermd dorpsgezicht. Het ligt in de Zak van Zuid-Beveland. Ruim 600 inwoners.


Dorpsplein met Vaete

  
 

Het is vooral bekend vanwege het Dorpsplein. Een oud kasteelterrein, dat nu een weide is met een vaete (voormalige drinkplaats voor het vee), mooie bomen, een waterpomp en een muziektent.
      Rond de weide loopt de Ring waaraan ook de 14e -eeuwse Protestantse Mariakerk ligt.


Plein & kerk

  


De Val

  
  

Voor de kerk staat dit beeldje. Geen tekst erbij en ook de naam van de beeldhouwer ontbreekt.
     
Maar er is niet veel fantasie voor nodig om hierin een appel te herkennen waaruit een hap is genomen. Het beeldje heet De Val en is gemaakt door de Zeeuwse kunstenaar Sander Littel.
     
Het verwijst naar de Zondeval toen Eva in de Hof van Eden een hap nam uit de Verboden Vrucht en de appel doorgaf aan Adam die er ook van at.


Waterpomp

  


Hof der Nisse

  

Er staan aardige panden aan de Ring


Dorpshuis

  

 

 

Subcategorieën