Reportages (176)

 

Vincent van Gogh & het bloemencorso

   

Molenstraat

Zundert is een dorp ten zuidwesten van Breda. Een kleine 8.000 inwoners.
      Het is om een paar dingen bekend. Natuurlijk als de geboorteplaats van Vincent van Gogh.
      Maar ook om zijn bloemencorso op de eerste zondag van september, het grootste dahliacorso ter wereld.
      Tot in de wijde omgeving zitten boomkwekers en het trappistenbier onder de naam Zundert is een vermaard lokaal product hier in de grensstreek.


Raadhuis

    

Het centrum bestaat uit de Molenstraat en de Markt. Daar is het raadhuis met recht ertegenover het Vincent van Goghcentrum.
      Het raadhuis werd in 1966 totaal gerenoveerd op voorwaarde dat de voorgevel van het oude gebouw uit 1830 hetzelfde zou blijven.


Van Goghhuis

   

Het Van Goghhuis is een kunstinstelling met wisselende exposities. Een documentatiecentrum over de schilder, maar er hangt geen werk van hem.  
      Het huis links is de geboorteplaats van Vincent van Gogh.


Geboorteplek

  

Op deze plek stond de pastorie van de Nederlands Hervormd kerk, waar vader Theo van Gogh dominee was.
      Hier werd Vincent geboren op 30 maart 1853. De pastorie werd in 1903 afgebroken en maakte plaats voor dit huis.


Plaquette

      

 

Bloemenmeisje

    

Dit beeldje staat op de Markt vlakbij het raadhuis. Het is ’t Bloemencorsomeisje gemaakt door H.Groenhuis. Onthuld in 1979.
      Het meisje zit op een versierde fiets.
Even verderop is het Vincent van Goghplein met de van Goghkerk.
      Hier staat het beroemde beeld van de Wit-Rus Ossip Zadkine; Vincent met zijn broer Theo.


Beeld

  

Op de sokkel staat de volgende tekst: ‘’door mijn tussenkomst zijt gij deelachtig geworden aan de schepping van zekere doelen, die zelfs bij een ineenstorting hun rust blijven behouden’’.


Beeld van de andere kant

  


Van Goghkerk

  

In dit kerkje werd Vincent gedoopt. Hier luisterde hij iedere zondag naar de preek van zijn vader.
     
Op het kerkhof is het graf van zijn broertje -ook Vincent-, die precies een jaar eerder dood geboren werd.


R.K.kerk

  

Veel protestantisme is er niet meer in Zundert.
      Het is hier rooms met dit opschrift op de St. Trudokerk.


Van Gogh's moestuin

  

Mwah!


Horeca

  

Mogelijkheden genoeg om wat te eten en te drinken in Zundert. We zijn hier immers diep in Brabant.

    

 

 

 

Historisch stadje met wallen en vesten

  

Het stadje Tholen, ’hoofdstad’ van het Zeeuwse eiland Tholen, heeft een intiem en historisch centrum.
      Al 25 jaar geleden uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht.


Markt

  

De Venkelstraat en de Markt vormen de kern met veel kleine winkeltjes, horeca en monumentale panden.
      Kerken, veel kerken. Twee molens. Smalle straatjes. 
Rond het centrum zijn wallen en vesten. Aan de zuidzijde een haven waaraan mooie nieuwe panden zijn gebouwd.

Haven

  


Werkzaamheden

  

Tholen bestaat 650 jaar. Dat wordt woensdag 7 en zaterdagavond 17 december gevierd.
      Tot op het laatste moment is hard gewerkt om het centrum voor die gelegenheid op te knappen.
Ga HIER naar toe voor het feestprogramma


Oud Stadhuis

  

Eén van de meest markante gebouwen is het oude stadhuis. Tot 1971 was Tholen een zelfstandige gemeente. Nu vormen het eiland Tholen en schiereiland St-Philipsland één gemeente.
      Het stadhuis werd in de vijftiende eeuw gebouwd en men is er in Tholen trots op dat in dat gebouw het oudste carillonklokje van Nederland hangt.


Grote Kerk

  

Een ander markant bouwsel is de Grote Kerk ook wel Onze Lieve Vrouwekerk uit het begin van de vijftiende eeuw.
      Maar er zijn nog meer kerken in Tholen, want het is behoorlijk gelovig daar. Sterke hervormde en gereformeerde gemeenschappen met weer kleinere afsplitsingen. En dan is er ook nog een R.K. kerk.
      Op de foto hieronder zien we drie kerktorenspitsen.

Drie spitsen

  


Horeca

  

Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden om wat te eten of te drinken in Tholen want het stadje trekt in het seizoen behoorlijk veel toeristen.
      Terrassen genoeg en dan is er ook nog deze curieuze mogelijkheid.


Palingloods

  

 

Molen De Hoop

  

 

Kastanjes

  

Ooit stonden hier vier kastanjes op de Markt. Maar er is er één gesneuveld door de kastanjebloedingsziekte.
      De andere bomen zijn ook aangetast, maar er zijn maatregelen genomen om te voorkomen, dat die bomen ook voortijdig doodgaan.
Of dat zal helpen is nog onduidelijk.


Zijstraatje

  

 

Markt (2)

   

 

 

Een markant Dorpsplein

  

Nisse is één van de mooiste dorpen van Zeeland. Beschermd dorpsgezicht. Het ligt in de Zak van Zuid-Beveland. Ruim 600 inwoners.


Dorpsplein met Vaete

  
 

Het is vooral bekend vanwege het Dorpsplein. Een oud kasteelterrein, dat nu een weide is met een vaete (voormalige drinkplaats voor het vee), mooie bomen, een waterpomp en een muziektent.
      Rond de weide loopt de Ring waaraan ook de 14e -eeuwse Protestantse Mariakerk ligt.


Plein & kerk

  


De Val

  
  

Voor de kerk staat dit beeldje. Geen tekst erbij en ook de naam van de beeldhouwer ontbreekt.
     
Maar er is niet veel fantasie voor nodig om hierin een appel te herkennen waaruit een hap is genomen. Het beeldje heet De Val en is gemaakt door de Zeeuwse kunstenaar Sander Littel.
     
Het verwijst naar de Zondeval toen Eva in de Hof van Eden een hap nam uit de Verboden Vrucht en de appel doorgaf aan Adam die er ook van at.


Waterpomp

  


Hof der Nisse

  

Er staan aardige panden aan de Ring


Dorpshuis

  

 

 

 

Hoedjes & stoomtreinen

  

Hoedekenskerke is een dorpje in de Zeeuwse Zak van Zuid-Beveland. Het ligt goed beschut achter de verhoogde dijk aan de Westerschelde.
      In het dorpswapen zitten drie hoedjes en in de straten zie je hier en daar een vlag met datzelfde hoedje.

  


Beeldje

  

De naam van het dorp heeft overigens niets met een hoed van doen. Het was heer Odekyn, die in het begin van de 15e eeuw een kerk stichtte.
       Zijn naam werd verbasterd tot Hoedeken. Het beeld is gemaakt door de Zeeuwse kunstenaar Sander Littel.

Kerk De Ark

  

Van die oude kerk is overigens alleen het koor nog over. In 1782 stortte het schip en de toren in.
      Daarna werd op diezelfde plek een nieuwe protestantse kerk gebouwd, die nu De Ark heet.

Serene stilte

  

Er heerst buiten het seizoen een serene stilte in Hoedekenskerke.

Station
  
  

In de zomer is het drukker. Dan rijdt er vanuit Goes een stoomtrein, die door gaat naar Borssele.
     
Vooral voor wat kleinere kinderen is dat een attractie. Ze mogen zelf de kaartjes knippen.
En als de trein een openbare weg overgaat, stapt de conducteur uit om het verkeer te regelen.


Spoorwachtershuisje

  

 

Oversteekplaats voor voetgangers

  

 

Haven

  

Ooit was hier een veerdienst naar Terneuzen en Antwerpen. Maar de haven slibde dicht, de dienst werd in 1972 opgeheven en daardoor ging het in economisch opzicht steeds slechter in Hoedekenskerke.
      Nu gaat er overigens in het seizoen weer een fiets- en voetgangerspontje naar Terneuzen.


Boer Haave

  

Hier en daar staan voorname panden in het dorp.


Horeca

  

In het seizoen kun je bijvoorbeeld terecht bij Paviljoen De Steiger, direct aan het water.
      Een treinwagon met ''aanhang''.

 

 

Een bewoond openluchtmuseum


  

 

Ribe is een stadje in het zuiden van het Deense Jutland. Ribe is oud. Het werd gesticht in 710 en daarmee is het niet alleen de oudste stad van Denemarken, maar ook van geheel Scandinavië.
     
Er zijn straten en straatjes met kasseien, veel vakwerkhuizen, restaurants, terrassen en de nodige winkeltjes met oude spullen. In het seizoen komen er veel toeristen.

 

 

 

Vakwerkhuizen


 De vakwerkhuizen -veelal uit de zestiende en zeventiende eeuw-, zijn merkwaardig genoeg mede bewaard gebleven, omdat Ribe door diverse rampen werd getroffen. Er waren overstromingen en een grote stadsbrand in 1580. Het economisch belang van de stad liep daardoor af en er was  geen geld voor nieuwbouw of ingrijpende restauraties.
      Bovendien nam het aantal inwoners niet toe, waardoor er ook geen nieuwe woningen nodig waren. De stad lijkt dan ook erg op een bewoond openluchtmuseum  

Dagmarsgade
  

De Dagmarsgade is een drukke doorgaande straat. Die leidt natuurlijk naar de Torvet, het centrale Marktplein.
      Daar is ook de Romaanse Domkerk uit 1117. De toren staat apart, de spits is verdwenen.

Dat gebeurde in de Napoleontische tijd, toen er werd wachtgelopen op de afgevlakte toren.

Torvet
  


Domkerk

  


Zijstraatjes

  


  


  

Let ook even op het Deense vlaggetje. Er is een behoorlijk ontwikkeld nationalisme in Denemarken.


Aebler

  

Versgeplukte apppels! Deens product. Dat wil men wel weten


Kom & Se

  


Kinderwagens

  


‘’Vakwerk’’ deur

  


Horeca

  

 

Haventje

   

 

 

Subcategorieën