Heilloos plan

In (Reportages 5) schreef ik een stukje onder de titel: Een onzinnig en onzindelijk plan.
Het ging over de gemeente Oostflakkee op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.
     
       
Daar zijn plannen om op uitstekende landbouwgrond een enorm kassencomplex van 400 ha. te bouwen.  Kassen van zes tot acht meter hoog.
Het actiecomite Kassen Nee Oostflakkee stuurde mij bijgaande petitie.


Komt allen 11 september

"Aanbieden petitie tegen grootschalige glastuinbouw"

 


Het Comité Kassen Néé Oostflakkee biedt de gemeenteraad van Oostflakkee duizenden handtekeningen en een bloemlezing van reacties aan, tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 september. Daarnaast zal het comité zijn ervaringen met de bevolking met de raad delen.Tijdens de zomermaanden is het comité in de kernen Oude Tonge, Den Bommel, Ooltgensplaat, Achthuizen en Zuidzijde alle deuren langs geweest om de mening van de bevolking te peilen. Het is overduidelijk geworden dat een grote meerderheid van de bevolking tegen grootschalige glastuinbouw is.
      De vele discussie en gesprekken tijdens de handtekeningacties versterken de indruk dat er onder de bevolking geen draagvlak bestaat voor grootschalige glastuinbouw.
 B&W van Oostflakkee hebben recent een voorstel gedaan om invulling te geven aan de vastgestelde toekomstvisie 2030 voor Oostflakkee.
      Daarin krijgt een onderzoek naar grootschalige glastuinbouw ineens een hele prominente plaats.
Met de bevolking is echter een toekomstvisie besproken waarin stond dat glastuinbouw haaks op de recreatie doelstellingen staat. Kassen zijn eigenlijk nauwelijks een punt van discussie geweest.  


Het comité heeft het onderwerp wel ter discussie gesteld en met de bevolking hierover gesproken. Het comité zal zijn bevindingen kenbaar maken aan de raad. 

 

Wij roepen iedereen met een warm hart voor onze groene, weidse gemeente op om naar de raadsvergadering van donderdag 11 september te komen en tijdens de vergadering op de tribune te zitten. Laat u zien en wees op tijd. 19.30 uur; Raadzaal (gemeentehuis) Eisenhowerlaan 1, Oude-Tonge.

Meer info en contactgegevens op www.kassenneeoostflakkee.nl
  

Wij zijn tegen grootschalige glastuinbouw in onze groene, weidse gemeente omdat:          
 
Oostflakkee, en eigenlijk het hele eiland Goeree-Overflakkee zich moet richten op aantrekkelijk zijn voor bewoners, hoogwaardige bedrijvigheid en recreanten. Daar past 400 hectare 6 tot 8 meter hoge kassen niet bij.-         

Het landschap van Goeree-Overflakkee door glastuinbouw onherstelbaar wordt aangetast.
-         


De werkgelegenheid waar inwoners van Oostflakkee om staan te springen zal niet geboden worden in de glastuinbouw.
-         


De verkeersdruk op de wegen van en naar ons eiland van rust en ruimte verder zal toenemen.
-       
  

Duizenden inwoners van Oostflakkee tegen grootschalige glastuinbouw zijn.