De ontheiligde Grote Oorlog

DE vraag in onderstaande verhalende poëzie van Bertolt Brecht is: ‘’Wat is een Ruhrkapitein?’’
      Het werk verscheen in 1945 in de bundel Deutsche Satiren. In de originele versie zijn Ruhrkapiteins  Ruhrkapitäne. Maar ook dat verschaft geen duidelijkheid, want met de rivier De Ruhr en met binnenvaartschepen heeft het niets van doen.
      Het gedicht is opgenomen in de bundel LICHT, een poëzieverzameling van 125 dichters uit meer dan vijftig landen. Gekozen door Amnesty International.

En daar komt de uitleg: Een Ruhrkapitein was in de Tweede Wereldoorlog iemand, die dwangarbeiders vervoerde en daar veel geld aan verdiende.

Het gedicht in de vertaling van Sigrid Lensink-Damen.

De oorlog is ontheiligd

Er wordt, zo heb ik vernomen, in de betere kringen over
       gesproken
dat de Tweede Wereldoorlog uit moraal oogpunt
niet op het niveau van de Eerste heeft gestaan. De
       Wehrmacht
zou de methoden betreuren waarmee de destructie
van zekere volkeren door de SS werd volbracht. De
       Ruhrkapiteins
beklagen zich naar verluidt over de bloedige klopjachten
die hun mijnen en fabrieken met slaven vulden. De
        intelligentsia
veroordeelt zo beweert men, de vraag naar dwangarbeiders
        van de kant van
de industriëlen, even als de laaghartige behandeling. Zelfs
        de bisschoppen
distantiëren zich van deze manier van oorlogvoeren. Kortom
        er heerst nu
overal het gevoel dat de nazi’s hun vaderland een uitermate
kwalijke dienst hebben bewezen en dat de oorlog
op zichzelf beschouwd natuurlijk en noodzakelijk door de
buiten alle proporties geraakte en gewoonweg onmenselijke
        wijze waarop hij
deze keer werd gevoerd, voor geruime tijd in diskrediet is
        gebracht.


Bertolt Brecht(1898-1956) schreef zijn gedicht , toen hij in ballingschap in de VS verbleef.

      In 1933 ontvluchtte hij Duitsland, omdat hij vervolgd zou worden voor hoogverraad. De opvoering van zijn stuk De Maatregel werd ruw verstoord.
Hij vluchtte naar Denemarken, woonde in Zweden en Finland en vertrok naar de V.S. waar hij vanwege communistische sympathieën vervolgd werd.  
      In 1949 keerde hij terug in Duitsland, waar hij in Oost-Berlijn ging wonen.

Het oorspronkelijke gedicht gaat zo

 
DER KRIEG IST GESCHÄNDET WORDEN

Wie ich höre, wird in den besseren Kreisen davon gesprochen

Daß der zweite Weltkrieg in moralischer Hinsicht

Nicht auf der Höhe des ersten gestanden habe. Die Wehrmacht

Soll die Methoden bedauern, mit denen die Ausmerzung

Gewisser Völker von der SS vollzogen wurde. Die Ruhrkapitäne

Heißt es, beklagen die blutigen Treibjagden

Die ihre Gruben und Fabriken füllten mit Sklavenarbeitern, die Intelligenzler

Hör ich,  verdammen die Forderung nach Sklavenarbeitern von Seiten der

Industriellen, sowie die gemeine Behandlung. Selbst die Bischöfe

Rücken ab von dieser Weise, Kriege zu führen, kurz, es herrscht

Allenthalben jetzt das Gefühl, daß die Nazis dem Vaterland

Leider einen Bärendienst erwiesen und daß der Krieg

An und für sich natürlich und notwendig, durch diese

Über alle Stränge schlagende und geradezu unmenschliche

Art, wie er diesmal geführt wurde, auf geraume Zeit hinaus

Diskreditiert wurde.


Klik HIER voor alle ZoekPoëzie