Juli 2015

Een stoere vader

Bij mij in de buurt -maar op redelijke afstand- zijn diverse zogeheten mestbassins. Met grote regelmaat verschijnen daar tankopleggers van de firma Kasteel Meeuwen, waarmee mest in die bassins wordt gepompt.
      Heel soms stinkt dat behoorlijk, maar men doet er alles aan om dat te voorkomen..

      Bij het werken met drijfmest komen gevaarlijke mestgassen vrij. Mestgas bestaat uit onder andere zwavelwaterstof, ammoniak en methaan. Het kan ook blauwzuurgas bevatten.

Op die vraag kwam ik, omdat ruim tien jaar geleden een artikel verscheen in Plattelands Post waarin iemand van Kasteel Meeuwen aan het woord komt onder de kop: ‘Wij werken met mest en niet met stront en daar zijn we trots op’.

      Ik heb het aan diverse boeren in mijn omgeving gevraagd, maar die weten toch zeker dat mest gewoon stront is. Hooguit is het stront waaraan stro is toegevoegd. Maar daar gaat het niet minder van stinken.   
      Vloeibare mest heet gier en kan ook behoorlijk onfris ruiken.

Gisteren zag ik het volgende ontroerende beeld.