April 2017

Visverbuigingen bij Nacht & Ontij

    


Ik nachtvis; zij nachtviste, wij hebben genachtvist (''wij hebben nachtgevist'')


Ik roofvis; zij roofviste, wij hebben geroofvist (''wij hebben roofgevist'')


Wij zullen als lid zijnde met vergunning gaan roofvissen; hebben tijd om na te denken en komen tot de volgende haiku:

                                              

                                              Ik nachtviste daar
                                         en dineerde op niveau
                                              met roofvis enzo