DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING


(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

 

Er is een groot misverstand over dit grondrecht. Het is allereerst een beetje bizar dat dit grondrecht moest worden opgeschreven, het is een te grote vanzelfsprekendheid daarvoor. Je legt toch ook niet in een wet vast dat je mag ademen of dat er water in de zee mag zitten!
      Maar goed , het is vastgelegd en dan komt er al spoedig een moeilijkheid. Je maakt van het grondrecht gebruik door naar voren te brengen dat de concentratiekampen nooit hebben bestaan. Achteraf word je daarvoor gestraft en maak je bekend dat je grondrecht (de vrijheid van meningsuiting dus) is ingeperkt.
      Wilders past die truc ook soms toe. Totale onzin dus, want je kon je toch uiten?

      Een vergelijking, die zoals de meeste vergelijkingen een tijdje opgaan maar daarna niet meer: er zijn verkeersregels, je mag bijvoorbeeld een éénrichtingstraat niet ingaan tegen het verkeer in. Zodra je tegen een agent zegt dat je dat toch GAAT doen mag hij je niet bekeuren. Hij mag dat pas doen NADAT je die overtreding hebt begaan. Niemand mag je vooraf beletten je mening over iets te geven. Pas nadat je dat hebt gedaan kan bekeken worden of de uiting strafbaar is.

      Er bestaat ook zoiets als de vrijheid om in de openbare ruimte te gaan en staan waar je wilt. Maar je kan niet aanvoeren nadat je in Haren of Arnhem of Amersfoort de ruiten van winkels hebt ingeslagen en je daarvoor bestraft werd dat je vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is ingeperkt.

 

Klik HIER voor alle Photosophieën