Van Hotel naar Kerkring

 

 

Dirksland Goeree-Overflakkee 


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
      Maar ze zijn er ook in Friesland, Utrecht, Gelderland en Noord-Holland.
De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat.
      De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.

Aan de hand van oude ansichtkaarten en nieuwe foto's portretteer ik een aantal van die Voorstraten.
      Hoe was het en hoe is het er nu!

 

 

Monumentenzorg 


Dit is de Voorstraat in Dirksland op Goeree-Overflakkee. De ansichtkaart is verstuurd in 1924. Er is verrassend weinig veranderd.
      Mooie over het algemeen goed onderhouden huizen uit de achttiende en negentiende eeuw.
Zo’n tien panden staan op de lijst van Monumentenzorg.

Het rechtlijnige pand rechts voor was tot 1900 het dorpslogement Brooshoofd. Toen werd het verbouwd en werd het bekend onder de naam hotel Polderman.
      Het staat nu te koop voor 650.000 Euro. In het dorp is het nog steeds bekend als ’Het Hotel’.

 

 

Gemeentehuis

 

Het houten optrekje op de stoep naast het voormalige hotel is een travalje.
      Een stal waar de hoefsmid vroeger het paard vastzette dat hij wilde beslaan.
Het stalletje is een paar jaar geleden opgeknapt en staat nu wat verloren tussen de geparkeerde auto’s.


 


Karakteristieke panden


Dirskland is waarschijnlijk vernoemd naar de Heer Diederik van Zierikzee, die al in de 13e eeuw eigenaar van ’dit land' was.
      Samen met Melissant en Herkingen vormt het nog steeds een gemeente van nog geen 10.000 inwoners.
Een gemeentelijke herindeling zal dus wel niet zo lang uitblijven.
      

 

Gemeentehuis

 

Het gemeentehuis zit op nummer 15. Je kunt er op maandagochtend tussen negen uur en half twaalf voor niets trouwen.
      Op andere tijdstippen kost het 149.50 Euro en op zaterdag 361 Euro.
Daarnaast het voormalige rechthuis en een paar karakteristieke panden.
      De Ned. Hervormde kerk staat iets opzij. Een stukje verderop is de Kerkring.

 

 

 

Voorstraten 1: Stad aan 't Haringvliet; Goeree-Overflakkee


Voorstraten 2: Den Bommel; Goeree-Overflakkee


Voorstraten 3: Wissenkerke; Noord-Beveland