Van haven naar kerk


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
      Maar ze zijn er ook in Friesland, Utrecht, Gelderland en Noord-Holland.
De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat.
      De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.

 

 

Stad aan 't Haringvliet (1887): Voorstraat

 Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.
        Hoe was het en hoe ziet het er nu uit
.

Dit is de Voorstraat in Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee.
      Dat is geen stad in de betekenis die wij daar aan geven, maar Stadt was een gors in het Haringvliet.
Deze foto is uit 1887. 
      De mensen vonden het toen nog leuk om te poseren.
      

 

Stad aan 't Haringvliet (2010):Voorstraat

De bomen zijn gekapt en hebben plaats gemaakt voor bloembakken .
      Er zijn aanmerkelijk minder mensen op straat.
De toren stond in 1887 op een leien dak.  Tien jaar later brak er brand uit en stortte de kerk in.
       Daarom bevindt het silhouet van de kerktoren zich op een iets andere plaats.