Het geluid van flora & fauna

Oudeland van Strijen

En toen bevond ik mij ineens in een stiltegebied. Een kilometer of 25 onder Rotterdam. Voorbij het dorpje Westmaas in de Hoeksche Waard richting Cillaarshoek & Maasdam.
     Langs de polder het Munnikenland en verder langs Sint Anthonypolder en het Oudeland van Strijen.
      Je mocht er overigens gewoon met de auto doorheen rijden.

 

  

Binnenmaas


Wielen in het landschap met op de achtergrond de Binnenmaas.

Bloesem

Wat is een stiltegebied?

Welaan. Een milieubeschermingsgebied waar de geluiden onder 40 decibel moeten blijven. De geluiden van flora & fauna overheersen dus. Hoewel: een boer die met een tractor zijn land bewerkt, mag gewoon zijn gang gaan.
      Maar andere activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden worden niet toegestaan.

Het was inderdaad rustig in het gebied. Er zaten veel ganzen, die natuurlijk wel hun eigen specifieke geluiden maakten.
      Maar vliegtuigen heb ik niet gehoord en ook geen geluiden van een snelweg.

In Nederland is een totaaloppervlak van 650.000 ha aangewezen als stiltegebied.
     
Ruim de helft daarvan ligt in de Waddenzee en de Zeeuwse wateren.
Ga HIER naar toe voor alle stiltegebieden.

Berm met koolzaad