Rijbewijs verlengen


Ik moet van de RDW mijn r
ij
bewijs verlengen. Het oude moet mee naar het gemeentehuis en er moet een ‘recente en goed gelijkende kleurenpasfoto’ worden ingeleverd; ’recht van voren genomen tegen een lichtgrijze egale achtergrond’.
     
Ik neem plaats bij de fotograaf en lach mijn tanden bloot, want ik heb net voor een behoorlijk kapitaal in mijn mond geïnvesteerd.
      ‘Mond dicht’, zegt de fotograaf. ‘En niet lachen’.
     
‘Waarom eigenlijk niet?
     
‘Dat zijn de nieuwe regels meneer. Ik weet het ook niet precies, maar het schijnt met terrorisme te maken te hebben.
Even later overhandigt hij me een envelopje met vier foto’s.
      ‘Dat is dan 8.95 Euro’.

Zo!

Een nader onderzoekje leert, dat een pasfoto sinds 26 augustus 2006 aan veel voorwaarden moet voldoen. Voor meer informatie over de technische aspecten van de eisen aan een pasfoto wordt verwezen naar ISO/IEC 19794-5:2005 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
   
En inderdaad blijkt dan dat de aanvrager gefotografeerd moet worden met een neutrale blik, recht in de kamera kijkend met de mond gesloten. Het hoofd moet onbedekt zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen, dat daartegen medische, religieuze of levensbeschouwelijke redenen zijn. Verder moet de ambtenaar ondermeer de ooraanzet kunnen bepalen.
     
Op het gemeentehuis kijkt de ambtenaar inderdaad kritisch naar de foto. Zij blijkt de foto te scannen en controleert alles aan de hand van de eisen, die zijn opgenomen in bijlage L van de paspoortuitvoeringsregelingen, de Fotomatrix Model 2006.
     
Daarna ontvang ik een afhaalbewijs, want het duurt nog vijf dagen voordat het nieuwe rijbewijs, dat overigens tegenwoordig de grootte heeft van een creditcard, klaar is.
     
‘Dat is dan 56 Euro’, zegt ze.

Zo!

    Nu zul je mij niet horen zeuren, dat de gulden een Euro is geworden, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit een paar jaar geleden een stuk goedkoper was. Het grapje heeft me 64.95 Euro gekost.