Dwangbevel

Ik vul eindelijk mijn belastingformulier in en vind een dwangbevel.
      Er staat letterlijk ondermeer:

 

Hierbij doe ik bevel om het totaalbedrag dat nu invorderbaar is, met de kosten van betekening van dit dwangbevel en de eventueel verschuldigde invorderingsrente, binnen TWEE DAGEN te betalen. Dit dwangbevel met bevel tot betaling is op grond van de Invorderingswet 1990 door terpostbezorging van het afschrift aan u betekend.
      De datum terpostbezorging is 24 oktober 2005.

 
Zou dit soort rimram -anderhalf jaar later- nog steeds gebruikt worden?
      Vast wel!