Van Nederland naar Macedonië

 Al voor de tijd dat Tito, Adolf Hitler op bijna alle fronten versloeg en de geallieerden een grote duw in de goede richting gaf was er al een onofficieel Joegoslavië. (voor de tweede wereldoorlog: Koninkrijk Joegoslavië)
      Na de tweede wereldoorlog werd het de Socialistische federatie van Joegoslavië en Tito wist Stalin buiten de deur te houden. De officiële naam werd SRF Joegoslavië met de republieken Slovenië, Bosnië, Kroatië, Servië, Montenegro en voor het eerst Macedonië.
      Alleen werd het verdrag van 1913 erkend en de hoofdstad van Macedonië , Thessaloniki, werd aan de Grieken gegeven. Ook een aantal onderdelen van Servië kreeg autonomie.
      Kosovo bijvoorbeeld, waar toen ruim 48 % Albanezen woonde naast Serviërs , Roma en Bosniër. (Bosniër is een volk van Serviërs en Kroaten dat door de Turken tijdens de 500 jaar overheersing, tot moslim werd bekeerd. Vandaar dat de taal vandaag de dag nog het Servo-Kroatisch is maar nu de naam kreeg van Bosnische taal)
In historisch opzicht is het uniek dat het westen moslims erkende als volk terwijl het hier ging om een religie.. Het westen sprak over de Bosnische bevolkingsgroepen als Serviërs, Kroaten en Moslims…


VRIJ, ONVERVEERD

Joegoslavië onder Tito had zijn eigen vrijheid, maar ook de bevolking voelde zich vrij en de maatschappelijke standaard was goed.
      Er was vrij personenverkeer tussen Joegoslavië en de rest van de wereld.
Toen Joegoslavië nog bestond was dit paspoort het duurste op de zwarte markt; men kon namelijk overal met een Yugo paspoort reizen. Naar de toenmalige Sovjet-Unie, maar ook naar alle landen van Europa, Canada, Australië en de VS. Dit allemaal zonder een benodigd visum.
      Maar hoewel Yugoland het economisch niet al te best deed, bleven de renteloze kredieten vanuit het westen maar komen. Soms was het wel eens dringen tussen een aantal westelijke landen wie weer een “gift” aan Yugoland mocht doen. (ik gebruik maar even Yugoland i.p.v. Joegoslavië)

Waarom vond het westen het zo belangrijk om aan Yugoland zoveel "schenkingen" te doen?

Dit heeft een aantal redenen waar ook professor Roger Dittman die een persoonlijke vriend van Tito was, het mee eens is. Wij hebben het er in California 2003 nog lang over gehad.
      Professor Dittman heeft ook in het Servo-Kroatisch een aantal boeken gepubliceerd en spreekt de taal zeer goed.

Voor de reden moeten we even terug gaan naar de in die tijd geldende actuele situatie.
We hadden het westen dat in een koude oorlog verwikkeld was met de Sovjet-Unie.

In de Sovjet Unie bestonden drie soorten geldige paspoorten

  

PASPOORT NUMMER 2  

Neem paspoort nummer 2.
      Het is duidelijk dat het westen Yugoland gebruikte om onvrede te zaaien bij terugkomst van de Sovjet- (en vriendelijke Staten-) toerist.
Joegoslavië was weliswaar een socialistische staat met een communistische regering onder maarschalk Tito, maar vrijwel elke burger had minimaal één auto, een huis en een weekendhuis en was vrij om te reizen.
      Kun je nagaan hoe je je voelt als je uit Polen komt en je moet daar een hele dag in de rij staan voor een winkel om een halve kilo bananen te kopen. Men gaf bijna alles weg voor een spijkerbroek of nylon kousen..

Maar in de socialistische republiek van Joegoslavië was alles vrij te koop en konden de mensen gewoon een weekend Parijs, Rome etc. doen.
      Dat moet je plaatsen in het contrast van de Sovjet burger of bijvoorbeeld de Pool die toestemming moest hebben voor het reizen van stad A tot stad B in hun eigen land.
      Je kunt het je dan goed voorstellen dat het westen dit gebruikte om de “vakantieganger” met een gevoel van onvrede weer thuis te laten komen..
Zij zagen dan dat communisme ook anders kon zijn. En dat was JUIST de bedoeling.
      Ook leefde het westen in vrede omdat er een bufferzone was tussen de Sovjetstaten en landen van het westen. Maar ook konden spionnen elkaar veilig in het Yugoland ontmoeten om daar lopende zaken te bespreken.
      Tito was ook nog eens voorzitter van de Unie van ongebonden landen en zowel bevriend met Gandhi aan de ene kant en Khadaffi van Libië aan de andere kant. En ook daar had het westen met die grote geldstroom interesse in.
      De hoge welvaart van de Yugo-burgers bewees immers aan andere communistische staten dat dit ook anders kon. Op deze manier was dit een directe aanslag op de Sovjet-staten.


DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR


Met het vallen van de Berlijnse muur, die van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 Duitsland scheidde, was de rol van Yugoland in feite uitgespeeld.
      Immers: met de val gingen de andere landen ook om, Polen, -toen nog- Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië.
Dus Yugoland moest nu maar eens de rekening betalen en dit werd gedaan volgens een zeer slim plan!!!
      Opeens gingen de kredieten niet meer naar de centrale bank van Joegoslavië in Belgrado maar naar de centrale banken van bijvoorbeeld Macedonië in Skopje, Ljubljana – Slovenië, Zagreb – Kroatië etc.
Alle republieken onder de federatie van het Yugoland hadden immers ook een eigen plaatselijk parlement.
      En juist dit was het begin van de afscheiding, want Belgrado vroeg uiteraard om belastingen voor de Joegoslavische valuta, de Dinar, ondersteuning en het leger etc.
      De weg was dus geopend voor de nationalisten om zich af te scheiden:
      Milosevich van Servië, die net de autonomie van Kosovo had teruggedraaid en president was geworden van het parlement van Servië en de Kroaat Franjo Tuđman.

Was de val van Joegoslavië nog terug te draaien?

Het antwoord is heel eenvoudig:

      JA!

Er waren toen al veel stemmen bij de EU-landen om Joegoslavië dat immers nu democratisch was geworden lid te maken van de EU. Dit had niet alleen het westen veel geld gescheeld maar vooral veel doden.
      De oorlog die volgde in 1991 kostte aan meer dan 200.000 burgers het leven.

Ook is er nu een nog grotere scheidingslijn tussen plus een onzekere toekomst voor voormalige broeders.
      Yugoland dat nu een grote positieve handelsbalans had, was zo een ideale partner voor de EU. De dinar was vrij wisselbaar (14 dinar = 1 euro)

Maar Hans van de Broek die toen voor de EU de grootste onderhandelaar was en zijn broer die de grootste aandeelhouder was in het Franse bedrijf voor radioactief afval en dus grote interesse had in de grootste zoutbergen van Europa, Tusla, liet Servië vallen als een baksteen en erkende Slovenië als vrije staat!
      Later heeft die Van de Broek zelf toegegeven dat dit een grote fout was: het begin  van de grote oorlog in het Yugoland!
      Hij vergeleek de erkenning van Slovenië met de val van een groot kaartenhuis!
http://en.wikipedia.org/wiki/10_day_war


EEN VRIJE STAAT

Macedonië riep bij de eerste dode van een Macedoniër in een Joegoslavische legertank, in Split zijn soldaten terug; en ook de vrije staat Macedonië was geboren na het referendum eind 1991.
      Macedonië had alleen nog 20.000 Duitse marken op de centrale bank van Skopje, geen telefoonlijnen en een nieuwe vijand: Griekenland!
      In plaats dat Griekenland een schouderklop gaf aan het vriendelijke Macedonië dat als enige staat in voormalig Joegoslavië was uitgetreden zonder oorlog, stelde men een embargo in tegen Macedonië!
      Geen benzine meer omdat de grootste benzineleverancier, Makpetrol, werd geblokkeerd en hun deel van de haven in Thessaloniki werd geblokkeerd!

Nu had Macedonië buiten de zeer slechte financiën en vele vluchtelingen vanuit geheel voormalig Joegoslavië, nog een veel groter probleem!
      De benzine ging op de bon omdat de enige toevoer via Bulgarije liep. En dat land had ook geen grote oliekraan en had zelf de benzine nodig. Bovendien werd meer geld verdiend om via zwarte kanalen benzine te verkopen aan Servië dat inmiddels bij het westen onder embargo stond.
Benzine kostte op de zwarte markt ongeveer 5 Duitse marken per liter terwijl de officiële prijs net onder de Duitse mark lag!
      Macedonië had geen leger en maar 2 miljoen inwoners dus waar was Griekenland bang voor?

GRIEKSE PROVOCATIES

Het begon er allemaal mee dat 3500 Griekse studenten opeens een Macedonisch verkregen diploma niet meer erkend kregen door de Griekse autoriteiten.
      Niet omdat de Macedonische universiteiten slecht zouden zijn, -integendeel: ze worden gezien als hoogstaande opleidingen-, maar om de taal.
Wel vreemd dat de Grieken kennelijk niet kijken naar de kwaliteit van het onderwijs maar naar de taal van dit onderwijs.
      Dit getuigt ervan dat de Grieken niet alleen de geschiedenis willen veranderen maar ook nog een grote kronkel in hun denkvermogen hebben!
      Gevolg was dat de Griekse studenten massaal naar Belgrado moesten verhuizen.

Griekenland was overheerst door Aleksandar de Macedoniër en de eerste stap die Aleksandar de Macedoniër maakte was om Grieks te leren.
      Wederom een bewijs dat Macedonië nooit een deel is geweest van Griekenland maar juist andersom.....
Bewijzen volop zoals de Macedonische zon. Een symbool dat vlakbij Kriva Palanka is gevonden in de rotsen en dus weer een bewijs dat dit wel degelijk een deel van Macedonië was.
      De huidige staat Macedonië met hoofdstad Skopje is maar 4% van het originele Macedonië van Alexander de Grote.

Met vliegtuigen (F16,s) vloog de Griekse luchtmacht met regelmaat over Skopje heen totdat opeens Macedonië ook een aantal F16's had!
Hoe? Een hele slimme set van president Gligorov van Macedonië! Hij had geregeld dat Turkije een aantal F16’s in de Macedonische kleuren overspoot en met Turkse piloten op het vliegveld van Petrovac in Skopje lande!
Tja! Toen was het snel afgelopen met de provocatie van Griekenland want zij hadden al tot twee maal toe Turkije de oorlog verklaard en tot twee maal toe verloren!
Vreemde situatie, omdat zowel Turkije en Griekenland lid zijn van de NAVO!
Griekenland werd gedwongen om terug te gaan naar de onderhandelingstafel en Macedonië werd erkend door Athene als FYROM, Former Yugoslav Republic of Macedonia.


OLIERAFFINADERIJ

Griekenland kreeg de olieraffinaderij vlak boven Skopje in handen voor een prijs van 80.000 marken, terwijl dit een waarde had van meer dan 150 miljoen!!!
      Er werd ook een verdrag tussen Skopje en Athene ondertekend, dat Macedonië de huidige grenzen zal erkennen en nooit aanspraak zou maken op het Griekse deel van Macedonië.
      Griekenland zou dan ook nooit zijn VETO-recht gebruiken om Macedonië als NAVO lid tegen te houden! Maar de korte geschiedenis leert ons dat Griekenland zijn woord nooit houdt bij het uitroepen van zijn veto in Roemenië 2008 en dus Macedonië geen lid mag worden van de NAVO.
      In plaats dat Griekenland een leider wordt voor de Balkanlanden isoleert het land zich meer en meer! Slechte economische situatie en geen geld om de pensioenen te betalen had juist Griekenland vanuit de regering de situatie Macedonië nodig!
      Immers heeft Griekenland in 1950 negentig procent van de Macedoniërs uit Griekenland gegooid en hun huizen en bezittingen genationaliseerd!
Linken:
http://www.youtube.com/watch?v=lRfrgu2qtXA
http://www.youtube.com/watch?v=OevIJhqdsgY (mijn video)


TOERISTEN

Ook heeft Griekenland geen sympathie gewonnen bij de toeristen die massaal wegblijven.
      Griekenland discrimineerde voor jaren de Europese toerist door met geheime prijslijsten te werken. Een prijs voor de Griek die op een terrasje wat dronk en een andere, veel hogere prijs voor de buitenlandse toerist op datzelfde terras!
      Daar kwamen undercover journalisten (Volkskrant 1997) achter.
Nadat Nederland -samen met Denemarken- Macedonië erkende onder de huidige naam, werd de Grieken massaal opgeroepen om Nederlandse producten te boycotten!
      Toen de Nederlanders massaal besloten om hun vakanties naar Griekenland af te zeggen, gingen de Zorba-Grieken een ander melodietje fluiten…
Macedonië dat de Grieken met hun ID bewijs de grens over laat komen word niet bedankt voor deze wel vriendelijke daad, want inwoners hier moeten maanden lang op een wachtlijst staan om een visum voor Griekenland te krijgen!

Stank voor dank?


 

VERVOLG (SITUATIE 2009)

Een aantal dagen terug was ik in het programma “Met het oog op morgen”. Daar stond centraal de verkiezing op het commerciële TV station in Griekenland; Sky, wie de grootste historische figuur was uit de oude Griekse geschiedenis.
      Met stip werd voorspeld dat Alexander de Grote zou gaan winnen!

Veel mensen in Athene vloekten hierom, omdat zij wel degelijk Alexander de Grote zien als vijand die de Grieken versloeg; vergelijk het met Duitsers, die de Oostenrijker Adolf Hitler zouden kiezen!
      Verder is Griekenland van plan om een standbeeld van zo’n 8 miljoen euro in Iran te bouwen!
Maar ook het huidige Macedonië staat niet stil om 4000 jaar weer te gaan opgraven:   
      het internationale vliegveld in Skopje werd van Petrovac omgedoopt tot Alexander de Grote!
      Er bestaan plannen om een kleine voorstad van Stip, Probi Stip, om te dopen in Alexandria!
Ook is de Nationalistische partij, VMRO, die nu voor het eerst in de jonge geschiedenis van Macedonië een meerderheid heeft en de regering vormt, van plan een groot standbeeld te bouwen voor..ja…Alexander!


NAVO-NOOIT
     

Macedonie zal dan dus nooit het VETO van Griekenland ongedaan kunnen maken als
-toetreding tot de NAVO- maar wordt volledig lid van de NAVON (NAVO-NOOIT)

Laat staan dat Macedonië ooit lid van de EU zal worden.
      Maar 'geen nood' zei toenmalig president George Bush aan Macedonie: wij zullen uw grenzen beschermen en erkennen Macedonia nu en zullen de naam FYROM schrappen!
De V.S. dat de eerste was om Kosovo te erkennen en nu dus ook een militair verdrag met Macedonie heeft ondertekend, heeft in Kosovo één van de grootste militaire basis(Bond Steel) en in Macedonië één van de grootste ambassades (wordt in juni 2009 geopend)
http://blogs.rnw.nl/wereldnet/2009/02/26/wereldnetnieuws-van-peter-bosse-kosovo/