Kroketten in een Walgvogel

Op pagina 275 in De Walgvogel van Jan Wolkers komt het volgende zinnetje voor:
      ‘Ik dacht weer aan die reclameborden uit de oorlog voor de kroketten van Peter’.

De hoofdpersoon is aangekomen in Batavia zoals Jakarta toen nog heette. En dan volgt zijn eerste impressie:


Hè.
      Reclame in de oorlog voor Peters kroketten!
Zouden dat de kroketten van Willem Elsschot zijn?

In 1986 hield ik voor de VPRO-radio een vijf uur durend marathoninterview met Jan Wolkers.

HIER

Tijdens een voorgesprek vroeg ik hem dat. Daar moest hij even om lachen, want dat was hem nou nog nooit gevraagd.
      Hij beaamde het.

Waar gaat dit over?

Willem Elsschot, één van de beste Nederlandstalige auteurs die ooit geleefd heeft, had in Antwerpen ook een succesvol reclamebureau. Hij beweerde altijd dat hij reclame haatte, maar door sommige critici wordt dat als kokette onzin beschouwd.

Eén van zijn klanten was de krokettenbakker Peter.
      Daarvoor maakte hij ondermeer de volgende gedichten:

En:

En:


Die teksten waren dus volgens Jan Wolkers in de oorlog te lezen.
      Je moet er in zulke barre tijden maar oog voor hebben.