The Stinking Rose

Knoflook heet in een dichtbundel van Sujata Bhatt The Stinking Rose. 
      Er zijn in die bundel 25 Garlic-gedichten opgenomen.
Knoflook laat niemand onverschillig en dat is wat Sujata Bhatt beoogt.      
      Zij werd in 1956 geboren in Ahmedabad India, emigreerde naar de V.S. en woont nu met haar Duitse man in Bremen.
Zij heeft een dochter en dat zullen we weten.

Poetry Africa

Het onderstaande gedicht las zij voor op het eerste Poetry Africa Festival, dat in 1997 werd gehouden in Durban Zuid-Afrika.
      De vertaling is van Hugo Claus.
Het gedicht is opgenomen in de bundel Dichters in Durban, dat met steun van de NOVIB werd uitgegeven.


Van Sujata Bhatt

Als je je dochter Knoflook zou noemen in plaats van Lelie of Roos

Zij zou ver reizen
om paddestoelen te vergaren-

 Na een nacht van regen
zou zij slakken redden,
ze terug op brede bladeren zetten,
de hoge stengels kunnen ze dragen.

Zij zou nooit een oogst tomaten
verloren laten gaan.

Je zou nooit weten
dat zij Knoflook was
want zij zou naar rozen geuren-
haar tuin overvloeiend van venkel.

Zij zou ver reizen
om paddestoelen te vergaren, die dochter
die je Knoflook hebt genoemd.

En anders dan Tolstojs Varenka
zal zij een man ontmoeten
die het niet erg zal vinden
om te praten over paddestoelen.


Optreden

Luister HIER  naar het titelgedicht van The Stinking Rose, voorgelezen door Sujata Bhatt zelf.

 

Vertaling

Om de vertaling van Hugo Claus op haar juiste waarde te schatten heb ik ‘t oorspronkelijk in het Engels geschreven gedicht gevonden:

 

If You Named Your Daughter Garlic Instead of Lily or Rose

She would travel far
to gather mushrooms-

After a night of rain
She would rescue snails,
putting them back on the broad leaves,
the high stems able to support them.

She would never lose
a crop of tomatoes.

You would never know
she was Garlic
because she would smell of roses-
her garden overflowing with fennel.
She would travel far
to gather mushrooms, that daughter
you named Garlic.

And unlike Tolstoy’s Varenka
she’ll meet a man
who won’t mind
talking about mushrooms.


(Aangepaste versie)