Hollandsch Diepe

 

                                        De sluis is dicht, het water straalt
                                              En Hollandsch Diepe wacht
                                           De kettingen zijn aangehaald
                                                 het haventje deint zacht

 

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 80