Coronavriendelijk wandelen

 


Afstand

Er zijn in dit land natuurlijk nog genoeg mogelijkheden om zomaar wat rond te struinen. Zo kwam ik gisteren terecht in de Spuimonding op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard.  
      Je kunt daar Corona-vriendelijk wandelen.
Het is er stil en de paden zijn breed, zodat je op afstand van de uitademende medemens kunt blijven.


Vogels

             

Het is een mooi gebied, dat tot 15 juli beperkt toegankelijk is.
      Dat vanwege het broedseizoen van de talrijke vogels, die er zitten.


Getijden

Het Spui is een getijdenrivier, die de Oude Maas verbindt met het Haringvliet. Tegenover de Hoeksche Waard ligt Voorne-Putte.  
      Het buitendijkse gebied loopt onder, maar de platen en gorzen vallen ook droog. Dit trekt heel veel vogels aan.
Er is een kijkhut.  In deze maand maart alleen al  werden bijvoorbeeld gesignaleerd: Kluut, plevier, ruiter, roodborsttapuit, bruine kiekendief, cetti’s zanger, smient, blauwborst, veldleeuwerik, tureluur, slobeend, brandgans. middelste zaagbek, graspieper, brandgans, IJslandse grutto en rietzanger.  


Natuur 2.000

Het Deltagebied is onderdeel van Natuur 2.000, dat natuurgebieden in Europa verbindt.

 

Haringvlietsluizen

De Spuimonding was zoet, maar het is de verwachting dat het brak of zelfs zout wordt nu de sluizen in de Haringvlietdam regelmatig op een kier staan en Noordzeewater binnenlaten.