Vergankelijk in eenzaamheid

Het bord ligt er al een aantal maanden. Vergankelijk in zijn eenzaamheid.
       Voorbode van andere energietijden.
De kabel van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij liep ooit bovengronds, maar werd om welstands- en esthetische redenen ondergronds getrokken.
     
De energie kwam uit kolengestookte centrales, die één voor één verdwenen. Net als de olie- en gascentrales, die later in de 21ste eeuw dicht gingen.
      De PZEM, die in haar honderdjarig bestaan al diverse fusies achter de rug had, ging over op windenergie, biomassa en zonnetaferelen.
       De molens staan gewoon bovengronds en zijn niet meer in strijd met welstand en esthetiek.
Het bord zal verder vergaan, want de PZEM heeft haar energie verlegt naar een hoger bestaan.