Burgerwoningen; midden- en kleinbedrijven


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   

      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.

 

Zwaagwesteinde Friesland

Dit is de Voorstraat in Zwaagwesteinde, een dorp in het noordoosten van Friesland.
      Op zijn Fries: de Foarstrjitte in De Westereen.
Een lange brede enigszins voorname straat met een grote diversiteit aan bebouwing en activiteiten.
      Naast het huis midden links is de spits te zien van het Doopsgezinde kerkje (Vermaning)Er zijn nogal wat huizen verdwenen of drastisch verbouwd. De sloot is gedempt.
      De spits is ook hier te zien, maar moet niet verward worden met de vlaggenmast ernaast.


Doopsgezinde Vermaning


De Westereen
Sinds 2009 worden in de gemeente Dantumadeel, waartoe Zwaagwesteinde behoort alleen nog de Friese namen gehanteerd.
      Een mevrouw, die hier sinds 1975 woont vindt dat maar onzin. ‘’Waarom niet tweetalig. Ik heb familie aan de andere kant van de Afsluitdijk. Die moeten hier toch ook de weg kunnen vinden’’
     
Zij woont hier overigens wel naar haar zin.  


Textielindustrie

Texo Baarsma was een textielatelier met een voorhuis.


Afwisseling


Ooit stonden er spitketen en woudhuisjes (plaggenhutten) in de Voorstraat.
      Nu is het een mengeling van burgerwoningen, een paar boerderijen en midden- en kleinbedrijf.  Sake Store is een Friese keten van 15 winkels in kleding en schoenen

SupermarktKlik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste