Te vroeg geboren


                                                     Twee evenwijdige lijnen

                                                      lopen dichtrekkend lang

                                                            Ze raken elkaar
                                                           in het oneindige

                                           Maar omdat wij daar niets aan hebben
                                      laten we de lijnen beginnen in dat oneindige
                                               en doorgaan tot 't min-oneindige.
                                             Zo wordt de eindigheid aangegeven.

                                                     Iedere atlas kent kaarten
                                      met zonnen, sterren, melkwegen & een heelal.
                                                    Altijd een uitdijend heelal.

                                             Die kindervraag welt steeds weer op:
                                                 'Is er nog iets achter het heelal?'
                                                            Het antwoord luidt:
                                                                     'Niets'
                                                  Maar ook als er niets is, is er iets.
                                                              namelijk niets.

                                     Twee evenwijdige lijnen kunnen elkaar niet snijden.
                                                        Maar komen wel samen
                                                            in het oneindige.

                                        Naar dat oneigenlijk oneindige snijpunt wil ik.

                                                              Dat kan niet;
                                                                 nog niet.

                                                            Ik wist het wel.
                                                     Ik ben te vroeg geboren!