Hollandsch Diep noordoever (Strijensas)Hollandsch Diep zuidoever (Moerdijk)