Gysbrecht's lammeren 

 

 

Het hemelsch lam


 

Heeft zich ten langen leste

 

 

Erbarremt over my


 

En myn benauwde veste