HET ZOU ZOMAAR KUNNEN

 

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

 

 

Kreeg een dringend verzoek van vriend G., die natuurlijk helemaal niet G. heet maar we moeten voorzichtig zijn. Het verzoek om hem te ontmoeten op een druk kruispunt zodat we niet konden worden afgeluisterd. Ik ging op zijn verzoek in en hij stak van wal. Vertelde me dat hij als electriciën werkzaam was op een conferentieoord op de Veluwe. Dat conferentieoord was natuurlijk niet op de Veluwe, maar we moesten voorzichtig blijven.  
      Door een toeval kon hij vanaf zijn werkplek de beraadslagingen in één van de zalen beluisteren en kreeg de schrik van zijn leven. Het onderwerp bleek te zijn de opheffing in Nederland van de natuur. De natuur in Nederland vreet miljarden; denk maar aan natuurmonumenten, staatsbosbeheer. Miljarden die besteed worden voor een absoluut kleine minderheid van natuurliefhebbers. Als men erin zou slagen de natuur te vernietigen zouden al die organisaties die zich met de bescherming van de natuur bezig hielden overbodig worden want er was eenvoudig geen natuur meer. Besloten werd tot een drastische aanpak.
      Alles zou in één nacht worden geregeld. De waddenzee vergiftigd, de Hoge Veluwe afgebrand net als de Oostvaardersplassen. Alle natuurreservaten vernietigd. In de kranten van de volgende dag slechts een advertentie van deze groep luidende: als U nog wat natuur wilt zien gaat U maar naar Artis. Ik vroeg G. hoe groot deze groep was en of hij mensen kende. Hij kende niemand maar het ging om een man of twintig, er waren geen vrouwen bij. Wat vind jij ervan vroeg G. Ik antwoordde dat het zomaar zou kunnen.

 

 

Klik HIER voor alle Photosophieën