Een respectabele grijsaard

   

Deze mooie kop is van Gyorsan, onze logeerhond. (Spreek uit: Djorsan)

Terras
   

Gyorsan is graag op ons terras.
      Hij kan dan bijvoorbeeld goed in de gaten houden wat er beneden in de tuin allemaal gebeurt.


Jonge fazant

   

Achter ons huis heeft een fazantenpaar een nest gemaakt.
      Er zijn acht jonge fazanten, die inmiddels een respectabele grootte hebben bereikt. Ze wroeten dagelijks in onze tuin.


Ontspanning

   

Gyorsan slaat de jonge beesten gade met een soort superioriteitsgevoel.  Een aantal jaren geleden was dat heel anders. Dan ging hij furieus achter ieder vogeltje, iedere haas en iedere kat aan.  Maar ja. Hij wordt een dagje ouder en neemt inmiddels zijn rust.

Asielzoeker
   

Gyorsan is een Hongaarse naam. Het betekent ‘’De Snelle’’. Hij was ooit een jonge verschoppeling in een Zuid-Hongaars dorpje. Werd met stenen bekogeld door de jeugd en met stokken geslagen door ouderen.
      Toen hij eenzaam met een gebroken poot aan de kant van de weg lag, werd hij meegenomen door een Nederlands stel, dat daar een tweede huis heeft. Dat is een jaar of twaalf geleden.
      Hoe oud Gyorsan toen was is niet bekend, maar de schatting is dat hij inmiddels zo’n respectabele veertien jaar oud moet zijn.

Oeverlanden
   

Omdat wij het eerlijk gezegd in deze vakantietijd niet zo druk hebben, laten we de hond minstens drie maal per dag uit. Dat is goed voor ons aller gezondheid. Bovendien kom je dan nog eens in gebieden, waar je anders niet zo snel naar toe gaat.
      Gisteren bijvoorbeeld waren wij in de oeverlanden aan het Hollandsch Diep. Nieuwe natuur op de Hoeksche Waard, een eiland in Zuid-Holland.
Met binnenmeertjes, smalle paden, uitbundige flora en fauna en mooie vergezichten over het brede water.

   

  

   

  

Zicht op West-Brabant
   

Aan de overkant ligt West-Brabant. Globaal het gebied tussen Willemstad en Moerdijk.


 
Strekdam

   

Willemstad
      

Vesting & jachthaven.