Van Kanaal naar Marnixplein


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. In België zijn er een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben. 

      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.
Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.


West-Souburg Walcheren

  

Dit is de Voorstraat in West-Souburg op het Zeeuwse schiereiland Walcheren. Een kort onopvallend straatje met niet meer dan tien huizen. West Souburg is een dorpje, dat geheel omringd wordt door Vlissingen. Sinds 1966 na een roerige herindeling maakt het ook deel uit van die gemeente.
   

De panden rechts hebben inmiddels grotere voortuintjes. Ze zijn niet noemenswaard veranderd. De huizen links zijn verdwenen.

Inundatie
   

De Voorstraat tijdens de inundatie van Walcheren in de tweede wereldoorlog. Ook West-Souburg werd op 3 oktober 1944 onder water gezet door de geallieerden. Antwerpen en Zeeuws-Vlaanderen waren al bevrijd en door de inundatie werd geprobeerd de positie van de Duitsers te verzwakken. Het zou duren tot 6 februari 1946. Over die periode is een boek verschenen onder de titel: ‘’Het tij keert’’. Met ondermeer indrukwekkende getuigenverklaringen van betrokken inwoners.

Het Kanaal
  

West- en Oost-Souburg lagen ooit aan elkaar. Tot het Kanaal van Walcheren werd aangelegd tussen 1869 en 1873. Om het allemaal niet te moeilijk te maken hadden de ontwerpers op de tekentafel een kaarsrechte lijn getrokken tussen Vlissingen en Middelburg. Dat daarbij een heel dorp werd verscheurd telde in die dagen niet.

Draaibrug
  

West- en Oost-Souburg zijn via deze draaibrug voor fietsers en voetgangers met elkaar verbonden. Op de achtergrond molen de Pere die behoorde bij West-Souburg, maar nu ligt in het oostelijk deel.

Marnixplein
  

Dit grasplein is het dorpscentrum van West-Souburg. Vernoemd naar de mogelijke schrijver van het Wilhelmus Filips van Marnix van Sint-Aldegonde.
Hij kocht in 1578 de ambachtsheerlijkheid West-Souburg en liet er een kasteel bouwen, dat overigens inmiddels weer is afgebroken.

Huize Sint-Aldegonde
   

Het meest opvallende bouwsel in West Souburg is het herenhuis Sint Aldegonde aan het Marnixplein.

Het Geloof
   

Het is behoorlijk gelovig in West Souburg. Er is een kerk van de gereformeerde gemeente en een kerk van de Zevendedagsadventisten. Er is ook de pinkstergemeenschap Shalom en een nieuw Apostolische gemeente.


Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste