Een zeer Rooms dorp

Ik was even in Oudenbosch. Een plaatsje in West-Brabant tussen Breda en Roosendaal. Het is Rooms in Oudenbosch. Zeer Rooms Een basiliek, kerken, oude kloosters, kapellen en gebouwen waar een jongensinternaat en een bewaarschool voor meisjes gevestigd waren. Voorts is er een Zouavenmuseum.

Basiliek

 

Meest opvallende object is de Basiliek van de H.H. Agatha van Barbara. De koepel is een verkleinde kopie (6maal) van de Sint-Pieter in Rome en de voorgevel is een kopie van de Sint-Jan van Lateranen in datzelfde Rome. De basiliek werd gebouwd tussen 1865 en 1892.


Zouavenmuseum

        

Oudenbosch was tot 1997 een zelfstandige gemeente. Nu is het onderdeel van Halderberge. In het voormalig gemeentehuis is het Zouavenmuseum gevestigd. Zouaven waren katholieken, die meevochten met Paus Pius IX en zich in 1861 verenigden in de Garde der Zouaven. Oudenbosch was het vertrek- en verzamelpunt. In totaal zouden tot 1870 zo’n 3.000 Nederlanders naar Rome vertrekken. Zij vochten tegen de Italiaanse ‘’nationalisten’’, die al het koninkrijk Italië hadden gevestigd met Turijn als voorlopige hoofdstad. Hoofddoel was om ook Rome aan het koninkrijk toe te voegen.


Instituut Sint Anna

       

In 1832 kwamen de Franciscanessen van Sint Anna naar Oudenbosch. Zij vestigden daar een bewaar- en naaischool voor meisjes.


Instituut van Sint Louis

  

In 1840 was er de stichting van de Broeders van Oudenbosch. Zij openden het instituut St. Louis met een jongensinternaat en lieten daar ook een kapel bouwen.


Kapel van St. Louis

  

Dankbord

  

Zowel de zusters als de broeders worden hartelijk bedankt.


Jezuïetenplein
  

Ook de Paters Jezuïeten kwamen naar Oudenbosch. Zij stichtten daar het Collegium Berchmanianum, waar tegenwoordig een Natuurhistorisch & Volkenkundig museum is gevestigd.


Begraafplaats Sint Bernaertstraat

  

Oud klooster

  

Oud postkantoor