BIJ DE KONIJNEN AF

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Ik lees hier nooit iets over, al lees ik veel. Korte samenvatting: en de dieren dan? Rampen trekken her en der over de wereld. Miljoenen vluchtelingen die een goed heenkomen zoeken. Teeveebeelden, inzamelingsacties. Maar altijd gaat het over ontheemde mensen en nooit over de dieren die moesten worden achter gelaten. Nooit zijn daar beelden van of worden er woorden aan vuil gemaakt. Het lijkt wel all-in-the-game. En daarom wijd ik nu er een beschouwing aan.
      We beginnen kalm. Nu nog. Miljarden dieren merken nooit iets van de loop der geschiedenis. Ze weten niets van oorlogen, aardbevingen en etnische zuiveringen. Zij leven bijvoorbeeld heel diep in de oceanen of als torren in de woestijnen. Planten zich voort of sterven uit zonder ooit mensen tegen te komen.
      Maar er zijn wel degelijk dieren die te lijden hebben onder wat mensen zoal aanrichten op onze planeet. En het is niet om vrolijk van te worden. Neem nu die miljoen Syriërs die vanwege ene Assad hun land hebben verlaten. Die nemen heus niet hun huisdieren of vee mee. Die dieren blijven gewoon achter en zijn overgeleverd aan bombardementen, gifgassen en puin. Ze worden zelden gefilmd of beschreven. Aan de kant gezet en vergeten.
      Zijn er ook vrolijke kanten aan het lot van dieren en de over hen heen razende werkelijkheden?
Soms wel, al is het zelden. Van papagaaien hoorde ik dat zij overwegen massaal naar Noord Korea te trekken. Papagaaien zijn heel goed in het napraten en als er één land ter wereld is waar het napraten tot volkskunst is verheven dan is het wel dit land.
      Maar het meest spectaculaire voorbeeld zijn de konijnen rondom het voormalige ijzeren gordijn. De communisten legden daar ooit een brede strook bewaakt niemandsland aan. Kilometers met prikkeldraad afgezet gebied. Geen mens kon dit betreden, en dat meer dan veertig jaar lang. Ongestoord konden zij daar hun gang gaan en hun konijnending doen. Lachend omhelsden zij dit idee van de terreurstaat, en vermenigvuldigden zich ongestoord.

 

Klik HIER voor alle Photosophieën