EXCUSES EN STILLE TOCHTEN

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

 

Het moet toch echt niet gekker worden. Excuses aangeboden voor onze deelname meer dan honderdvijftig jaar geleden aan de slavernij. Volgens mij kan je hooguit excuses aanbieden voor zaken waaraan je zelf schuldig bent en niet voor de handelwijzes van je voorouders.
      Om van dat hele gedoe in één dag af te zijn moet er een NATIONALE EXCUSES DAG komen. Op die dag worden naast diverse stille tochten de excuses geuit voor alles wat er ooit mis ging: misbruik door katholieke priesters, vrouwenonderdrukking, godslastering, burenruzies, wateroverlast, oorlogen, mislukte taarten, zinloze moorden. De hele santenkraam.
      Elke gemeente krijgt een sorry plein en daar houden mensen toespraken of stamelen maar wat. Natuurlijk moet er een symbool komen, want zonder loopt het allemaal niet. De kalkoen dus.

 

Klik HIER voor alle Photosophieën