WAT HEBBEN WE NU WEER AAN DE FIETS HANGEN?

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Dit is altijd een teken voor me: als men mij van verschillende kanten op iets wijst. En dat varieert van aanbevelingen om die en die film te gaan zien tot suggesties daar en daar heen te gaan. Nu geschiedde dit. Men wil dat ik ga nadenken over het bestaan van parallelle werelden. Had er nooit over gehoord en ben gaan zoeken op het internet. Hier ziet U het resultaat.

                                                      
Parallelle werelden: Wetenschappers als Einstein hadden het al over het theoretisch bestaan van parallelle universums. Wel, duizenden ervaringen en getuigenissen van mensen uit alle culturen van over heel de wereld bevestigen het bestaan hiervan.

Nadat men overleden is wordt men opgevangen door familie, vrienden en/of begeleiders naar dat niveau van de astrale of parallelle wereld dat overeenkomt met onze mentale, spirituele en morele ontwikkeling. Sommige mensen die een zeer zwaar leven of een periode van bijvoorbeeld zware mentale en/of fysieke stress achter de rug hebben verblijven vaak eerst nog in een plaats waar ze onder begeleiding van een bekwame gids tot rust kunnen komen en hun persoonlijke energie in balans kunnen brengen. Deze plaatsen zijn van een prachtige natuurlijke schoonheid, vaak nog mooier dan vergelijkbare plaatsen op deze aarde.

      De parallelle wereld heeft een natuur die te vergelijken is met de natuur op deze aarde. Er zijn planten, bomen, bloemen, dieren, vogels, bossen, bergen, meren, rivieren, zeeën enz.… zoals we die op aarde kennen. Toch is de natuur er volgens getuigenissen van gene zijde en van mensen die er tijdens een uittreding of BDE geweest zijn nog mooier en intenser dan hier op aarde. Ook zijn er door de mens gemaakte bouw –en kunstwerken, huizen, scholen, steden enz.

De parallelle wereld is dus eveneens opgebouwd uit materie. Alleen is de materie daar veel fijner van structuur. De moleculen, atomen en andere bouwstenen voor de materie schijnen daar op een veel hogere frequentie te vibreren dan hier. Daarom is het ginds mogelijk om met pure mentale kracht dingen te creëren.

De mens gaat daar dan ook ten volle zijn creatieve gang met kunst, architectuur, wetenschap, muziek…enz. Veel meer en veel intenser dan wat hier mogelijk is. Daar valt immers alle stress,spanning, conflict en oorlog weg die we hier kennen en ons belet om heel de tijd creatief te zijn.

      Daarnaast wordt ook veel tijd besteed aan studie : persoonlijk, maar ook in samenwerking met vrienden in een min of meer vaste studie/evolutiegroep. In die groep zitten heel dikwijls mensen waarmee we in de levens op deze aarde een band hebben: vrienden of familieleden. Tijdens onze studie daar worden we ook weer begeleid door de nodige gidsen en meesters.

Menselijke relaties worden getypeerd door onderling begrip, tolerantie, hulpvaardigheid en liefde. Ambitie en onderlinge competitie zijn er onbestaand. Tijdens een vorig of het vorige leven aangedaan onrecht wordt vergeven (door het slachtoffer) en er wordt uit begane fouten de nodige conclusie getrokken en voornemens gemaakt ( door de schuldige).Doordat de communicatie steeds telepathisch gebeurt kan men niet anders dan direct en eerlijk zijn. Daardoor zijn de relaties daar veel opener en oprechter dan hier. Maar ook daar heeft ieder het recht op individualiteit en privacy, die dan ook ten volle gerespecteerd worden.

      Het is daar helemaal niet alleen ernst en studie wat de klok slaat. Integendeel: alles wordt gezien binnen zijn relatieve belang en dus zijn grappen en humor nooit ver weg. Naast alle vormen van kunst is er eveneens aandacht voor sport, spel, reizen,enz.

Dit alles naar eigen voorkeur en behoefte. En steeds is het vooral intens genieten.

En ja: men wordt in de parallelle wereld verenigd met familieleden en vrienden die ons zijn voorgegaan.

Het maken van contact met de achtergebleven familie en vrienden is ook een bekommernis. Er wordt op verschillende manieren contact gezocht en gemaakt met de achtergeblevenen (zie hierboven). In elk geval volgt men met interesse en liefde het leven van de achtergeblevenen. Men tracht hen ook op verschillende manieren te helpen. Eén klassieke manier is het sturen van gedachten en impulsen die een geliefde hier kan helpen om bepaalde belangrijke beslissingen te nemen. Soms wordt er nog concreter geholpen : zoals bij dreigend (levens) gevaar bijvoorbeeld. Ook gebeurt het heel vaak dat iemand van gene zijde ‘afzakt’ naar hier om een stervende geliefde of vriend te helpen bij de overgang.

      Vele personen aan gene zijde zijn overigens belast met het gidsen van een persoon op deze aarde.

Na de periode die we doorbrengen in de parallelle wereld en die wat duur betreft voor iedereen verschilt komt het ogenblik dat we opnieuw geboren gaan worden in een nieuw menselijk lichaam op deze aarde. In overleg met de gidsen, leraren en ook vrienden daar kiezen we een leven op aarde waarin we weer kunnen doorwerken aan onze persoonlijke ontwikkeling. De hele reïncarnatiecyclus is er immers op gericht ons te laten evolueren op spiritueel, mentaal en ethisch vlak. Dit tot we zover geëvolueerd zijn dat terugkeren naar deze aarde niet meer nodig is.

      Maar tot we op dat punt gekomen zijn is reïncarneren noodzakelijk. Deze aarde met zijn materialisme, conflicten, oorlogen enz. is een plaats waar we belangrijke lessen kunnen leren, zij het in vaak zeer moeilijke omstandigheden. Ook is het belangrijk voor ieder van ons dat we op deze wereld onze verantwoordelijkheid opnemen en trachten van er een meer leefbare plaats te maken en met iedereen op een zo goed mogelijke manier proberen om te gaan.

Nadat we dus een levensloop met daarbij behorend lichaam hebben gekozen gaan we voor de eigenlijke geboorte in dat lichaam plaats nemen. Bij de geboorte start voor ieder van ons dan weer een volgende levensopdracht. Er treedt een volledig geheugenverlies op voor alles wat voorafging:zowel wat betreft het leven aan gene zijde als wat betreft de vorige levens. Alles blijft echter aanwezig in ons onderbewustzijn. Door middel van o.a. hypnose kan men uit deze informatie putten als men dat wil.

 

Klik HIER voor alle Photosophieën