Dagflatie

Ik luister naar NPO Klassiek en hoor dat het De Dag van de Componist is. Even later hoor ik Dieuwertje Blok op dezelfde zender met het programmaonderdeel Female Friday. In mijn bus vind ik een uitnodiging om mee te doen aan De Week van de Buurttafel. Ik leer dat Vaderdag valt in de week van het Platteland.

       Het gaat maar door met dit soort dagen en weken. Geen ziekte meer te bedenken om een dag aan te wijden, Geen minderheidsgroep meet voorradig. Sterker: Ook meerderheden en gezondheid hebben hun eigen dagen. Tijd dus voor de Dit Moet Ophouden Dag.

Want zonder naar volledigheid te streven heb ik ’t volgende lijstje gemaakt.. :


Januari

1: Dag van de Vrede
4. Brailledag
28. Privacydag
Laatste zondag. Wereldlepradag
Laatste donderdag. Gedichtendag
Laatste week: Poêzieweek


Februari

4. Wereldkankerdag
14 Epilepsiedag
14. Valentijnsdag
20, Dag van het geweldloos Verzet
21. Internationale Moedertaaldag

 

Maart

1. Complimentendag
6. Dag van de Logopedie
8. Internationale Vrouwendag
Tweede woensdag. Biddag voor gewas en arbeid
Tweede donderdag. World Kidney day
Derde donderdag. Dag van de Leerplicht
Derde zaterdag. Dag van zorg en welzijn
17. Dag van de slaap
20. Dag van het geluk
21. Dag van de uitbanning van het racisme
21. Wereld Down Syndroomdag
Vierde week. Boekenweek
22. Wereldwaterdag
24. Wereld Tuberculosedag
31. Dag van de Transgenders
Eind maart: Week van de Psychiatrie


April

Eerste donderdag. Wandel naar je Werk dag
2. Wereld Autismedag
4. Wereld Zwerfdierendag
7. Wereldgezondheidsdag
8. Wereld Romadag
11. Wereld Parkinsondag
12. Dag van de Ruimtevaart
Derde donderdag. Secretaressendag
19. Dag tegen Pesten
20. Marihuanadag
22. Dag van de Aarde.
24. Proefdierendag
25. Wereld DNAdag

Mei

1. Dag van de Arbeid
3. Dag van de Persvrijheid
4. Wereld Astmadag
Tweede zondag. Moederdag
Tweede zaterdag. Nationale Molendag
8. Dag van het Rode Kruis
9. Europadag
12. Vroedvrouwendag
12. Dag van de Verpleging
15. Dag van het Gezin
17. Dag van de Telecommunicatie
17. Dag tegen Homofobie
Vierde zaterdag. Dag van de Kunstenaar
25. Dag van Afrika
26. Dag van het Gescheiden Kind


Juni

Eerte week: Week van het Huisdier
Eerste zaterdag: Dag van de bouw
5. Wereldmilieudag
7. Tourettedag
8. Oceanendag
12. Dag tegn Kinderarbeid
14. Bloeddonordag
Derde zondag. Vaderdag
Derde week. Week van het Platteland
Derde week: Week van de Buurttafel
17. Dag van de Componist
20. Wereldvluchtelingendag
21. Wereldhumanismedag
21. Dag van de Yoga
Vierde zaterdag: Roze Zaterdag
Laatste zaterdag: Veteranendag
30. Dag van de Planetoide


Juli

1. Ketikoti, Dag van de afschaffing van de slavernij
2. Dag van de Vlag
11. Wereldbevolkingsdag
13. Internationale Puzzeldag
Derde maandag. Hoveniersdag
18. Nelson Mandeladag
laatste vrijdag. Systeembeheerdersdag


Augustus

Eerste zondag. Veganismedag
7. Internationale dag van Transgenders
9. Dag van Inheemse Volkeren
12. Dag van de Jeugd
13. Linkshandigendag
Derde maandag. Hartjesdag
24. Naturalisatiedag
30. Dag van de Vermisten


September

Eerste dinsdag. Duurzaamheidsdag
Eerste vrijdag. Dag van de Verborgen Armoede
2. Roodharigendag
Tweede week. Nationle Dansweek
Tweede zaterdag. Dag van de Eerste Hulp
Tweede zaterdag en zondag. Open Monumentendag
Tweede week. Week van Lezen en Schrijven
8. Wereldalfabetiseringsdag
8. Dag van de Gelijke Beloning
10. Dag ter voorkoming van zelfdoding
11. Nationale Ziekendag
13. Programmeursdag
14. Wereld Eczeemdag
Derde week. Vredesweek
Derde week. Week van de Vooruitgang
Derde week. Week van het Landschap
Derde dinsdag. Prinsjesdag
16. Dag voor behoud van de Ozonlaag
21. Dag van de Vrede
21. Wereld Alzheimerdag
Vierde week. Week van het Leven
Vierde dinsdag. Dag van de Thuiszorg
Vierde dinsdag. Nationale Koffiedag
Vierde zaterdag. Burendag
22. Europese autovrije dag
Vierde zaterdag. Werelddovendag
23. Wereld Bidag


Oktober

Eerste week. Week van de Democratie
Eerste week. Nationale Onderwijsweek
Eerste zaterdag. Nationale Kringloopdag
1. Internationale Muziekdag
1. Internationale dag van de ouderen
4. Werelddierendag
5. Dag van de Leraar
6. Dyslexiedag
Tweede zaterdag. Dag van de Palliatieve Zorg
9. Dag van de Duurzaamheid
10. Dag van de geestelijke Gezondheid
11. Nationale Coming Outdag
11. Wereldmeisjesdag
13. Wereld Trombosedag
15. Witte Stokkendag (Blindendag)
16. Wereldvoedseldag
16. Internationale Reanimatiedag
17. Wereldarmoededag
18. Dag tegen Mensenhandel
24. Dag van de Verenigde Naties
27. Wereld Ergotherapiedag
29. Wereld Psoriasisdag
31. Hervormingsdag


November

Eerste woensdag. Dankdag voor Gewas en Arbeid
Tweede week. Week van respect
Tweede week. Week van de Chronische Zieken
9. Internationale dag tegen fascisme
9. Dag van de Uitvinders
10. Dag van de Mantelzorg
11. Dag van de Wetenschap
14. Wereld Diabetesdag
Derde vrijdag. Dag van de Ondernemer
16. Dag vn de Tolerantie
17. Dag van de Vroeggeboorte
19. Internationale Mannendag
20. Dag voor de Rechten van het Kind
29. Wereld Palestijnendag
30. Dag van de Computerveiligheid


December

1. Wereld Aidsdag
2. Dag tegen Uitbuiting
3. Dag van Gehandicapten
7. Dag van de Burgerluchtvaart
Tweede vrijdag. Paarse Vrijdag
10. Dag van de Mensenrechten
15. Koninkrijksdag
18. Dag van de Migrant
29. Dag van de biologische Diversiteit